Wednesday, 31 March 2010

Weekly World Watch Mar 7th - 27th Mar 2010‏

$Account.OrganizationName

Weekly World Watch Mar 7th - 13th 2010:CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW

In this weeks WWW

Why has Israel fallen out with America?
Why does Jerusalem lie at the heart of the conflict?
What's happened to the peace process this week?
Who said that the devil is in the very heart of the Vatican?!


14th - 20th Mar 2010‏: CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW

Israel's relations with America hit 35 year low.
Remarkable events focussed on Jerusalem are underway.


21st - 27th Mar 2010: CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW

In this weeks WWW

Why is Israel now so isolated?
What does the Bible say about this?
What announcement have Russia and America made this week? Why is it significant?
What has the Pope been accused of this week?

"Netanyahu went to Washington this week to meet Obama to discuss…..Jerusalem! He was left to stew in a White House meeting room for over an hour after President Barack Obama abruptly walked out of tense talks to have supper with his family, it emerged on Thursday. Obama made 13 demands of the Israeli leader. Key among those demands was a previously-made call to halt all new settlement construction in east Jerusalem. But the two men failed to break the impasse. There were no photo’s, no joint statements. It has come down to Jerusalem - as God said it would…."

Weekly World Watch CD's
There are currently 6 CD available to order. They are all powerpoint with audio taken from talks I have given. I will gladly post free of charge if money is an issue. A new CD is now available called "The Hope of Israel".
Click here to visit the CD order page on the website.

Monday, 29 March 2010

Only worship the Creator of all things

10 And I felled down before his feet, to worship him. And he said to me, See thou, that thou do not; I am a servant with thee [And I fell down before his feet, for to worship him. And he said to me, See, that thou do not; I am thine even-servant], and of thy brethren, having the witnessing of Jesus; worship thou God. For the witnessing of Jesus is the spirit of prophecy.
- Revelation of John 19:10 Wycliffe translation 10Then I fell prostrate at his feet to worship (to pay divine honors) to him, but he [restrained me] and said, Refrain! [You must not do that!] I am [only] another servant with you and your brethren who have [accepted and hold] the testimony borne by Jesus. Worship God! For the substance (essence) of the truth revealed by Jesus is the spirit of all prophecy [the vital breath, the inspiration of all inspired preaching and interpretation of the divine will and purpose, including both mine and yours].
- Revelation of John 19:10 Amplified version

Enhanced by Zemanta

Aanbid enkel de Schepper van alles

10 En ik viel neer voor zijn voeten, om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij: Zie, gij, dat gij dat niet doet, ik ben een dienaar met u [En ik viel voor zijn voeten neer, om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij: Zie, dat gij zoiets niet doet, ik ben jouw even-knecht / gelijke-knecht/dienaar], en van uw broeders, die de getuigenis van Jezus hebben; aanbidt gij God. Voor de getuigenis van Jezus is de geest van profetie.
-Openbaring van Johannes 19:10 Naar de Wycliffe Vertalings variaties

10 Dan ik viel neer voor zijn voeten om te aanbidden (goddelijke eer te betalen) aan hem, maar hij [belette mij] en zei: Laat dat na! [Dat moet je niet doen!] Ik ben [maar] een ander dienaar met u en uw broeders die
de getuigenis hebben [aanvaard en houden]  gedragen door Jezus. God aanbidden! Voor de stof (kern) van de waarheid geopenbaard door Jezus is de geest van alle profetie [de vitale adem, de inspiratie van alle geïnspireerde prediking en interpretatie van de goddelijke wil en het doel, beide, de mijne en uwe inbegregrepen.
- Openbaring van Johannes 19:10 naar de Amplified Versie

Engels origineel / English original > Only worhsip the Creator of all things

Thursday, 18 March 2010

Vaticaan: preek maximaal 8 minuten

snelle preek

Het Vaticaan heeft de priesters gevraagd voortaan hun preken te beperken tot acht minuten, meldt Het Nieuwsblad. "Volkomen mee eens," zegt de Brusselse priester Staf Nimmegeers, "anders vallen de mensen in slaap."

Ligt dat dan niet aan diegene die de preek moet houden en ofwel geen kaas heeft gegeven van deklamatie ofwel een onvoldoende interessant onderwerp weet aan te boren of zijn getuigenis niet weet waar te maken?

Aartsbisschop Nikola Eterovic, secretaris-generaal van de bisschoppensynode, stuurde de aanbeveling de wereld in. Eterovic heeft nog andere tips voor prekende priesters: de preek moet vertrekken vanuit brede krachtlijnen, mag geen welomlijnd script hebben, en de predikant moet oogcontact houden met zijn publiek.

Dat ere krachtlijnen moeten inzitten is wel belangrijk en nog meer dat er een degelijke opbouw of structuur aanwezig is. Ik vraag mij af wat zij bedoelen dat het script geen welomlijnd script mag hebben. Indien zij bedoelen dat de prediker van de tekst moet kunnen afwijken en vrij interpreteren ga ik akkoord, maar indien er geen vaste nota's of bepaalde aandachtspunten moeten inzitten kan ik daarmee niet akkoord gaan.

volgens mij moet de begeesteering in de prediker zijn en moeten er voldoende stemwisselingen en gevoelsvariaties in voorkomen en als hij dan vol leven over het woord van God gaat zou dat toch niet mogen mis gaan. Maar sommige priesters geloven niet meer in datgene warvoor zij gekozen hadden bij hun priesterambt. Alsook zijn er velen die niet meer naar het Woord van God grijpen maar eerder blijven vast houden aan menselijke en filosofische teksten.
er wordt weinig aan uitleg van Schriftplaatsen gedaan en het volk zelf, de toehoorders worden er weinig bij betrokken. Indien de prediker de mensen mee teksten liet opzoeken in hun Bijbel, door er naar te verwijzen en ze te lezen, zou het volk actiever luisteren en zouden er meer geboeide minuten voorbij gaan.

Cachimbo schrijft hier over op Kerknieuws: "De uitleg van de schriftplaatsen moet in overeenstemming zijn met wat de Bijbel zelf leert. De context moet in aanmerking genomen worden in plaats van alleen maar uitspraken te selecteren die de spreker aanspreken, en daar zijn eigen ideeën aan op te hangen. Schriftplaatsen moeten niet verontreinigd worden met menselijke filosofieën. Soms moet een spreker een schriftplaats aanhalen om een beginsel te laten uitkoemn. De Bijbel staat vol beginselen die gezonde leiding verschaffen in allerlei situaties. Maar de spreker moet zich ervan vergewissen dat zijn toepassing "nauwkeurig" is, en dat hij een schriftplaats niet verkeerd gebruikt, en het laat voorkomen alsof ze iets zegt wat de spreker wilt dat ze zegt. De spreker moet de tekst zorgvuldig lezen en uitleggen, zodat hij het correcte begrip heeft van wát er staat. Als de spreker deze bekwaamheid ontwikkelt om correct en doeltreffend aan de hand van de schrift te redeneren, zal het een belangrijke factor zijn in zijn groei tot een "vaardig onderwijzer". En een preek van een uur zal gemakkelijk zijn................hij houdt de aandacht van zijn toehoorders vast al die tijd, en de preek zal nooit ofte nimmer saai zijn......en niemand, neen, niemand zal in slaap blijven. Want zijn preek is aangenaam, fijn gekruidt, met de allerbeste kruiden.......Gods Woord."

Verder moet een prediker weten wat de harten van de gelovigen in zijn gemeenschap kan raken. Hij moet uitkijken naar boeiende onderwerpen of dingen die de mensen in zijn parochie kunnen aanspreken.

Thora studeerders tijdens de nacht

Koning David studeerde de Thora om middernacht, omdat hij begreep dat dan, als licht en duisternis met elkaar verweven waren, de poorten van de Hemel zijn opengegooid zijn voor onze gebeden te accepteren, volgens het Joodse volk. daarom zetten nu verscheidene Thora-geleerden zich aan het werk om 's nachts de rollen grondig te lezen en te bestuderen. Volgens hen is het dan, wanneer God verlangt naar onze gebeden en middernacht leren, dat meer dan 60 Tora-geleerden het gemak van hun huizen verlaten om de destructie te betreuren, de Thora te onderzoeken en te bidden voor hun lerende partners en de gehele Joodse natie.

limud Torah at Midnight

Read more on how 60 sholars try to protect Am Yisrael with their learning.
> Kollel Chatzot or to learn more click here.

Billington Family Busker founder dead

Our brother in christ  Michael Billington, 49, father of three, of Bishop Street, Stourport, was found hanged on February 24 at Burlish Top Nature Reserve. His funeral was held at Stourport Cemetery on March 8.
 Gifted: Right, Michael Billington

Michael Billington founded the Billington Family Buskers about five years ago, consisting of his wife, Heidi, on keyboard, himself on bass guitar and their children, Hannah, Thomas and Becky.

The five-piece began busking when drummer, Hannah, was 11, guitarist, Thomas, 14 and rhythm guitarist, Becky, 15. Mr Billington was a Christadelphian and the band performed religious music, as well as pieces by the Beatles and the Shadows, before disbanding about two years ago. They played at functions and private parties, as well as in town centres all over Worcestershire and were featured in The Shuttle in 2005.

Read more >Tributes paid to tragic dad

Wednesday, 17 March 2010

Prayer for today: Free me from excesses of this life

Lord, grant me the grace to be free from the excesses of this life.
Let me not get caught up with the desire for wealth.
Keep my heart and mind free to love and serve you.


Dutch version / Nederlandse versie > Bevrijd mij van excessen van dit leven

Bevrijd mij van excessen van dit leven


Heer, geef mij de genade om vrij te zijn van de excessen van dit leven. Laat me niet vangen met het verlangen naar rijkdom. Houd mijn hart en geest vrij te houden en u te dienen.

Engelse versie / English version > Prayer for today: Free me from excesses of this life

Keltisch Zegengebede

Keltisch gebed om zegen

Zegen voor mij, o God
    de aarde onder mijn voeten.
Zegen voor mij, o God
    de weg waarop ik ga;
Zegen voor mij, o God
    wat mijn verlangen zoekt,
        U die in eeuwigheid bent,
    zegen voor mij mijn rust.

Zegen voor mij datgene
    waarop mijn geest zich richt,
Zegen voor mij datgene
    waarheen mijn liefde gaat;
Zegen voor mij datgene
    waarop mijn hoop zich stelt,
        O Gij Koning der koningen,
    zegen voor mij mijn oog!

- auteur onbekend -

The manager and Word of God

By reading the Bible thorough we can take it up in us. We can let the Word of God work in us, penetrate in us, and even let it change us.  In our everyday surroundings it can accumulate in us and let us take other actions then most of the world would take. As the Mind of God can inspire and lead us.  So God can even to come to live in us through the Holy Spirit and change us from inside out.  The Spirit in us produces fruit.  That is: tolerated love, joy, peace, kindness and goodness, belief, gentleness and self-control.  These beautiful qualities can we, as we let that belief work in us, also let to work in on others. When we are managers or bosses we do not have to be the dictators or the person in charge who does not take into account the human social relations and conditions. Our attitude, the way we treat the people under our management, has to show others that we are followers of the Master Teacher Jesus Christ, and that we are all children of God, or God's creation.

In Naargelang gelovige of niet gelovige baas I talk about the findings of managers of different beliefs and how they treat their workers.

In het Nederlands kan u een artikel vinden over het Verschil tussen protestantse managers en katholieke en niet-christelijke leidinggevenden
> Naargelang gelovige of niet gelovige baas

Sinning because being a sinner

You are no sinner because you do some sins.  It is the other way round: you do sins because you are a sinner.  That is the meaning of the fact that each individual is in Adam .

Because you descend from Adam you are a man fallen in sin.   

Dutch original / Nederlands origineel > Zondigen omdat men zondaar is

Zondigen omdat men zondaar is

"Je bent geen zondaar omdat je zonden doet. Het is andersom: je doet zonden omdat je een zondaar bent. Dat is de betekenis van het feit dat elk individu in Adam is."

Omdat je van Adam afstamt ben je een in zonde gevallen mens.

Engelse vertaling /English translation > Sinning because being a sinner

Naargelang gelovige of niet gelovige baas

Verschil tussen protestantse managers en katholieke en niet-christelijke leidinggevenden

Als men de verschillende werkvloeren bekijkt en na gaat hoe de bazen hun personeel behandelen, kan men zich afvragen of er een vershil van behandeling  is naargelang de vorming en naargelang de geloofsovertuiging van die manager of CEO.
Tom van den Belt (53) samen met de 70-jarige Joop Moret, deed een promotieonderzoek "Management en levensbeschouwing in Nederland" waarbij hij na ging welk het effect is van de levensbeschouwelijke visie van de bedrijven of  verantwoordelijken op de werkvloer.

Hun bevinding dat de protestanten veel minder gericht zijn dan Katholieken of zelfs niet gelovigen mag men verrassend noemend, daar men toch zou verwachten van een goed Christen dat het menselijk aspect de voorhand krijgt.
Wat ze wel hebben gevonden is dat een gereformeerde baas het best lijkt te functioneren in een team van protestanten. "Die weten wat ze wel en vooral niet van hun chef hoeven te verwachten."

‘Protestanten zijn vanuit de dogma’s meer individualistisch. Ze zijn minder op het geheel gericht. De orthodoxe leer zegt ook: de mens is geneigd tot alle kwaad. Protestanten hechten meer aan gezag en minder aan wat ondergeschikten inbrengen.

Een katholieke baas richt zich juist veel meer op het kweken van saamhorigheid. Mij lijkt dat je juist die houding nu, in deze tijden van crisis, moet hebben. De algemene theorieën over management liggen sowieso vrij dicht bij de katholieke benadering waar naastenliefde een grote rol speelt.’ zegt de protestantse Tom van den Belt.

Men zou natuurlijk dit fenomeen kunnen wijten aan het feit dat de protestant van de Calvinistische geest vindt dat alle gezag van God komt en dat Hij een hiërarchie geschapen heeft welke de leidinggevende moet bewaken. Nochtans versta ik niet waarom die protestantse baas, al staat hij hoger, daarom geen complimentjes zou geven. Een schouderklopje of enige aanmoediging door positieve feedback kan toch maar positief stimulerend werken. Waarom brengen zij hun geloof niet tot uiting van positieve daden, naastenliefde en ondersteuning van de medemens?

Volgens de onderzoekers moeten protestantse leiders de gangbare managementtheoriën nog leren en zitten zij nu nog gevangen in de spanning tussen hun geloofsovertuiging, de belijding in de zondagskerk en het in praktijk brengen op het werk in de week.

'De orthodox-protestanten lossen dat op met het dogma van de ‘algemene genade’. Robert Giebels van de VK Banen Volkskrant vindt dat ze daarmee een scheiding legitimeren tussen het privé-(geloofs)domein en het domein van de organisatie waaraan leiding wordt gegeven. Dat doet sterk denken aan Weber en zijn morele neutraliteit. Hij zegt dat werk en privé gescheiden ‘leefsferen’ zijn met een eigen moraliteit.

Wij kunnen slechts van den Belt beamen die zeegt:

‘Ik vind dat een manager zijn geloofsovertuiging of levensopvatting niet in eerste instantie met woorden moet uitdragen. Het zou uit het handelen, het gedrag moeten blijken. Maar geloof, vind ik, daar moet je wel wat mee doen.’

Volgens ons en de Bijbel is geloof zonder werken dood. Ook op het werk horen wij Jezus woorden om te zetten in een merkbaar gegeven. Naastenliefde en menselijkheid moeten voorop liggen.

Messiaanse tijd

De apostelen spreken van het ‘laatste der dagen’. In Christus is het einde van de tijd en het einde van de geschiedenis aangebroken. Volgens de Duitse theoloog Overbeck (hij leefde rond 1900) is de oorsprong van het christendom nu juist gelegen in het besef van het nabije einde. Door kruis en opstanding is de tijd in wezen al voorbijgegaan; is ze afgebroken, gestopt, tot haar eindpunt gekomen. Hier gaat het dus niet meer om het voortgaan van de tijd met noties als belofte en verwachting, maar om de ‘messiaanse tijd’ die haaks staat op de onze: het rijk van de genade, het rijk van Christus, waarin de tijd is voleindigd maar ook afgelopen.

Lees meer: Lijdt de kerk aan bloedarmoede? Ja, als ze Israël vergeet
Lezingen van dr. Rinse Reeling Brouwer en ir. Jan van der Graaf op de website www.appelkerkenisraël.nl

Tuesday, 16 March 2010

Created to live in relation with God

We have been created to live in a relation with God.  However once when we have experienced a relation with God, the meaning and the sense of life becomes us clear.  We see matters that we never saw before and we will be very dumb to want to turn back to the old life.  

The life without a relation with God is as a television without antenna.  Some men are reasonably satisfied with the image of their live, because they do not realize that they can get a much better image.  A clear image with which you can see the life much sharper and clearer.  What a shame!


Dutch original / Nederlands origineel > Geschapen om te leven in relatie met God

Geschapen om te leven in relatie met God

Wij zijn geschapen om te leven in een relatie met God. Wanneer we echter eenmaal een relatie met God ervaren hebben, worden de betekenis en de zin van ons leven duidelijk. We zien dingen die we nog nooit eerder hebben gezien en we zouden wel erg stom zijn om terug te willen keren naar het oude leven.
Het leven zonder een relatie met God is als een televisie zonder antenne. Sommige mensen zijn redelijk tevreden met het beeld van hun leven, omdat ze niet beseffen dat ze een veel beter beeld kunnen krijgen. Een helder beeld, waarmee je het leven veel scherper en duidelijker kunt zien. Wat een zonde!
  - Jeshua.nl

Engelse vertaling / English translation > Created to live in relation with God

Wordlist & Chronology Judaïsm

For our Dutch readers and those interested in words and their meaning, you can find a webpage with the meaning of Jewish words, translated to Dutch on:

http://www.katinkahesselink.net/faq/w_joods.html

And of the Chronology of Judaïsm, Christianity and philosophy:

http://www.katinkahesselink.net/faq/chron_west.html

Woordenlijst Jodendom

Als wij Bijbelstudie doen kunnen wij niet naast de Joodse Geschriften zien. De Hebreeuwse Boeken zijn essentieel maar ook de kennis van Joodse woorden lijkt onontbeerlijk.
Indien u een Joods Woord wil opzoeken kan deze link van pas komen:

http://www.katinkahesselink.net/faq/w_joods.html

Verder is de Chronologie van het Jodendom, christendom en filosofie ook te vinden op:

http://www.katinkahesselink.net/faq/chron_west.html

Monday, 15 March 2010

Gebed ter witwassing

Bekleed mij, o Heer en reinig mijn hart,
opdat ik door het Bloed van het Lam wit gewassen,
de eeuwige vruchten mag genieten.

Open your heart

Open Your Heart (Europe song)
Open Your Heart (Europe song) (Photo credit: Wikipedia)

Without Gods grace you become nothing,
without a through the man opened heart it comes till nothing.
-  Ds.  Masters

Dutch original / Nederlands origineel> Stel je hart open

+++
2015 august update:

Stel je hart open

Zonder Gods genade wordt het niets, zonder een door de mens geopend hart komt het tot niets.Ds. SchippersOpen Your Heart (Europe song)


English verson: Open your heart

Christen zijn is de leider Jezus volgen

Following the leader

Sunday, 14 March 2010

Internet Evangelism DayThe Belgian Christadelphians are there for you every day on the internet,
offering you thoughts, prayers and articles on  Christadelphians Multiply & Bijbelonderzoekers Multiply,
Gods Hope, & mainly in Dutch Hoop tot Leven | Redding door Christus Jezus.

Internet Evangelism Day is an annual digital outreach focus day for churches. This year, it is scheduled for Sunday April 25. 2010's focus day will be the sixth to be used by churches around the world since the initiative's launch in 2005. Over this period, digital media have developed dramatically, with the advent of YouTube, Facebook and Twitter, and the growing use of mobile phones to access online services.


Sow and harvests in the garden of your heart


"The heart is our garden,
and along with each action there is an intention that is planted like a seed.
We can use a sharp knife to cut someone,
and if our intention is to do harm, we will be a murderer.
We can perform an almost identical action,
but if we are a surgeon, the intention is to heal and save a life.
The action is the same, yet depending on its purpose or intention,
it can be either a terrible act or a compassionate act."
- Jack Kornfield

"Listen then to what the parable of the sower means:
* When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it,
the evil one comes and snatches away what was sown in his heart.
This is the seed sown along the path.

* The one who received the seed that fell on rocky places is the man who hears the word and at once receives it with joy.
But since he has no root, he lasts only a short time.
When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away.

* The one who received the seed that fell among the thorns
is the man who hears the word,
but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it,
making it unfruitful.

* But the one who received the seed that fell on good soil
is the man who hears the word and understands it.
He produces a crop, yielding a hundred, sixty or thirty times what was sown."

Matthew 13:18-23

Dear God, let me produce a crop, yielding a hundred, sixty or thirty times what was sown.Dutch version / Nederlandse versie > Zaai en oogst in de tuin van uw hart

+++

2016 linkupdate

Zaai en oogst in de tuin van uw hart


„Het hart is onze tuin,
en samen met elke actie is er een bedoeling die als een zaad wordt geplant.
Wij kunnen een scherp mes gebruiken om iemand te snijden,
en als onze bedoeling is kwaad te doen, zullen wij een moordenaar zijn.
Wij kunnen een bijna identieke actie uitvoeren,
maar als wij een chirurg zijn, is de bedoeling het leven te helen en te redden.
De actie is het zelfde, maar afhankelijk van zijn doel of de bedoeling,
kan het of een vreselijke handeling of een medelevende handeling zijn.„
- Jack Kornfield

„Luistert dan naar wat de gelijkenis van de zaaier betekent:
* Wanneer iedereen het bericht over het koninkrijk hoort en het niet begrijpt,
komt de slechterik en rukt weg wat in zijn hart werd gezaaid.
Dit is het zaad dat langs de weg wordt gezaaid.
* Wie het zaad ontving dat op rotsachtige plaatsen viel
is de man die het woord hoort en het meteen met vreugde ontvangt.
Maar aangezien hij geen wortel heeft, gaat hij slechts voor korte tijd mee.
Wanneer het probleem of de vervolging wegens het woord komen, valt hij snel weg.
* Wie het zaad ontving dat onder de doornen viel is de man die het woord hoort,
maar de zorgen van dit leven en de verleidelijkheid van rijkdom verstikken het,
het vruchteloos makend.
* Maar wie het zaad ontving dat op goede grond viel
is de man die het woord hoort en het begrijpt.
Hij produceert een gewas, dat honderd, zestig of dertig keer opbrengt wat werd gezaaid.„
Mattheüs 13:18 – 23

Beste God, laat mij dertig to honderdvoudige oogst leveren van datgene dat gezaaid was.

Engelse versie / Enlglish version > Sow and harvests in the garden of your heart

Friday, 12 March 2010

A love not exempting us from trials


"God's love for us is not a love that always exempts us from trials,
but rather, a love that sees us through trials."
- Anonymous

“If we open our heart for the love of God
we  get more ‘breathing space’
and more easily can we aim ourselves  to the will of God.”
 - Marcus Ampe

“The love of God is an one of the largest realities in the universe
A pillar on which the hope of the world rests.
But it is also a personal intimate matter.

God does not love races, he loves people.
He does not love masses, but people.
- A. W. Tozer

"Not only so, but we also rejoice in our sufferings,
because we know that suffering produces perseverance;
perseverance, character;
and character, hope.
And hope does not disappoint us,
because God has poured out his love into our hearts …"
Romans 5:3-5

God, our maker, give that we can be formed for the  good by You.
Give us your fatherly love and lead us not in temptation
but release us of angriness and evil
and give that we can share your love with others.

Dutch version / Nederlandstalige versie > Een liefde die ons niet vrijstelt van verzoeking

Enhanced by Zemanta

Een liefde die ons niet vrijstelt van verzoeking


„De liefde van de God voor ons is geen liefde die ons altijd van proeven vrijstelt,
maar eerder, een liefde die ons door proeven ziet.“
 - Anoniem

“Als wij ons hart open stellen voor de liefde van God
krijgen wij meer ademruimte
en kunnen wij ons makkelijker richten naar de wil van God.”
 - Marcus Ampe

"De liefde van God is één van de grootste realiteiten in het universum
Een pilaar waarop de hoop van de wereld rust.
Maar het is ook een persoonlijke intieme zaak.

God houdt niet van volken, Hij houdt van mensen.
Hij houdt niet van massa's, maar van de mens."
- A. W. Tozer

„Niet alleen zo, maar wij verheugen ons ook in ons lijden,
omdat wij weten dat het lijden volharding veroorzaakt;
volharding, karakter;
en karakter, hoop.
En de hoop stelt ons niet teleur, omdat de God zijn liefde in onze harten heeft uitgegoten … „
Romeinen 5:3 – 5

God onze Maker, geef dat wij ten goede door U gevormd mogen worden.
Geef ons Uw vaderlijke liefde en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade
en geef dat wij Uw liefde met anderen kunnen delen.

Engelse versie / English version > A love not exempting us from trials

Thursday, 11 March 2010

Trust the future to God


“Let the future not agitate you. You will meet it,
and if you must with the same weapons of reasoning
with which you arm yourself today against the present.”
 - Marcus Aurelius

"The future is something, which everyone reaches
at the rate of sixty minutes an hour,
whatever he does, whoever he is."
- C. S. Lewis

“Be never frightened to trust an unknown future to a well-known god."
 - Corrie ten Boom

"Conduct yourselves wisely toward outsiders,
making the most of the time."
Colossians 4:5

“Continue buying out for yourselves the appointed time, because these days are wicked.”
Ephesians 5:16

God, make me competently for this time to endure and full good courage to look out to the Day of the Lord.

Dutch version / Nederlandstalige versie > Vertrouw de toekomst aan God toe