Friday, 26 October 2012

Welkom

Beste bezoeker,

Van harte welkom op deze transfer site.

Eigenlijk is dit niet bedoeld als een publieke website, maar hebben wij deze in gebruik genomen om onze oude postings van de Multiply websites te sorteren, triëren, irrelevante postings weg te doen en belangere artikelen te herplaatsen op onze voornaamste websites.

Graag nodigen wij u dan ook uit om deze websites te komen beozeken en nog meer berichten en onderwerpen te vinden:

The Belgian Christadelphians: Belgische Christadelphians

Christadelphian Ecclesia

Broeders in Christus or Brethren in Christ = Christadelphians

Op de Wordpress sites kan u ook reageren en uw mening kenbaar maken.

In de hoop u daar te mogen aantreffen,

Met vriendelijke groeten,

Marcus Ampe en de Belgische Christadelphians

Welcome

Dear visitor,

Nice that you came along this site, which is normally not for the public, but just a transfer place for the old Multipy postings, which shall be updated, not relevant postings deleted, and major postings transferred to our main websites.

We would like to invite you to visit those websites where you shall be able to find more articles and subjects:

The Belgian Christadelphians: Belgische Christadelphians

Christadelphian Ecclesia

Broeders in Christus or Brethren in Christ = Christadelphians

On the WordPress site you shall be able to react and to give your impression.
We appreciate it if you would like to come and visit us over there.

Yours sincerely,
Marcus Ampe  and the Belgian Christadelphians