Thursday, 30 June 2011

Doemdenkers en ons lijden

Op onze tegenpool  Christadelphians Multiply gaan wij dieper in op het lijden dat over deze wereld elke dag zo veel mensen leed toe brengt.

Het is heel logisch dat duizenden mensen zich afvragen waarom dat lijden bestaat en zo veel mensen treft. Om dat te beantwoorden is niet zo eenvoudig. Men kan het niet in enkele woorden zeggen. Velen doen een poging om dat lijden te verwoorden en anderen doen een poging om dat lijden uit te leggen. Nog anderen doen hun best om er oplossingen tegen te voorzien. Maar als mens hebben wij allemaal onze beperktheid waar mee wij moeten leven.

Maar als men het over het lijden heeft komt men ook te spreken over de oorsprong van de mens en de gebeurtenissen in de beginjaren van dat mensdom. Wij moeten dan wel teruggaan tot de oorsprong, maar daar liggen ook de wortels van het kwaad en al de miserie die over ons kan komen.

Sommigen schreeuwen het nu wel uit dat het probleem bij het gedrag van vandaag ligt. Doempredikers schreeuwen het bij hoog en bij laag van de daken dat onze levenswijze vol verderf is en aanstootgevend voor God is waardoor deze niet anders kan doen dan ons duchtig te straffen, daar wij dat verdienen.

Of dit wel gerechtvaardigd is kan u lezen op Doemdenkers en ons lijden en de daarin vermelde artikelen.
 1. Al of niet straf van God
 2. Is Lijden een straf van God #1 
 3. Is Lijden een straf van God #2
 4. Is Lijden een straf van God #3

En lees verder in de Engelstalige Bijbelstudie van de Christadelphian Ecclesia Brussel-Leuven.

 1. Bad things no punishment from God
 2. Profitable disasters
 3. Facing disaster fatigue
 4. Fragments from the Book of Job #1: chapters 1-12
 5. Fragments from the Book of Job #2: chapters 12-20
 6. Fragments from the Book of Job #3: chapters 21-26
 7. Fragments from the Book of Job #4: chapters 27-31
 8. Fragments from the Book of Job #5: chapters 32-37
 9. Fragments from the Book of Job #6: chapters 38-42
 10. Fragments from the Book of Job #7 Epilogue
 11. Let us recognise how great God is

Tuesday, 28 June 2011

A Biblestudy about Job and Suffering

A nice start to find us at WordPress.Com is to go through the Book of Job:

 1. Fragments from the Book of Job #1: chapters 1-12

 2. Fragments from the Book of Job #2: chapters 12-20

 3. Fragments from the Book of Job #3: chapters 21-26

 4. Fragments from the Book of Job #5: chapters 32-37

 5. Fragments from the Book of Job #6: chapters 38-42

 6. Fragments from the Book of Job #7 Epilogue

 7. Let us recognise how great God is


Vind ons in het vervolg meer op Wordpress sites

Toen wij in 2004 met goede moed aan de Groep Bijbelonderzoekers begonnen geloofden wij in het nieuwe medium van het internet en de mogelijkheid om in discussie te gaan via groepen van Microsoft.

Op 10 April 2004 schreven wij: "Dit platform zal hopelijk een gespreksplaats mogen worden voor diegenen die ernstig rond Bijbelteksten, Bijbelvertalingen, Bijbelverspreiding en dergelijke tot een uitwisseling van gedachten willen komen" Nooit werd het een echt populair forum en wij zagen de trinitarische groepen 'massa's' volk bereiken terwijl wij een man een een paardenkop bereikten. Ik gaf de moed niet op en bleef doorzetten om kerkelijk nieuws te brengen naast duiding over Bijbelse onderwerpen, maar interesse bleef uit (in zekere zin) Terwijl dit platform een open spreekbuis moest worden voor allerlei denominaties werd daar tegenover een platform voor de Broeders in christus opgericht waar wij specifiek op hun gedachtegoed wensten in te gaan en waar mensen dan lid van de ene of de andere groep konden worden naargelang de onderwerpen die zij wensten te ontvangen (kerkelijk nieuws en duiding of de zienswijze van de Christadelphians). Op 2 april 2005 werd dan met de Christadelphian MSN Group van start gegaan.

Toen Microsoft ophield met de MSN Groepen hebben wij hun voorstel gevolgd om over te stappen naar Multiply. Verscheidene groepen deden dit niet, hielden er mee op of maakten een overstap naar andere systemen zoals Yuku of Wordpress. Beiden werden ook door ons bekeken, maar spijtig genoeg niet gekozen.

Doordat de leescijfers op Multiply erg tegen vielen hebben wij vorig jaar ook enkele andere systemen verder uitgetest, vooral na de verandering van de Google site, welke ons nu nog veel werk berzorgt. >
Belgian Christadelphians Google Site naast onze eigen webstek Gods Hope welke ons veel geld koste voor een te klein rendement.


Ook was er reeds een oude Hoop tot Leven | Redding door Christus Jezus welk vorig jaar dan gezelschap kreeg van  Christadelphia en van Bijbelvorsers op Webs.Com na dat wij bericht kregen van Microsoft dat zij ook zouden stoppen met de Live Spaces.
Betreft onze Spaces stelde Microsoft voor om over te stappen naar Wordpress wat wij dan ook deden omdat het een veel makkelijker systeem om te publiceren was dan Multiply, Webs of Blogger. Opvallend was ook dat zelfs de oude artikelen die op de profielsite ook by Multiply waren overgeplaatst op Wordpress meer toeschouwers kregen. Alsook werden bij een Google search die artikelen ook aangegeven terwijl men nooit enig Multiply artikel in zulk een zoekopdracht vindt.

Onze bedoeling is te kunnen prediken maar ook gehoor te krijgen. Met Mutliply lijkt ons dat niet zo goed te lukken terwijl wij veel meer respons hebben op Wordpress.Com. Om die reden gaan wij dus daarom ook meer artikelen op dat systeem plaatsen en willen wij u graag verzoeken om ons daar te komen bezoeken. U kan daar ook makkelijk intekenen om de berichten regelmatig in uw brievenbus te ontvangen. (Bijvoorbeeld door een RSS Feed of via de Facebook meldingen van elke groep afzonderlijk)

De oude Blog artikelen zijn nu ook geplaatst op Biblestudents WP waar ook de geschiedenis van de Broeders in Christus te vinden is en in vertaling mijn studie over de Geschiedenis van de Christenheid zal verschijnen. Op het Bijbelvorsers Forum zal men dan in dialoog kunnen treden zoals op de forums van de andere Webs.Com sites zoals Christadelphia en  Hoop tot Leven | Redding door Christus Jezus.
Bijbelstudenten artikels en kritieken over andere denominaties zullen meer hun plaatsje krijgen op Biblestudents WP terwijl mijn persoonlijke visies, opmerkingen en dergelijke zullen geplaatst worden op mijn eigen ruimte: Marcus' Space on Word Press.

De Bijbelstudies en het typische gedachtengoed van de Broeders in Christus of Christadelphians zal u dan in de toekomst verder kunnen vinden op Christadelphian Ecclesia op de WordPress.Com site.
Vriendelijk willen wij u verzoeken om met ons mee de overstap te maken, of ons meer te laten weten, zodat wij verder kunnen nagaan welke verdere stappen te ondernemen.
De oude artikelen op Bijbelonderzoekers en Christadelphians laten wij ter beschikking en zullen het handige tagsysteem nog gebruiken in de verwijzingen op Wordpress.

See you there.+
Link update 2017 January:

Find more articles on our Wordpress site in the future

On the 10 of April 2004 we started with the Bijbelonderzoekers Groep (Bibleresearch Group) in the MSN Groups. In 2005 on April the 2nd we started the Christadelphian Group in the MSN Groups.

When Microsoft stopped with it and proposed to step over to Multiply we agreed to make the change over. Though did seems to be not to have been the smartest or best choice. When at the end of last year Microsoft also announced that is was going to end Live Spaces in February of this year and proposed the change over to Wordpress we agreed to go to that system which we had encountered at the other change over as well but did not take it at that time. This year we made probably a much better choice. Even old articles which were placed in the Multiply Site of Marcus Ampe got now more readers at the space at Wordpress. the articles published in Multiply never seem to turn up on a Google search while on Wordpress they are also presented in a Google search.

Since we transferred Christadelphian Ecclesia to WordPress.Com we do receive a much better response. therefore we decided to place our bigger articles in the future on that site: Christadelphian Ecclesia WP and on Marcus' Space on Word Press. The older articles and the translation of Marcus Ampe his study of ancient Brothers in Christ and his study on the History of Christianity you shall be able to find on  Biblestudents at WordPress.Com.

We invite all our readers to visit us there at those sites and would find it lovely in case you would not mind to subscribe to them, which can be done easily, for example by RSS Feed.

You also can take us on your Facebook, where you shall be able to find a notice posting of every new publication as well (For the Christadelphian postings on the Christadelphian Facebook account and for Marcus on his account) for Bijbelonderzoekers the postings shall be devided to Biblestudents WP and to Bijbelvorsers at Webs.Com. Some other postings shall also still be posted on  Christadelphia at Webs.Com. We also invite you to become a member there.

We shall keep this platform open, but on a lower scale, and concentrate more on the more popular platforms.

***

2017 January update:

You may find the Belgian Christadelphians

at their old Google site: Belgische Christadelphians - Belgian Christadelphians

but better look at the more up to date site of their ecclesia: Christadelphian Ecclesia Brussel-Leuven
or find the Flemish Brethren in Christ: Broeders in Christus on WordPress


You also may be interested in their lifestyle magazine and readers digest From Guestwriters


+++

Link update 2017 January

Wednesday, 15 June 2011

Because men choose to go their own way

The recent natural disasters around the world have caused many people to ponder whether these occurrences could be judgements from God. Some say that God is judging humanity because of its increasing immorality. Some say God is sending these calamities as punishment for our rebellion against Him. Are these people right? Are tornados, floods, earthquakes, wildfires, and the like, judgements from God?

Because men choose to go his own way and God allowed him to, because He the Creator did not want to be a dictator. The standard, for living a complete life, God has given us is also not liked by many men. Lots of people refuse to keep to those simple standard rules which would make life much more easier.
The Satan prowling the earth is the evil around us, which we can encounter every day.

We should be stronger then all the temptations around us. As Job who shunned evil and even was blameless we should fear God not for what happens today, but for what is going to come at the End Times and at Judgement Day. We should try to find out what our knows our weaknesses and our strengths are and should work on it so that we can become like Christ Jesus.

We also should point out to the world that Planet Earth has to face attacks from Civilisations who do not want to recognise Jehovah God as their creator. In case we can convince others also to live according to the Law of God a lot of problems who have been dismissed.
There does not exist some creatures who would be Fallen Angels and can be called responsible for the problems of this earth. We ourselves are the ones to blame.

Read more about it in:

 1. Profitable disasters

 2. Bad things no punishment from God
 3. Japan’s nuclear disaster reason to think twice
 4. A risk taking society
 5. Securing risks


Tuesday, 14 June 2011

Geen echo van behandeling tegenover mij


God onze Vader,

Ik ben er bewust van
dat ik geen echo mag zijn

van de wijze waarop mensen mij behandelen.
Geef dat mijn innerlijke zodanig bijgeschaafd wordt
dat ik een vat vol liefde wordt
en dat ik de mensen in mijn omgeving op de juiste wijze zal behandelen

Thursday, 9 June 2011

Visie op Jezus’ wederkomst van invloed op vraag hoe met deze aarde omgaan

Matthew Dickerson, hoogleraar Informatica Middlebury College (VS) en boekenschrijver schrreef vandaag het Opinieartikel in het Nederlands Dagblad: Als de laatste bazuin klinkt.

Daarin schrijft hij onder meer:

Bijbels onderwijs over de eindtijd moet van nederigheid getuigen. Hoewel er christenen zijn die onverschrokken bepaalde eindtijddoctrines omarmen, moeten we nederigheid betrachten als de antwoorden niet duidelijk zijn.

Niettemin heeft datgene wat we geloven over de eindtijd diepgaande invloed op ons leven hier en nu (denk aan onze houding tegenover een hotel en ons eigen huis). Neem bijvoorbeeld de implicaties van een doctrine die christenen wel vrijmoedig kunnen aanvaarden: de lichamelijke opstanding van Christus en de toekomstige lichamelijke opstanding van zijn volgelingen.

Als het einde van de wereld daar is, en Jezus terugkomt, zullen zijn volgelingen niet – zoals vaak wordt gedacht – worden opgenomen. Zij blijven achter op aarde. Onze visie op Jezus’ wederkomst is van invloed op de vraag hoe we met deze aarde moeten omgaan. Eindtijdtheorieën beïnvloeden ons verblijf op aarde.

(…) De scheiding tussen het redden van zielen en het goeddoen in de wereld is in de Bijbel of het Evangelie niet te vinden, maar is een gevolg van cultuurbepaalde afbakening. De wereld van ruimte, tijd en materie is de plek waar echte mensen wonen, waar echte gemeenschappen zich bevinden (…)

Svanrij vult aan:Van jongs af aan leren we over het belang van behoud van de (onstoffelijke) ziel, terecht ook. Echter, Jezus is in een stoffelijk lichaam gestorven, om de weg vrij te maken voor dit behoud. Het lichaam, de natuur, doet volop mee in 'het verhaal van de mens'. De vaak ver doorgevoerde 'ontkoppeling' van lichaam en ziel, geest, van het stoffelijke en onstoffelijke (dualisme) is niet bijbels.

On-Bijbelse instituut van de kerk

Nog maar een paar kranten geleden betoogde dr. Bram van de Beek in het artikel “Als seculieren zitten we in de kerk”:…. Vrijwel nooit heeft de kerk zich gerealiseerd dat haar eigen gedrag het probleem van de secularisatie is, en verwijst vervolgens naar één van de dieptepunten in de kerkgeschiedenis: het jaar 380 toenTheodosius de kerk verhief tot staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk.

In het Nederlands Dagblad is een polemiek ontstaan over Ouweneel en over Broeders in Christus, on-Bijbelse gedachten en de gevestigde kerken zoals de Gereformeerde Nederlandse Kerk. Het geloofwaardigheidsprobleem van de kerk raakt alles, ook de onderlinge christelijke omgang.

In de week voor de zondag waarop Bijbelleraar Willem Ouweneel voorging in de Rotterdamse samenwerkingsgemeente van christelijk- en Nederlands-gereformeerden, beschreef Koert van der Velde de spiritualiteit van de agelovigen: mensen die niet (meer) geloven, maar wel naar iets religieus verlangen.

Simon Streuper zegt: "De onbedoelde (?) suggestieve werking van Koert van Bekkum’s commentaar “Ouweneel” (nd 20-05-2011) maakt het geloofwaardigheidsprobleem van de kerk er alleen maar groter op. De verwijzing op de voorpagina van de krant (Beter een saai gebracht evangelie dan on-Bijbelse schittering van woorden) legt een direct verband met (de welbespraakte) ‘Ouweneel’ op bladzijde 13 aan wiens lippen 16 jarige Rotterdammers graag hangen, niet vanwege de schittering van zijn woorden, maar vanwege de Bijbels onderbouwde boodschap waaraan het daar kennelijk ontbreekt. Het klopt wat van Bekkum zegt: ‘er wordt al zoveel onzin verkocht’. Evengoed en evenzwaar door ‘geordende bevoegde predikanten’, en hij doet er zelf onbewust (?) aan mee. “Het geloofwaardigheidsprobleem van de kerk raakt alles, ook de onderlinge christelijke omgang”. Jezus zei eens: Hoe lang zal i u nog verdragen?"

Stefan Paas hield een verhaal over kerkplanting en de schreeuwende behoefte aan geloofwaardige kerken. En na Ouweneels optreden verscheen een boek van Joep 't Hart - nu over de twee miljoen zwevende gelovigen in ons land, die vooral gericht zijn op het leven hier en nu, maar daarbij wel dorsten naar spiritualiteit.

Koert van Bekkum geeft aan dat de wereld opgescheept zit met een on-Bijbelse instituut van de kerk zelf, die onderscheid maakt tussen bevoegde en niet bevoegde predikers; leken en professionals en de door henzelf gemaakte afspraken. Ook de reformatie en in haar spoor de tradionele kerken, hebben nooit afstand genomen on-Bijbels principen die spanningen opriepen, de tegenstellingen verscherpten, de gemoederen sterk beroerden en een broederlijke en christelijke omgang met elkaar om zeep brachten. Volgen hem is het ook maar normaal dat je dat krijgt wanneer je tegen de Schrift in wilt blijven verdedigen dat onbevoegde predikers on-Bijbelse schittering van woorden spreken en die van bevoegde predikanten best saai mogen zijn, als die woorden maar in overeenstemming zijn met de formele eigenhandig geschreven belijdenisgeschriften en kerkrechterlijke artikelen en bepalingen. Deze bepalingen zijn zo dichtgetimmerd dat wanneer Paulus a.s.Zaterdag uit de dood zou verrijzen hem a.s. Zondag de toegang tot de kansel van het instituut NGK en GKV subiet geweigerd moet worden op grond van hun eigen afspraken. Afspraak is immers afspraak en daar moet je je aan houden!

Niet alleen de kerk heeft zich vrijwel nooit gerealiseerd dat zijzelf de oorzaak van het probleem van haar secularisatie is, het geld ook voor haar ongeloofwaardigheid. De oorzaak van alle problemen begint in het eigen hart. Een van de grootste fouten die wij kunnen maken als christenen is onze zogenaamde ‘diepste overtuiging’ van het hebben van de juiste kerk, de juiste leer, de juiste opleiding. Wij verbeelden ons, ieder voor zich, dat we allemaal de toets van Goddelijke kritiek kunnen weerstaan. Dat is precies de valkuil waarin de kerk van Laodicea viel: ‘Ik ben rijk en verrijkt en heb aan geen ding gebrek.’ We merken niet eens dat wij zelf onze lachwekkende karikaturen tekenen en op het internet promoten.

Het Nederlands Dagblad artikel: Ouweneel

Simon Streupers Reactie op:Commentaar van Koert van Bekkum in het nd van 20-mei j.l. ‘Ouweneel’

Bible exhibiiton

From June 20-25, the Christadelphian Hall, in Grosvenor Road, Coventry shall bring a major exhibition celebrating 400 years of the King James Bible.
The show illustrates the origins, history and message of the bible using modern technology, as well as several historical pieces. The exhibition also contains audio-visual material, interactive computer programmes and competitions for children.

Niet opgeven aan God

graag nodig ik u uit om te luisteren naar deze leuke muziek waarbij je bijna niet stil kan zitten op je stoel. Klap mee en zing mee met de blinde Gordon Mote.

Ook al kunnen wij eens doorbuigen geven wij niet op om voor God te blijven gaan.

Gordon Mote - "Ain't Gonna Give Up On God'

Gordon Mote - "Ain't Gonna Give Up On God'

Please listen to this marvelous song of the blind Gordon Mote. No, no we don't break though we sometimes bend, but we are not giving up on God.

Gordon Mote - "Ain't Gonna Give Up On God'

Monday, 6 June 2011

Assyrisch woordenboek bereikbaar voor publiek

Wat een onmogelijke opdracht leek en vast en zeker meerdere jaren geduld zou vergen is uiteindelijk toch verwezenlijkt.

Geleerden kwamen van Wenen, Parijs, Kopenhagen, Jeruzalem, Berlijn, Helsinki, Bagdad en Londen om zich met die van de V.S. en Canada mee in te zetten voor een monumentaal project met bescheiden begin.
In 1921 was men er aan begonnen met een kleine groep van geleerden en sommige indexkaarten. Het plan was een reeds lang dood zijnde taal te onderzoeken welke een oude wereld van wagens en concubines koninklijke decreten en dagboeken— en voortekens die van de hemelen en schaaplevers kwamen zou openbaren .

Een generatie gaf plaats voor de volgende, een eeuw vervaagde in de volgende. Sommigen begonnen er reeds vroeg aan in hun carrières; enzwoegden er nog steeds aan bij hun pensionering. Het werk was langzaam, frustreerde soms en beslist laag-technologisch: Schrijfmachines, mimeografische machines en de vertrouwde indexkaarten. Uiteindelijk, bijna 2 miljoenen van deze.

Jongerne vandaag met de computermogelijkheden zouden er ferm mee lachen en ondenkbaar vinden. Maar de doorzetters slaagden er in.

"Het Assyrische Woordenboek geeft aan ons de sleutel in de eerste stedelijke beschaving van de wereld," zegt Gil Stein, directeur van de universiteit van het Orientaals  Instituut (thuishaven van het woordenboek),  "Praktisch alles dat wij als vanzelfsprekend. beschouwen.. heeft zijn oorsprongen in Mesopotamië, of het de oorsprongen van steden, van staatsmaatschappijen, of de uitvinding van het wiel is, de wijze waarop wij de tijd meten en het belangrijkste de uitvinding van het schrijven."

Betreft de tabletten die verder reikten dan het koninkrijk en een taal die nuttig is om te doorgronden kan u meer lezen in: Ancient World Dictionary Finished - After 90 Years

Assyrian dictionary available

Assembling an Assyrian dictionary based on words recorded on clay or stone tablets unearthed from ruins in Iraq, Iran, Syria and Turkey, written in a language that hadn't been uttered for more than 2,000 years. A huge progject starte in 1921 came into fulfilment.

The Chicago Assyrian Dictionary is now officially complete — 21 volumes of Akkadian, a Semitic language (with several dialects, including Assyrian) that endured for 2,500 years.

Read more: Ancient World Dictionary Finished - After 90 Years

Kerk hospitaal voor zondaars

Rosemary Hardy zag op een aankondigingsbor van een kerk:

"De Kerk is geen museum voor heiligen, het is een ziekenhuis voor zondaars!"

Church is a Hospital for sinners

Rosemary Hard has seen on a church notice board

 " Church is not a museum for saints, its a hospital for sinners!"

Wees sterk en moedig


“De ENE,

Yahweh, Jehovah onze God,
behoed je uitgaan
en je binnenkomen
je gáan en je kómen,
—van nú en tót in éeuwigheid.”
(Psalmen 121:8)******

““Vrees niet,
want ik ben met je,
kijk niet angstig rond,
want ik ben je God;
sterken zal ik je,
ja helpen zal ik je,
ja je vasthouden met mijn rechterhand vol gerechtigheid.”
(Jesaja 41:10 NB)Be strong and take courage


Yahweh preserves your going out
and your coming in,

from henceforth
even unto the age,
...

from the present
to the eon,

from this time
and
for
ever.


Psalm 121:8


******
“Fear thou not, for I am with thee; {1} be not dismayed, for I am thy God;
I will strengthen thee; yea, I will help thee;
yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness.
{1) Or look not around thee}”
(Isaiah 41:10 ASV)