Tuesday 23 February 2010

Wees niet zo bezig met het optellen van uw problemen


„Wees niet zijn zo bezig met het optellen van uw problemen
zodat je vergeet om uw zegeningen te tellen.“
 - Onbekend auteur

“Een eenvoudig, kinderlijk geloof in een Goddelijke Vriend
lost alle problemen op die tot ons komen over land of over zee.“
 - Helen Keller

„Deze slechte mens schreeuwde het uit, en Jehovah hoorde hem,
en redde hem uit al zijn problemen.
De engel van Jehovah legert zich rondom hen die hem vrezen,
en verlost hen.„
Psalm 34:6 – 7

„Jehovah is dicht bij de ontroostbare,
en redt hem die een berouwvolle geest heeft.“
Psalm 34:18

God, geef dat ik de problemen kan wegzetten,
maar dat ik ook de problemen van anderen zou kunnen weg nemen.
Toen ik naar u Hemelse Vader zocht, gaf u oor aan mijn stem,
en maakte me van al mijn vrees vrij.
Gelieve me nu sterk te maken om anderen te gaan helpen
en uw Naam te verkondigen en hen te tonen hoe Christus ons kan begeleiden.

„Zij zullen nooit opnieuw hongerig of dorstig zijn,
en nooit zal de zon hen opnieuw verbranden, of om het even welke schroeiende hitte hen slaan,
omdat het Lam dat in het midden van de troonplaats heeft genomen
hun bewaarder is, hun Herder zal zijn, en hun gids tot fonteinen van het leven gevend water
en God zal elke traan van hun ogen afvegen en hun ogen voor altijd blij maken. “
Openbaring 7:16 - 17

Engelse versie / English version > Do not be so busy adding up your troubles

+++

No comments:

Post a Comment