Wednesday, 26 May 2010

Plicht van aanmoediging


William Barclay zei,
"Een van de hoogste menselijke plichten is de plicht van aanmoediging.
Het is gemakkelijk met de idealen van iemand te lachen.
Het is gemakkelijk koud water op het enthousiasme te gieten.
Het is gemakkelijk anderen te ontmoedigen.
De wereld is vol van ontmoedigers.
Wij hebben een christelijke plicht om een een andere aan te moedigen. Meermaals heeft een woord van lof of bedankje
of waardevermeerdering of gejuich
een man op zijn voeten gehouden.
Gezegende is de man die zo'n woord spreekt". 


Dutch version / Nederlandse versie > Duty of encouragement