Friday 21 March 2014

Nieuwe naam een feit


Voor hen die op zoek waren naar "Christadelphian World" en hier terecht kwamen op "Our World" wil ik gerust stellen dat zij op de juiste plaats zijn terecht gekomen. De voorgaande dagen heeft er namelijk een "aardverschuiving" plaats gevonden en hebben veranderende omstandigheden er toe geleid dat er bepaalde beslissingen zijn genomen om nieuwe wegen of andere wegen in te slaan.

Oorspronkelijk is dit blog uit een MSN groep gegroeid die bij de sluiting van die groepen overgegaan is in Multiply. Bij de sluiting van Multiply zijn de twee blogs Bijbelonderzoekers en Christadelphians samen gevoegd en was het de bedoeling in Christadelphian World de Christadelphians beter kenbaar te maken aan het grote publiek.

Op Christadelphian World zou er kennis gegeven worden van het reilen en zeilen van de Christadelphian gemeenschap. Zo werden hier aankondigingen geplaatst van Bijbel klassen, Bijbel weekends, Bijbel weken of stages en Bijbel kampen, die door verscheidene Christadelphian ecclesiae of 'kerken' werden gegeven. Door dat bepaalde groepen niet met anderen wensten geassocieerd worden en verzochten de artikelen van deze site weg te halen, bleef er niet veel echt nieuws te vertellen over die Christadelphians. Daarom kon men zich afvragen of dat woord in de naamdraging nog relevant kon genoemd worden.

Nog steeds worden alle Christadelphians uitgenodigd om mij hun activiteiten te laten kennen voor publicatie, en zal ik deze graag op deze site en andere kenbaar maken, zodat de wereld getuige kan zijn dat wij wel degelijk een gemeenschap zijn die over de gehele wereld verspreid is en actief is.

Maar vanaf nu zal ik op deze site ook terug meer aandacht geven aan andere kerkgenootschappen en andere gebeurtenissen in de wereld die ons omringt. Graag hoop ik u, lezer, een boeiend aanbod te geven van nieuwsberichten, met hier en daar een toets eigen opinie en vanuit het christelijk oogpunt dat ik met mij mee draag.

Ik hoop van ganser harte dat ik mijn christelijke visie met u zal mogen delen en dat wij samen op stap kunnen gaan in deze wereld.  Hopelijk zullen er boeiende onderwerpen onder onze ogen mogen vallen en deze aan onze kritische blik mogen onderworpen worden.

Nu deze site niet meer het "embleem" "Christadelphian" draagt, hoeft de focus niet meer zozeer op die wereld van Christadelphians te liggen maar zal u nu hier een veel bredere kijk mogen verwachten, met meerdere onderwerpen waarmee de wereld in het algemeen geconfronteerd wordt.

Dit maakt dat u nu op politiek en cultureel vlak terecht kan om mijn persoonlijke webstek "Marcus's Space" terwijl voor religieuze en spirituele onderwerpen "Stepping Toes" meerdere stemmen zal laten spreken van uit verschillende invalshoeken. Zo wel "Stepping Toes" als "Our World" zullen proberen in te spelen op de actualiteit. Op dit platform hoop ik bij de tijd te zijn en de actualiteit te kunnen opvolgen van dag tot dag zoals ik het tegen kom, terwijl op Stepping Toes iets verder zal uitgebreid worden of diepgaandere artikelen zullen voorgesteld worden door meerdere auteurs.

Hopelijk mogen wij u ook op die nieuwssites aantreffen.

U veel leesgenot toewensend,

Marcus Ampe

+

English justification: New name a fact

+++

Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment