Wednesday, 26 May 2010

Plicht van aanmoediging


William Barclay zei,
"Een van de hoogste menselijke plichten is de plicht van aanmoediging.
Het is gemakkelijk met de idealen van iemand te lachen.
Het is gemakkelijk koud water op het enthousiasme te gieten.
Het is gemakkelijk anderen te ontmoedigen.
De wereld is vol van ontmoedigers.
Wij hebben een christelijke plicht om een een andere aan te moedigen. Meermaals heeft een woord van lof of bedankje
of waardevermeerdering of gejuich
een man op zijn voeten gehouden.
Gezegende is de man die zo'n woord spreekt". 


Dutch version / Nederlandse versie > Duty of encouragement

1 comment:

 1. "zíe,– gegeven heeft de ENE, God–over–jou, het land aan jouw aanschijn: klim óp en beërf het, zoals tot jou gesproken heeft de ENE, de God van je vaderen; vrees niet en laat je niet breken!” (De 1:21 NB)
   “Jozua, de zoon van Noen, die voor je aanschijn staat, híj zal daar komen; hém, sterk hem, want hij zal het onder Israël verdelen.” (De 1:38 NB)
  “zoals ge wel weet hoe wij een ieder van u zoals een vader zijn kinderen u hebben bemoedigd en toegesproken en betuigd dat ge moest wandelen waardig aan God die u roept tot zijn eigen koninkrijk en heerlijkheid.” (1Th 2:11-12 NB)
   “en hebben wij Timoteüs gestuurd, onze broeder en mede–arbeider van God in de verkondiging van de Christus, om u te versterken en te bemoedigen in uw geloof,–” (1Th 3:2 NB)
   “Blijft daarom elkaar bemoedigen en bouwt elkaar op, de een de ander, zoals ge ook doet!” (1Th 5:11 NB)
   “Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf;” (Ro 14:7 NB)

  ReplyDelete