Betrachting

Het doel van dit blog is om even stil te staan bij wat er in deze wereld gebeurt en hoe wij ons daarin bevinden. Vanuit een Christadelphian oogpunt bekijkt de auteur Marcus Ampe hier de gebeurtenissen op religieus vlak, terwijl hij op zijn eigen webruimte op WordPress meer het politiek-economische en culturele onder de loep neemt.

Oorspronkelijk noemde dit platform Christadelphian World, maar het grotendeel van het Christadelphian Nieuws werd vanaf 2014 en 2016 geplaatst op een typisch Christadelphian Website, de Christadelphian Ecclesia. In 2014 werd er over gegaan op de naam Our World (Onze Wereld) om verder te gaan met wat eerder al gebeurde, kerkelijk nieuws te brengen van allerlei Christelijke gemeenschappen.

Naast een kijkje te nemen wat er in deze wereld aandacht krijgt en hoe Christenen daar tegenover moeten staan worden hier ook Bezinning en Bezinningsteksten gebracht alsook Gebeden en wordt er dieper in gegaan op geloof, christen zijn en christelijk leven.

Het is de bedoeling en hoop om misverstanden rond geloof en religie uit de wereld te helpen en om mensen ook de Christadelphian visie te laten kennen. Het zou fijn zijn moesten door de aangebrachte teksten mensen meer geboeid geraken betreft de aangehaalde onderwerpen maar dat zij ook meer over God en gebod zouden willen weten en zo dichter tot de Ene Enige Ware God boven alle goden, zouden kunnen komen en een goede relatie met Hem zouden kunnen opbouwen, maar ook met de medemensen.

Voor hen die minder graag een e-mailnotificatie binnen krijgen of geen Google+ hebben en toch op de hoogte willen blijven van publicaties wordt er sinds juli 2016 voorzien dat op de Facebook Pagina van de Bijbelstudenten Gemeenschap of Biblestudents Community publicaties zullen kenbaar gemaakt worden. zo kan elke Facebook gebruiker die pagina "Leuk" vinden en aangeven om notificatie te krijgen zodat hij automatisch berichten van geplaatste artikelen krijgt. Hopelijk wil u zo ook op de hoogte blijven van hier geplaatste artikelen en mag ik u hier ook meermaals aantreffen.

Veel leesgenot

No comments:

Post a Comment