Mijn geloof en hoop

Ik zou het fijn vinden indien wij naar een wereld zouden toe groeien waar meer mensen makkelijk met elkaar in vrede zouden samen leven in respect met hun omgeving, mens, plant en dier.

Het is niet makkelijk voor de mens om een ander op gelijke voet met zichzelf te willen stellen en respectvol te benaderen ongeacht cultuur, ras (kleur), of geloofsovertuiging. Maar ik geloof dat het mogelijk moet zijn dat ieder individu in zijn of haar eigen omgeving er kan aan werken om zoveel mogelijk het goede naar voor te schuiven en om elkaar te helpen.

Indien elk individu in zijn of haar eigen omgeving al het mogelijke doet om daar eenheid te krijgen en een vredevolle omgeving te hebben kunnen wij kleine coconnen of gemeenschapjes hebben die zich als een bacterie of virus kunnen vermenigvuldigen en uitbreiden of anderen infecteren met het goede van deze wereld. Het is die schakel die wij elkeen moeten trachten te maken en waartoe ieder zijn of haar steentje kan toe bijdragen, hoe klein ook. Men kan slechts effect krijgen als vele kleine steentjes aan het rollen gaan en grotere stenen tot beweging krijgen door hun veelvoud en kracht van inspiratie. Of als een kleine sneeuwbal aan het rollen gaan en een grote sneeuwbal worden die een lawine veroorzaakt, maar dan geen van vernieling maar één van opbouw.

Op dit platform en op mijn site voor persoonlijke gedachten hoop ik zo een kleine bijdrage te leveren tot een vredesproces waartoe ik anderen oproep om mee in die boot van verdraagzaamheid te stappen.

Samen kunnen wij sterk zijn.

*Ik ben een vrije Christadelphian alleen gebonden aan Jezus Christus, wat betekent dat ik geloof in rabbi Jeshua, Jesus/Jezus Christus, en dat hij als de Zoon van God de gezondene van God, onze redder, Kristos (Christus) of Messias is. Ik streef er naar om onder Christus en Gods leiding te zijn en hoop de houding van Christus aan te kunnen nemen. Daarom ben ik open voor iedereen die de broederlijke liefde van Christus wil delen, maar ook wil ik broederlijke liefde tonen aan alle levende wezens, mensen, dieren en planten.

De leer van Jezus Christus volgend aanbid ik ook dezelfde God als Jezus deed en geloof ik ook in de beloften van zijn hemelse Vader, Jehovah God. Het Evangelie in hart en nieren volgend en getrouw zijnde, kijk ik uit naar de wederkomst van Christus en het komende Koninkrijk van God.

*

Voor hen die ook een blog hebben roep ik ook op om de handen in elkaar te slaan en samen als Bloggers for Peace  de vredesboodschap te verspreiden.

No comments:

Post a Comment