Friday, 30 April 2010

Thoughts for the day

Welcome to this subject.

Now and then, in our busy live it can be good to stand still and to set just our senses on other things in life.  We just can reflect then.
  Therefore we can use sayings of others or quotations from writings as basis to take us just further to broaden our thoughts and to gain more in depth knowledge.

When you choose below on the reference 'Tags' 'bezinning' (reflection, contemplation) or "thought" you become further referred to the successive published reflections on this platform.
 From June 14, 2016 the thoughts for the day or reflections in English are published under "reflection text".

  We wish you many thoughts, reading pleasure and a calm time once more just to think more deeply."Let us take the right attitude at the beginning of a difficult task, which,

more than anything else, will affect its successful outcome."Some examples:

We have feasted on the bounties of divine favor
"Solutions" to our problems
Live much in the Bible
A ruffled mind makes a restless pillow
Living a perfect day
Gratitude
Choosing your attitudes
The beginning of growht
Share your faith
Joy is not in things, it is in us
Optimism is the faith that leads to achievement
One rotten beam can make a whole house collapse
Stick to one God
Honesty beginning of holiness
A stiff apology is like none
etcetera

under the tag 'thoughts' you may find furhter a.o.
Yeshua a man with a special personality
Determined To Stick With Truth.
Cell phone vs. Bible
Love envieth not
Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends
Do not fret
Handicaps made to blossom
Prayer has the power to change mountains into highways
a.o.

***

In Dutch you can find more thoughts and reflections on 'bezinning' and under "bezinningstekst"

Bezinning voor de dag.
 A.u.b. klik op de tag 'bezinning' op de thuisbladzijde van dit platform en vindt o.a.:

Woorden kunnen veel kapot maken maar ook veel helen
Laat de vrede met jou zijn
Een kaars in het leven
Worden wie ik ben
Proeven van de zoetheid van God
Bedenking bij Onveranderlijkheid
Toekomst veranderen
Succes zonder offers bestaat niet
Iets Waard om te doen
Een legioen negatieve gedachten de baas te zijn
Betreft Falen
Veroorzaak bij anderen niet dezelfde pijn als degene die jou treft
Geloof, doelgerichtheid en stappen zetten drie kernbegrippen op de weg naar succes
Mislukkingen worden achterhaald
Geluk is
God trekt ons voordurend naar zichzelf
Voetstappen in het zand
86 400 seconden in een dag
Toekomst veranderen
e.a.

of vindt o.a.
Geschapen om te leven in relatie met God
Bedenkingen Jood of Christen zijn
Zin van het leven
Macht van het verkeerdlopende
Als je denkt dat alles tegen zit
Geloof en het gebeurt
God moedigt ons altijd aan om meer te worden dan wij zijn
God navolgen of de wereld?
Elke man zijn werk is altijd een portret van zichzelf
Er zijn er twee nodig om ruzie te maken, maar slechts één om ze te beëindigen
Bescherm jezelf niet door een hek, maar door je vrienden
Vrijheid. Denken en handelen in naam van godsdienst
enz.

Dagelijkse Bezinning

In ons drukke leven kan het eens goed zijn om nu en dan eens stil te staan en even onze zinnen op andere dingen in het leven te zetten. Wij kunnen ons dan even bezinnen.
Hiervoor kunnen wij uitspraken van anderen gebruiken of aanhalingen uit geschriften als basis nemen om ons even verder te verdiepen.

Indien u hieronder op de verwijzing 'Tags': bezinning kiest wordt u verder doorverwezen naar de opeenvolgende gepubliceerde bezinningen op dit platform.
Wij wensen u veel leesgenot en een rustige tijd om eens even dieper na te denken.


 "Laat ons de juiste houding aan nemen bij het begin van een moeilijke taak,
die meer dan iets anders, zal van invloed zal zijn op een succesvolle uitkomst."

Enkele voorbeelden:
Stel je hart open
Geloof is een pijpleiding
De uiteindelijke vorming van iemands karakter ligt in eigen handen
Beoordeel niet elke dag door de oogst die je plukt
Liefhebben en winnen
Een alles oplossend geloof
Schrijf verwondingen in zand
In het helpen van anderen, zullen we onszelf helpen
Bedenkingen Beeld van God
Evangelie van Judas # 7 slot: Terug naar de echte apostolische boodschap
Diepste behoefte van een mens is nodig zijn
Onnodig bezig houden met de gebreken die er zijn in onze omgeving
God moedigt ons altijd aan om meer te worden dan wij zijn
Pennenvriend
1440 minuten in een dag
Laat de vrede vandaag met jou zijn
Geloof is een pijpleiding
Lezen in het Boek der Boeken
enz.


Ook op ons zusterplatform Christadelphians:
Voetstappen in het zand
86 400 seconden in een dag
Toekomst veranderen
Succes zonder offers bestaat niet
Het Betere


For English thoughts you can find them under the tag 'thought' on this group or on the Christadelphian group also under the tag 'thought'.

Prayer for the day

For several prayers you can find at the bottom of the page a reference to the 'Tags'.  If you click on the English tag 'prayers' you will become connected to the pages in opposite order, namely the last firstly.
  We wish you inspired reading.

Dear God, heavenly Father, let this day be constructive for my further life.
Grateful for the offering of your son I also want to take up my cross this day and perform my tasks to very best possibilities.

 All the works of this day I dedicate toYou, forYour honor and Your glory, until salvation of my soul.  Lord bless me and keep me of all badness and let me join shortly in Your Kingdom .
  That I ask You in Jesus name, Amen.  


You can find other prayers, as for example:
Share your faith
Let us be in a state of grace
Not being proud
As I grow older, I think I would rather be known as
Hope is faith holding out its hand in the dark
Preventing us from going window-shopping in prayer
Courage is fear that has said its prayers
God let my compassionate affection be tolerant and kind
Every day holds the possibility of a miracle
Nothing else matters
He who kneels before God can stand before anyone!
etc.

You also look for some more prayers at our sistergroup Bijbelonderzoekers.multiply.com

like:
Gift sugestions
Better Things
a.o.


Or find in Dutch some prayers under the tag 'gebeden':

Of vind Nederlandstalige gebeden op dit platform onder de verwijzings- 'tag' 'gebeden'
zoals o.a.
Ik ben die ben tegenover Ik ben die zal Zijn #8
Gebed om zegeningen #1B waarschuwing
Verlossing #3
Gebed voor de ledematen van de Kerk
Doen wij alles zoals Jehovah het ons beveelt
Problemen zien als gouden kansen
Welk doel voor ogen
Laat de vrede met jou zijn
e.a.

Of vindt de Nederlandstalige gebeden in de Nederlandstalige versie op ons zusterplatform Bijbelonderzoekers.multiply.com
met o.a.
Gebed voor vandaag
Chaos uit het verleden
Gebed als Verzoek tot verbinding
Langzaam groeien
God breng mij in staat van genade
Laat Gods beloften schijnen op jouw problemen
Laat ons bidden alsof wij het reeds verkregen hebben

Bevrijd mij van excessen van dit leven
God bewees ons zijn liefde
Ellende leidt tot volharding
God laat mijn meedogende genegenheid tolerant zijn en vriendelijk
Gelukkig de man die zijn vreugde vindt in het Woord van God
Onze tijd is slechts één maal
Een schat die mij alles kan geven wat ik nodig heb
etc.


maar ook andere zoals:
Keltisch Zegengebede
Gebed ter witwassing
Gebed als Verzoek tot verbinding
Langzaam groeien
Gebed voor sterke benen
Laat mij anderen van harte dienen
enz.

+
2013 update:
Please do find to read:
 1. Walking in love by faith, not by sight
 2. Jesus and his God
 3. How is it that Christ pleased God so perfectly?
 4. Our relationship with God, Jesus and each other
 5. The high calling of God in Christ Jesus
 6. God receives us on the basis of our faith
 7. A Living Faith #1 Substance of things hoped for
 8. A Living Faith #2 State of your faith
 9. A Living Faith #3 Faith put into action
 10. A Living Faith #7 Prayer
 11. Praise and give thanks to God the Most Highest
 12. Some one or something to fear #6 Faith in the Most High
 13. Listening and Praying to the Father
 14. The LORD protects those of childlike faith
 15. God is good to those whose hope is in him, to the one who seeks him
 16. Feed Your Faith Daily
 17. People who know how to pray to move God to take hold of our affairs in a mighty way
 18. Give your worries to God
 19. Does God hear prayer?
 20. Does God answer prayer?
 21. Prayer, important aspect in our life
 22. Communion and day of worship
 23. If you think you’re too small to be effective
 24. Sometimes we pray and pray and it seems like nothing happens.
 25. Prayer has the power to change mountains into highways

+
 1. The Bible and names in it
 2. Creator of heaven and earth and everything aroundיהוה The Only One Elohim who creates and gives all
 3. Does He exists?
 4. The wrong hero
 5. A god between many gods
 6. God of gods
 7. Only one God
 8. Attributes to God
 9. Jehovah Yahweh Gods Name
 10. God about His name “יהוה“
 11. יהוה , YHWH and Love: Four-letter words
 12. Titles of God beginning with the Aleph in Hebrew
 13. Archeological Findings the name of God YHWH
 14. I am that I am Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 15. Hashem השם, Hebrew for “the Name”
 16. The Divine name of the Creator
 17. I Will Cause Your Name To Be Remembered
 18. Some one or something to fear #1 Many sorts of fear
 19. Some one or something to fear #2 Attitude and Reactions
 20. Some one or something to fear #3 Cases, folks and outing
 21. Some one or something to fear #4 Families and Competition
 22. Some one or something to fear #5 Not afraid
 23. Some one or something to fear #6 Faith in the Most High
 24. Some one or something to fear #7 Not afraid for Gods Name
 25. For Jehovah is greatly to be praised
 26. Praise the God with His Name
 27. Lord or Yahuwah, Yeshua or Yahushua
 28. Prophets making excuses
 29. Another way looking at a language #5 Aramic, Hebrew and Greek
 30. The NIV and the Name of God
 31. Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 32. Without God no purpose, no goal, no hope
 33. Developing new energy
 34. Praise and give thanks to God the Most Highest
 35. Listening and Praying to the Father
+++

Gebed voor de dag

Voor verscheidene gebeden kan u onderaan de bladzijde een verwijzing vinden naar de 'Tags'. Als u hier op 'gebeden' klikt zal u doorverbonden worden naar de pagina's in omgekeerde volgorde van verschijnen, namelijk de laatste eerst.
Wij wensen u geïnspireerde lectuur.

Heer God, hemelse Vader, laat deze dag tot opbouw in mijn verdere leven zijn.
Dankbaar voor het offer van uw zoon wil ik deze dag ook mijn kruis opnemen en mijn taken naar allerbest vermogen verrichten. Al de werken van deze dag draag ik aan U op, tot Uw eer en Uw glorie, tot zaligheid van mijn ziel.
Heer zegen mij en bewaar mij van alle kwaad en laat mij spoedig in Uw Koninkrijk toetreden.
 Dat vraag ik U in Jezus naam, Amen.


Vindt verder o.a.:
Chaos uit het verleden
Gebed als Verzoek tot verbinding
Langzaam groeien
God breng mij in staat van genade
Vooruitkijkend naar Gods getrouwheid
Moed voor het dagelijkse leven
God laat mijn meedogende genegenheid tolerant zijn en vriendelijk
Gebed voor sterke benen
Laat mij anderen van harte dienen
Dorst naar geluk en zingeving
Hij die knielt voor God kan voor iedereen staan!
Mag ik je intenser kennen
e.a.

Of vindt verder nog andere gebeden op ons zusterplatform Christadelphians.multiply.com
met ondermeer:
Gebed voor vandaag
God ik dank u dat u in mij wil komen
Gebed voor de ledematen van de Kerk
Laat de vrede met jou zijn
enz.


Tuesday, 27 April 2010

Weekly World Watch 4th - 24th Apr 2010‏

$Account.OrganizationName

Weekly World Watch 4th - 17th Apr 2010‏

CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW

In this weeks WWW

Britain's unprecedented airspace shutdown.
More earthquakes.
A tipping point with Syria and Israel
A nuclear threat from Iran to AmericaWeekly World Watch 18th - 24th Apr 2010

CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW

In this weeks WWW

Netanyahu's decision on Jerusalem
War is imminent says Jordan's king
Iran launches war games
Ash cloud closes continents airspace

Worlds apart

Our brother and retired teacher, lecturer in Biblical and Religious matters, Colin J. Edwards has written a book about the 17 th Century Tilly family of Ringwood, Hampshire in Southern England who were Congregational Puritans. He looks to what happened if you had a conscience and didn’t agree with the prevailing view of religion and politics and describes the social background and the daily life of a family suffering harassment, death, unemployment, eviction, social isolation and absolute poverty .

Desperation led to thoughts of emigration to a New World > ‘Worlds Apart

Monday, 26 April 2010

Called ones escape


“The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and terrible day of Jehovah cometh. And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of Jehovah shall be delivered; for in mount Zion and in Jerusalem there shall be those that escape, as Jehovah hath said, and {1} among the remnant those whom Jehovah doth call. {1) Or [in the remnant whom etc]}” (Joe 2:31-32 ASV)

“{1} And it shall be in the last days, saith God, I will pour forth of my Spirit upon all flesh: And your sons and your daughters shall prophesy, And your young men shall see visions, And your old men shall dream dreams: {1) Joe 2:28 ff} Yea and on my {1} servants and on my {2} handmaidens in those days Will I pour forth of my Spirit; and they shall prophesy. {1) Gr [bondmen] 2) Gr [bondmaidens]} And I will show wonders in the heaven above, And signs on the earth beneath; Blood, and fire, and vapor of smoke:” (Ac 2:17-19 ASV)


Dutch version/ Nederlandse versie: Geroepenen ontkomen
+++
2013 update:
Enhanced by Zemanta

Do not be afraid to learn or to speak

"Moses now said to Jehovah: 'Excuse me, Jehovah, but I am not a fluent speaker, neither since yesterday nor since before that nor since your speaking to your servant, for I am slow of mouth and slow of tongue.' At that Jehovah said to him: 'Who appointed a mouth for man or who appoints the speechless or the deaf or the clear-sighted or the blind? Is it not I, Jehovah? So now go, and I myself shall prove to be with your mouth and I will teach you what you ought to say.'" (Exodus 4:10-12)

"But [Jeremiah] said: 'Alas, O Sovereign Lord Jehovah! Here I actually do not know how to speak, for I am but a boy.' And Jehovah went on to say to me: 'Do not say, "I am but a boy." But to all those to whom I shall send you, you should go; and everything that I shall command you, you should speak. Do not be afraid because of their faces, for "I am with you to deliver you," is the utterance of Jehovah.'" (Jeremiah 1:6-8)

Geroepenen ontkomen

 
“Het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat Ik mijn Geest zal uitstorten over alle mensen: Uw zonen en dochters zullen profeteren, uw jonge mannen visioenen zien, de ouderen onder u zullen droomgezichten ontvangen, ja zelfs over mijn dienaars en dienaressen zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten en ze zullen profeteren. Wondere dingen zal Ik laten zien aan de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en walmende rook;” (Hnd 2:17-19 WV78)


“(3:4) De zon zal in duisternis verkeren, de maan in bloed, voordat de dag van Jahwe komt, de grote, angstwekkende dag. (3:5) Zo zal het gaan: alwie de naam van Jahwe aanroept, hij wordt gered, want op de berg Sion en in Jeruzalem daar zal de redding zijn, zoals Jahwe heeft gezegd. En degenen die door Jahwe worden geroepen, zij zijn het die ontkomen.” (Joe 2:31-32 WV78)


Engelse versie/ English version: Called ones escape

Cry out to Yahweh

What can you say when life seems so hopeless?
Dark days may come but we have someone to look foreward. Thanks to his son we can come up to Him, who created heaven and earth. We can hope and cry out to the one who is our strenght.

Jehovah is the one to whom we can call and be sure He shall give us an answer at any time.
Sing to Jehovah, Jehovah's Witnesses' current ...
Sing to Jehovah, Jehovah's Witnesses' current hymnal (Photo credit: Wikipedia)

Cry out to Yahweh there is no where else to go.

Peace does not mean to be in a place where there is no noice, trouble or hard work, it means to be in the midst of those things and still be calm in your heart.

Watch the video
Enhanced by Zemanta

Saturday, 24 April 2010

Geloof heeft te maken met hoe je voelt

Geloof heeft direct te maken met hoe je je voelt, wie je bent en hoe je je plaats zoekt in de samenleving. Geloof heeft ook te maken met hoe je in de wereld om je heen gelooft. Op je geloof wordt je aangesproken en aangekeken.
+
Godsdiensten hebben een rijke inhoud. Tegelijkertijd moet worden toegegeven en beleden dat er in naam van een godsdienst ook kwalijke en twijfelachtige visies worden geuit en in daden worden omgezet.
+
Onze samenleving bestaat al eeuwen uit verschillende culturen en geloofsrichtingen.

Lees de mening van Rein Veenboer, voorzitter van de Raad van Kerken in Friesland.

> ‘Laten we als religies niet tegenover elkaar gaan staan

God geboren op de dag dat ons zelfbewustzijn ontstond en onderdrukt werd

Is „God is geboren op de dag dat ons zelfbewustzijn ontstond en onderdrukt werd”?

"Wie zich verdiept in de argumenten die hebben geleid tot de stelling dat godsdienst een product is van onze hersenen, kan in ieder geval vaststellen dat religie niet meer gezien wordt als een hersenafwijking. " zegt Ds. M. J. Kater, christelijk gereformeerd predikant te Sint Jansklooster en docent apologetiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Hoe komen wetenschappers tot de conclusie dat God een product is van onze hersenen?
Heeft religie te maken heeft met processen in de hersenen?
Zijn onze godsbeelden inderdaad het product van onze hersenen?

Vindt hier meer over in:Religie is meer dan activiteit van hersencellen

God's Word is like the rain

God's Word is like the rain. Not soon humanity has enough of it .
If the earth is saturated with it, even a desert will bloom and go green.
God's Word has vigour. That gives an enormous peace.
God takes care of the result of His word.
Although it remains our responsibility
to interpret this Word as clearly as possible .
The Word Logo
The Word Logo (Photo credit: Wikipedia)

Enhanced by Zemanta

Gods Woord als regen

Gods Woord is als de regen. Niet gauw heeft de mensheid daarvan genoeg. Als de aarde er mee wordt doordrenkt, wordt zelfs een woestijn groen en gaat bloeien. Gods Woord heeft daadkracht.  Dat geeft een enorme rust. God zorgt zelf voor de uitwerking van Zijn woord. Ook al blijft het ónze verantwoordelijkheid om dit Woord zo helder mogelijk te vertolken.

Friday, 23 April 2010

Biking for Bibles

A brother from Bracknell (UK) bro Guy Kieser is planning a sponsored cycle ride, from Lands end to John O'groats at the end of August.
He wants to go past as many ecclesia's as possible, and to get sponsors on the way.
Bro. Derek Wroughton, Shirley is quite interested in doing John O Groats to Lands End on a Motorcycle as part of this effort, if there are others who might like to do this!
Even  sister Dida Smalley would not mind going along.

Thursday, 22 April 2010

Concordantie Statenvertaling - concordance to the Old Dutch Staten Translation

http://www.statenvertaling.net/concordantie/
For those who do not have a Bible Software program (like the recommended OnlineBible Program) this can be a handy web tool.

Voor diegenen die geen Bijbel Software zoals Online Bible hebben is er op het net de mogelijkheid om op trefwoorden te zoeken. Een overzicht van alle woorden in de Statenvertaling, met verwijzingen naar de plaatsen waar de woorden in de tekst van de bijbel voorkomen. Een interessante en handige kennisbron voor taalvorsers & bijbelstudenten!

Concordantie Statenvertaling

http://www.statenvertaling.net/concordantie/
Voor diegenen die geen Bijbel Software zoals Online Bible hebben is er op het net de mogelijkheid om op trefwoorden te zoeken. Een overzicht van alle woorden in de Statenvertaling, met verwijzingen naar de plaatsen waar de woorden in de tekst van de bijbel voorkomen. Een interessante en handige kennisbron voor taalvorsers & bijbelstudenten!

Waterbestendige Bijbel

Waterbestendige bijbel op de markt

De Amerikaanse Zuidelijke Baptisten hebben aan een illustere reeks 'themabijbels' een nieuwe toegevoegd, meldt het Amerikaanse Baptist Press: de waterbestendige bijbel. De initatiefnemers stellen dat de Bijbel reuzehandig kan zijn voor zendelingen die in de buitenlucht preken of voor legerpredikanten op buitenlandse missies. De bladzijden van de waterbestendige bijbel zijn synthetisch, er komt dus geen papier aan te pas. Met de juiste stiften kunnen bovendien passages onderstreept worden.


Boek voor wereld van sjalom ipv hamas

"Zou de Bijbel immers niet juist een soort veilige vluchtheuvel moeten zijn, in onze wereld vol geweld en ellende?" vraagt Prof. dr. H. G. L. Peels, hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit Apeldoorn in een artikel in het Reformatorisch Dagblad. Een boek dat naar een ándere wereld verwijst, de wereld van ”sjalom” en niet de wereld van ”hamas” (het Hebreeuwse woord voor geweld)?

Het Oud Testament van de Bijbel vol met wijsheden en vrome heilsbespiegelingen, waarin wij de grondlijn zien van recht en vrede, wordt onder de loep genomen. Men kan zich de vraag stellen of er een veilgig geweld is. God heeft de wereld goed geschapen, en Hij liet die wereld niet los na de breuk die de zonde in de schepping sloeg. Dwars tegen het kwaad van hebzucht en verderf in werkt Hij heen naar de wereld van sjalom. Maar om tot de wereld van sjalom te komen, moet God in de gebrokenheid van deze wereld van hamas soms onvermijdelijk ook gebruikmaken van geweld volgens de professor. Anti­geweld om het kwaad in te dammen, af te straffen, weg te doen. "De geweldteksten in het Oude Testament openen onze ogen voor wie de God van liefde óók is, en wie wij mensen zijn. De God van de Bijbel kan ontzagwekkende dingen doen, huiveringwekkend voor ons mensen. Maar nooit willekeurig en onberekenbaar. Op een of andere manier heeft zijn ‘geweld’ steeds weer te maken met Zijn afschuw van het kwade, van de zonde, van de opstand. Keer op keer dient Zijn geweld het herstel van recht en vrede."

Lees meer:Geweld in Bijbel opent oog voor wie God óók is

Tuesday, 20 April 2010

Is Jezus of Yeshua de beloofde Verlosser, de Messias?

Yeshua, de enige met het juiste CV

Jesua/Yeshua, in deze tijd meer gekend onder de naam Jezus, is naar het volk Israël gekomen zoals beloofd is in de Tora en de profeten:
  • hij zou een profeet zijn als Mozes (Dewariem/Deuteronomium 18:18),
  • geboren worden in Betlehem (Micha 5:2),
  • uit een maagd (Jesjaja/Jesaja 7:14),
  • zijn handen en voeten doorboord worden door Romeinen (Tehiliem/Psalm 22:16 en Zecharja/Zacharia 12:10),
  • gedood worden in de tijd van de verwoesting van de Tempel (Daniël 9:26),
  • hij zou als Messias sterven, door de verkeerde daden van Israël op zich te nemen (Jesjaja/Jesaja 53:5-6)
  • opstaan uit de dood en lang leven (Jesjaja/Jesaja 53:10),
  • hij is degene die het hoofd van de slang zou vermorzelen (Beresjiet/Genesis 3:15),
  • hij behaalt overwinning en geeft vrede in de eindstrijd om Jeruzalem en Israël (Zecharja /Zacharia 14:3-4)
  • en daarna als koning regeren (Zecharja/Zacharia 14:16).


Als er een is die voldoet aan de functiebeschrijving van Messias en de juiste CV heeft is het Yeshua.

De bouwer van een Koninkrijk

Jezus is een koninkrijk aan het bouwen en heeft ieder van ons uitgenodigd.
Elk van ons kan een deel worden door dat te geven van wat er aan ons toevertrouwd is door hem.

Engelse versie / Enlgish version: The builder of the Kingdom

The builder of the Kingdom

Jesus is building a kingdom, and has invited each of us to become a part of what He is doing. We become a part by giving whatever He has entrusted to us.

Dutch version / Nederlandse versie: De bouwer van een Koninkrijk
Enhanced by Zemanta

Monday, 12 April 2010

Kies voor Leven

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Joh 3:16 NBV)


Choose Life

“"For God so loved the world that he gave his one and only Son, {Or his only begotten Son} that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.” (Joh 3:16 NIV)


Friday, 9 April 2010

Yeshua a man with a special personality

We can find in the New Testament a man with an outstanding personality. One who gives striking evidence of extraordinary powers in the miracles he performs; he makes the most penetrating observations about human life, and faith, and the true worship of God; and his claims concerning himself, as the only source of life to come, are such as no one else would dare to make.
Who is that man?
Survey question for April:

Is Jesus or Jesus / Yeshua Really God?

Possible Answers:

- Jesus is God the Son, the second person of the Trinity.
- Jesus is the Son of God but pre-existed as an Archangel.
- Jesus was a great teacher but merely human.
- Jesus is the Son of God, a unique man who did not exist before his birth.
- Don't know.

Go to www.thisisyourbible.com now to submit your answer.
"Jesus: God the Son or Son of God?"


They have no different ideas, but confess everything exactly as the Law proclaims it and in the Jewish fashion – except for their belief in Christ, if you please! For they acknowledge both the resurrection of the dead and the divine creation of all things, and declare that God is one, and that his Son is Yeshua Mshikha (jesus christ in the original writings).
Epiphanius of Salamis, Panarion 29.7.2

Bijbel in Gewone Taal

BRUSSEL (KerkNet/NBG) – De werkzaamheden met betrekking tot de Bijbel in Gewone Taal (BGT) zijn in volle gang. De moderne Bijbelvertaling, naar het voorbeeld van de ‘Goed Nieuwsbijbel’, wordt gemaakt voor mensen met weinig leeservaring of voor hen die Nederlands als tweede taal hebben. Ook mensen met een leeshandicap worden hiermee in staat gesteld de Bijbel zelf te lezen.
Dr. Jaap van Dorp, coördinator Bijbelwetenschappen Oude Testament bij het NBG (Nederlands Bijbelgenootschap) en betrokken bij het project de Bijbel in Gewone Taal: “Als je een Bijbelvertaling in gewone taal moet maken, kun je maar een heel beperkte woordenschat gebruiken van niet meer dan 3.000 woorden. Je moet ook oppassen met het gebruik van beeldspraak. Beeldspraak maakt een tekst moeilijker. Een uitdrukking als ‘Gods nieuwe wereld’ kan prima. 'Gods nieuwe wereld' is veel concreter dan 'het koninkrijk van de hemel’.”

(Kerknet)

A man with an outstanding personality

We can find in the New Testament a man with an outstanding personality. One who gives striking evidence of extraordinary powers in the miracles he performs; he makes the most penetrating observations about human life, and faith, and the true worship of God; and his claims concerning himself, as the only source of life to come, are such as no one else would dare to make.
Who is that man?

Survey question for April:

Is Jesus Really God?

Possible Answers:

- Jesus is God the Son, the second person of the Trinity.
- Jesus is the Son of God but pre-existed as an Archangel.
- Jesus was a great teacher but merely human.
- Jesus is the Son of God, a unique man who did not exist before his birth.
- Don't know.

Go to www.thisisyourbible.com now to submit your answer.