Monday, 25 March 2019

Trumps inmenging omtrent de Golanhoogte

De Amerikaanse president is helemaal niet verlegen om te bluffen wat hij al niet goed doet en waarin hij zich meester voelt in het bijsturen of sturen van gebeurtenissen.

Volgens Trump is het na 52 jaar tijd voor de Verenigde Staten om de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogte helemaal te erkennen. Volgens hem is dat gebied
 ,,cruciaal en strategisch en belangrijk voor de veiligheid van de staat Israël en de regionale stabiliteit.''
Rusland, Syrië, Iran en Turkije hebben de uitspraken van Trump al bekritiseerd en gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen ervan voor de regio.

Wij herinneren nog de zeer verhitte situatie in 1967, waar wij vreesden dat er terug een wereldoorlog in de maak was. Gelukkig bleef het bij een Zesdaagse Oorlog, waarbij het grootste deel van de Golanhoogten door Israël veroverd werd  ten koste van Syrië. In 1981 annexeerde Israël het gebied, maar die annexatie wordt internationaal niet erkend. Volgens het internationaal recht gaat het om Syrisch gebied dat door Israël wordt bezet.
Syrië heeft nog een mislukte poging ondernomen om de Golanhoogten te heroveren in 1973, waarop er in het gebied een 75 kilometer lange bufferzone werd ingesteld, die onder toezicht staat van de Verenigde Naties.

Zoals gewoonlijk weet Trump wel zijn timing te kiezen. De mededeling van Trump komt er namelijk op een moment dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo een bezoek brengt aan Israël.
Het ligt er vinger dik op dat Trump de Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu die dezer dagen het Witte Huis komt bezoeken, wil paaien.
Netanyahu is overigens al enige tijd aan het lobbyen voor een internationale erkenning van de Israëlische soevereiniteit over het gebied.

In een eerste reactie heeft Netanyahu al laten weten de mededeling van Trump toe te juichen.
 'Op een moment dat Iran Syrië probeert te gebruiken als een platform om Israël te vernietigen, erkent Trump dapper de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogten. Bedankt, president Trump',
 luidt zijn reactie.

Ook op Twitter drukt Netanyahu zijn dank aan de Amerikaanse president uit, waarbij hij zelfs te kennen geeft dat deze president zelfs geschiedenis heeft geschreven!

De erkenning kan Netanyahu ook in de kaart te spelen bij de Israëlische parlementsverkiezingen, die op 9 april plaatsvinden.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken was al eerder opgeschoven in de richting van Israël. In een bericht over de mensenrechtensituatie in het land, werden de Golanhoogten onlangs nog geschreven als 'door Israël gecontroleerd gebied'. Een jaar eerder had het ministerie het nog over 'bezet' gebied.

Kremlin-woordvoerder Dimitri Peskov geeft zijn bezorgdheid weer en hoopt dat het maar bij woorden in de wind zal blijven, zoals Trump er vele heeft. Omtrent deze 'flagrante schending van het internationaal recht zegt Peskov
'Zo'n idee kan op geen enkele manier bijdragen tot het veiligstellen van de vrede in het Midden-Oosten. Eerder het omgekeerde is het geval.' 
Een bron bij het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken liet ook tegenover het staatspersbureau Sana weten dat het standpunt duidelijk de minachting van de VS voor de internationale regels weerspiegelt en zo een “flagrante schending van het internationaal recht” presenteert.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu schreef op Twitter
“De territoriale integriteit van staten is het meest fundamentele principe van het internationale recht"
Pogingen van de VS om rechtsinbreuken van Israël te legitimeren, zullen alleen leiden tot nog meer geweld en pijn.
 “Turkije steunt de territoriale integriteit van Syrië”,
 luidde het.

Ook een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Iran uitte zijn bezorgdheid en wil de beslissing bespreken met Syrië en andere relevante landen, met het besef dat deze persoonlijke en ondoordachte beslissing van Trump gevaarlijk is en
"zal leiden tot verdere crisissen in het Midden-Oosten”
 

Tot het christendom bekeerde Iraniër asiel geweigerd „omdat Bijbel vol geweld is”

Het Britse Home Office, het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat ook belast is met immigratie, heeft de immigratie en asiel aanvraag van een tot het christendom bekeerde Iraniër geweigerd.
Zijn bewering dat hij „het geloof van vrede” had aangenomen, kon niet kloppen volgens hen, want de Bijbel staat „vol wraak, vernietiging, dood en geweld.”

De immigratiedienst bracht allerlei teksten over oordeel en vergelding aan uit Leviticus, Exodus en Openbaring. Ook wordt Jezus aangehaald, in Mattheüs 10 vers 34:
 „Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.”

De advocaat van de Iraniër, Nathan Stevens, is verbijsterd en heeft de afwijzing gepubliceerd op zijn Twitteraccount.
 „Ik heb heel wat gezien door de jaren, maar ik was echt geschokt door deze ongelofelijke, weerzinwekkende belediging, die werd gebruikt om een asielverzoek af te wijzen.”
Op Twitter en in de media wordt met ongeloof op de afwijzing gereageerd.
 „Ik kan maar moeilijk geloven dat dit een authentiek document is”,
schreef de directeur van de National Secular Society (zoiets als het Humanistisch Verbond), Stephen Evans. Nadat hij van Nathan Stevens bewijzen voor de echtheid had gekregen, uitte Evans zijn verbijstering:
 „Ik vind het verontrustend dat de staat met theologie zit te knoeien om besluiten rond asielaanvragen te legitimeren.”
Het Home Office reageerde op vragen van de krant The Independent over deze zaak, met de stelling dat de afwijzing „niet in overeenstemming is” met het beleid voor asielaanvragen op grond van godsdienstvervolging. Het ministerie zegt „te werken aan verbetering” van de training die wordt gegeven aan de medewerkers die moeten beslissen over religieuze bekeringen.

De anglicaanse bisschop van Durham, Paul Butler, sprak zijn bezorgdheid uit over de handelwijze van het ministerie. De zaak staat niet op zichzelf, stelt de Anglicaanse Kerk op haar website:
 „De Kerk van Engeland heeft regelmatig de religieuze kennis van de medewerkers op alle niveaus van het Home Office aan de orde gesteld. Deze nieuwe zaak laat zien hoe radicaal de houding van het ministerie ten aanzien van godsdiensten moet veranderen.”

Op Twitter zijn nu gelijkaardige gevallen gemeld, wat ons moet doen nadenken over de houding van die staatsambtenaren tegenover godsdiensten in het algemeen maar ook tegenover het christendom in het bijzonder.

Vreemd mag ook hun benadering zijn omtrent het geloof van iemand in Jezus. Of wat zouden zij verwachten bij een geloof in Jezus?
Stevens citeert uit de afwijzing van een andere Iraanse christelijke asielzoeker:
„U verzekerde in uw aanvraag dat Jezus uw redder is, maar beweerde daarna dat hij u niet zou kunnen redden van het Iraans regime. We moeten aannemen dat u niet echt overtuigd gelooft en dat uw vertrouwen in Jezus halfslachtig is.”
 Het beroep tegen deze beslissing werd volgens Stevens afgewezen.
Er zijn ook reacties die de beslissing van het ministerie toejuichen. Zo liet een afdeling van de anti-Europese UKIP aan Stevens weten:
 „Het beste nieuws van de hele week. Laat je cliënt naar huis gaan. Groot-Brittannië is helemaal vol en hij hoort hier niet. Prima gedaan, Home Office.”

Problems to prune


-
Prune your problem to pull out its positive possibilities.-

*
'Ask and it will be given to you. Seek and you will find, knock and it will be opened to you.'
Matthew 7:7*> Dear God,
allow me to grow in faith
and let me conquer my difficulties.
<


Dutch version / Nederlandse versie > Te snoeien problemen

Te snoeien problemen


-
Snoei uw probleem glad
om zijn positieve mogelijkheden naar voren te brengen.
-


*
'Vraag en het zal je worden gegeven. Zoek en je zult vinden,
klop en het zal voor je opengaan. '

Mattheüs 7: 7
*Lieve God,
sta me toe om te groeien in geloof
en laat me mijn moeilijkheden overwinnen.
<Dutch version / Nederlandse versie > Problems to prune

Sunday, 24 March 2019

Voor hen die geloven in Jezus

Dichterbij 14 Nisan komend moeten wij nog meer mensen duidelijk maken hoe belangrijk het is te geloven in diegene die door God gezonden is. en zijn leven heeft gegeven voor velen..

Alles is mogelijk voor wie gelooft (Marcus 9 vers 23b).

Dierbare God, met dankbaarheid geloof ik in diegene die U naar de aarde gezonden hebt
en wiens offer U hebt willen aanvaarden.
Ik geloof dat dankzij het geloof in Jezus
er hoop voor mij in de toekomst mag zijn.


Thursday, 21 March 2019

Bedenking bij Purim en Internationnale dag vanhet geluk

Op 20 maart 2019 was het Purim feest maar eveneens international dag van het geluk of vreugde.
Zo zoumen kunnen zeggen dat er dubbele vreugde kon of mocht zijn.
Erg genoeg worden deze dagen regelmatig bezoedeld door eenzame wolven of door fundamentalistische groeperingen die niets liever doen dan bepaalde geloofsgroeperingen te viseren en dood en verdriet aan te richten.
Laten wij daartegenover onze solidariteit tonen met andere geloofsgroepen en tonen dat vrdraagzaamheid naar de betere levenswijze en vrede leidt.

Tot slot, broeders en zusters...
wees eensgezind, leef in vrede met elkaar 
 dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn
(2 Corinthiërs 13 vers 11). 

Laat elke liefde in de kleine plaats van het huishouden beginnen en zich verspreiden naar buiten toe.

Dank U, God, voor ons gezin en ons thuis.
We zijn het misschien niet altijd met elkaar eens, maar we houden wel van elkaar en leven in vrede samen.
Help ons elkaar te aanvaarden in liefde.
Help ons elkaar te troosten.
En help ons het gezin te zijn dat U tot stand hebt gebracht.
Broers, zussen, vader, moeder .
U hebt ieder van ons geschapen.
Dank U, God, dat ik niet alleen ben!
Amen.


Wednesday, 20 March 2019

Nomadische islamitische Fulani groter gevaar dan Boko Haram

In Nigeria hebben militante groepen van islamitische Fulani-nomaden, sinds februari, al 120 mensen gedood in christelijke boerengemeenschappen.

Deze Fulani-nomaden vormen volgens de Christian Post een groter gevaar voor de christenen in Nigeria dan Boko Haram. Alleen al in 2018 hebben Fulani’s naar schatting 1700 christenen gedood.

Deze maand hebben leden van de groep in de dorpen Inkirimi, Dogonnoma en Ungwan Gora in de regio van Kajuru 143 huizen verwoest, 52 mensen gedood en tientallen mensen verwond. In het dorp Ungwan Barde in de regio Kajuru werden zeventien christenen gedood en tientallen huizen platgebrand.

In de eerste week van maart hebben militanten meer dan dertig christenen vermoord in het dorp Karamar, waar huizen en een kerk in vlammen opgingen. De terroristen openden het vuur op gezinnen die de vlucht wilden nemen. Daarbij lieten 32 mensen het leven. De gouverneur van Kaduno heeft maatregelen genomen om het geweld in te dammen.

Zoals het meestal gebeurd in strijdvoering, gat het hier ook weer om macht en grondbezit. De meeste herders behoren tot de vanouds nomadische islamitische Fulani, terwijl de meeste boeren christenen zijn van verschillende etniciteiten. De nomaden zien hun trekmogelijkheid beperkt door de christenen en vallen hen daarom aan, maar gebruiken ook hun godsdienst als excuus om de christenen uit te roeien.

Tijd voor de bruggenbouwer

In deze wereld slaagt de mens er in veel vernietiging aan te brengen.
Velen storen er zich niet aan welke houding zij tegenover anderen aan nemen.
Al eeuwen trachten vele mensen anderen van God af te brengen en wonderwel sloegen zij er tamelijk goed in.
Maar daar komt verandering in.
Naarmate wij dichter bij de eindtijden komen zal er een kentering plaats grijpen.
Er komt een tijd dat meer mensen zulen gaan prediken
en anderen tot God zullen kunnen brengen.
Er komt een tijd aan van wederopbouw.

... je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt;
fundamenten, door vroegere generaties gelegd,
zullen weer worden hersteld.
Dan zal men je noemen
'Hersteller van muren',
'Herbouwer van straten' (Jesaja 58 vers 12). 

Jehovah God,
U bent de brug over woeste rivieren.
Laat mij daarom zien hoe ik vandaag bruggen kan bouwen.
Leid mij naar mensen die van U zijn vervreemd.
Dierbare God laat mij anderen zien Wie de Allerhoogste is.
Gebruik mij om hen met U te herenigen.
Herstel de scheuren van gehavende relaties in huwelijken, families, buurten, fabrieken, ja, in de hele wereld, door uw positieve liefde.
Als U de brug bent, wil ik bruggenbouwer zijn!
Amen.

Dutch version / Nederlandse versie > Bepaal de aandrijving

Tuesday, 19 March 2019

Islamitische Trust wil een moskee openen tegenover de Gouden Poort

Op de berg waar de tempel stond staan nu de voor moslims heilige rotskoepel en de Al-Aqsa moskee. Toen Israël in 1967 de Tempelberg op Jordanië veroverde, lieten de Israëlische Autoriteiten de beheer over de berg over aan de Jordaanse Waqf. Onder het beheer van de Waqf, dat actief gesteund wordt door Turkije, is het verboden voor niet-moslims om op de berg te bidden.

De poging om nog een moskee tegenover de Gouden Poort te vestigen, is een reactie van de Jordaniërs en Palestijnen op beschuldigingen dat Israël de status quo op de Tempelberg probeert te veranderen. Sinds de bevrijding van het heilige plein in 1967 heeft Israël zich ertoe verbonden zich te onthouden van religieuze uitingen op de plek.

Deze status-quo werd onderdeel van het vredesverdrag tussen Israël en Jordanië uit 1994. De Israëli's die om de Tempelberg geven wijzen er op, dat het de moslims zijn die de status quo schenden door nieuwe moskeeën op te richten. Jordanië en de Palestijnen beweren het tegen­over­gestelde. Zij zeggen dat Israël de status-quo schendt door 'kolonisten' te sturen om de tempelberg te bezoeken.

De rechtbank van Jeruzalem heeft de Staat nu opge­dra­gen om het Bab el-Rahma-gebouw tegenover de Gouden Poort (of Poort van Barm­hartig­heid), onmiddellijk te sluiten, meldt Israël Today.

Monday, 18 March 2019

Bij het heen gaan van Kardinaal Danneels

De man die het in 2014 te vroeg vond een Derde Vaticaans Concilie te organiseren, Kardinaal Danneels, emeritus aartsbisschop van Mechelen-Brussel, is niet meer.
Kardinaal Godfried Danneels (85) overleden in Mechelen

Hij mocht in 2015 mee een van de deelnemers zijn voor de tweede gezinssynode in Rome en samen met hooggeplaatste Vaticaanse geestelijken, onder meer de Duitse kardinaal en prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, kritiek geven op de hervorming van de vaststelling van nietigheid van huwelijken.

Monseigneur Danneels bracht ook een vertrouweling aan het hoofd van het aartsbisdom Mechelen waar er moeilijke tijden aanbraken omtrent de houding van de kerk omtrent het seksuele wangedrag van meerdere geestelijken waaronder zelfs een bisschop die bij hoog en laag eerst alles bleef ontkennnen.

Deze vertrouweling, Jozef De Kesel, is kardinaal Danneels zeer dankbaar voor zijn 'herderschap in de Kerk' dat hij gedurende vele jaren heeft uitgeoefend en dat in een periode van fundamentele veranderingen in Kerk en samenleving.
“Gaandeweg is zijn uitstraling groot geworden, zowel in ons land als in de wereldkerk”, 
aldus De Kesel.
 “Door zijn woord, met zoveel innige bezieling gesproken en geschreven, heeft hij ons steeds naar de bron geleid. Altijd met zachte hand. Hij heeft ook beproevingen gekend, en op het einde was hij fel verzwakt en uitgeput. We blijven hem dankbaar gedenken. Moge hij rusten in Gods vrede.”

Godfried Danneels werd op 4 juni 1933 geboren in het West-Vlaamse Kanegem, als oudste van zes in een onderwijzersgezin. Van 1945 tot 1951 liep hij school in het Sint-Jozefscollege in Tielt. Daarna volgde hij de priesteropleiding aan het seminarie van het bisdom Brugge.
Dat seminarie stuurde hem onmiddellijk naar de Katholieke Universiteit van Leuven om er Wijsbegeerte te studeren. Na het behalen van zijn licentiaatsdiploma studeerde hij vervolgens Theologie aan de Gregoriaanse Universiteit te Rome.
In 1957 werd Danneels in de parochiekerk van Kanegem tot priester gewijd.
In november 1977 werd hij door paus Paulus VI tot bisschop van Antwerpen benoemd. Twee jaar later benoemd paus Johannes Paulus II  Danneels tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

Toen Paus Johannes Paulus II ziek was werd Danneels genoemd als een ernstige kanshebber hem op te volgen. Samen met een groep gelijkgezinden probeerde Danneels een tegengewicht te vormen tegen het grote conservatieve machtsblok in het Vaticaan Als kanshebber om paus te worden plaatste The Washington Post zijn foto die tijd op de voorpagina.
Uiteindelijk valt de keuze op de conservatieve Duitse kardinaal Joseph Ratzinger, wat Danneels duidelijk niet zo zint, wat al snel blijkt uit zijn koele houding tijdens de persconferentie voor de verzamelde Belgische pers.


Op 4 juni 2008, de dag waarop hij 75 werd, diende kardinaal Danneels bij paus Benedictus XVI zijn ontslag in als residerend aartsbisschop van Mechelen-Brussel, zoals het kerkelijke recht dat voorschrijft. Op vraag van de paus blijft hij nog een jaar langer aan, onder meer om de op til zijnde heiligverklaring van pater Damiaan in goede banen te leiden.
Zijn ontslag werd aanvaard op 27 februari 2010, het jaar dat de Roger Vangheluwe zaak een grote smet op zijn carrière bracht. Monseigneur André Léonard, tot dan bisschop van Namen, wordt dan de nieuwe aartsbischop.

Op 22 april 2010 barst een bom in katholiek België wanneer de Brugse bisschop Roger Vangheluwe ontslag neemt. Vangheluwe blijkt jarenlang een neef seksueel te hebben misbruikt.
De onthulling zet honderden andere slachtoffers van pedofiel misbruik ertoe aan om met hun verhaal naar buiten te komen. Uiteindelijk zullen 475 slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken een klacht indienen bij de Commissie-Adriaenssens.
Danneeels had 40 brieven van slachtoffers van seksueel misbruik ontvangen maar was er niet mee naar het gerecht gestapt. Vreemd genoeg wordt de onderzoeksrechter die de operatie Kelk leidt,  later door hogere gerechtelijke instanties teruggefloten.
Uit opgenomen gesprekken die Danneels had met Vangheluwe en een slachtoffer, bleek dat Danneels had geprobeerd die affaire in de doofpot te stoppen. Zo had Danneels aangeraden het misbruikschandaal binnenskamers te houden en voorgesteld dat Vangheluwe tot zijn pensioen aan zou blijven als bisschop van Brugge. Hieruit bleek weer eens hoe ook politiek en Katholieke kerk in België met elkaar verstrengeld zijn en hoe bepaalde machtshebbers alles in het werk stelden om elkaar te beschermen.

Danneels reageerde welgeteld een keer persoonlijk op de storm van kritiek waarin was terechtgekomen na de publicatie van die opnames in De Standaard. In september 2010 gaf hij toe dat hij ‘een zware inschattingsfout' had gemaakt door Vangheluwe niet meteen aan te zetten tot ontslag. Dichter bij excuses voor zijn optreden kwam de kardinaal nooit.
“De Kerk dacht te veel aan zichzelf en de priesters”, 
gaf Danneels toe, maar hij beklemtoonde keer op keer dat hij zich niet moreel verantwoordelijk kon voelen voor het misbruik en dat hij als aartsbisschop niet boven de andere bisschoppen stond en dus niet kon ingrijpen bij vermoedens van misbruik. Logisch dat zijn passieve houding maar op weinig begrip kon rekenen.
Het is een schandvlek op de Katholieke kerk die trouwens ook veel gelovigen heeft gekost. Erg genoeg hebben veel mensen niet enkel het geloof in de Kerk opgezegd maar ook hun geloof in God, in plats eindelijk eens te gaan onderzoeken of die Katholieke Kerk wel de ware Kerk is en wat het ware geloof wel moet inhouden.

De Vaticaanse media waren er donderdag al snel bij om het overlijden aan te kondigen van kardinaal Godfried Danneels, die voor de buitenwereld drie decennia lang het symbool was van de katholieke Kerk in België. Hij gaf een stem aan de Kerk in het complexe maatschappelijke debat in België. Ze herinneren onder meer ook aan zijn rol als voorzitter van Pax Christi International, met opmerkelijke missies in Joegoslavië en vooral in Soedan.

The Tablet herinnert eraan dat kardinaal Godfried Danneels, naar kerkelijke normen, nog erg jong was toen hij in 1983 door paus Joannes Paulus II tot kardinaal werd gecreëerd. Het Britse weekblad wijst ook op zijn rol op de bisschoppensynodes over het gezin in 2014 en 2015.

Volgens het persagentschap Reuters verliest de katholieke Kerk een sterke liberale stem.

Duitse media wijzen vooral op de rol van kardinaal Danneels als kingmaker voor paus Franciscus.

Ook in Italiaanse media is er aandacht voor het overlijden van kardinaal Danneels.
Avvenire, de krant van de de Italiaanse bisschoppenconferentie, vestigt er de aandacht op dat kardinaal Danneels ruim dertig jaar het aartsbisdom Mechelen-Brussel heeft geleid en wijst ook op het telegram waarin paus Franciscus hulde brengt aan de toewijding van de Belgische kardinaal voor de wereldkerk. Avvenire schrijft dat de kardinaal steeds een grote aandacht had voor de uitdagingen waarmee de Kerk werd geconfronteerd en wijst op zijn vooraanstaande rol op verschillende bisschoppensynodes.

Sant’Egidio beschrijft hem als een zwaargewicht in de wereldkerk die niet wilde dramatiseren en ervan overtuigd bleef dat het geloof dingen ten goede zou keren. Zijn trefzekere pen maakte van zijn herderlijke brieven echte pareltjes. De uitverkiezing van paus Franciscus in 2013 was voor hem een moment van grote vreugde. Sant’Egidio is hem dankbaar voor al het goede dat hij in zijn pastorale dienstwerk heeft bewerkstelligd.

Het lichaam van Danneels werd donderdagavond overgebracht naar het aartsbisschoppelijk paleis op de Wollemarkt war hij werd opgebaard en mensen hem tot en met woensdag een laatste groet kunnen gaan brengen.

De uitvaart van Danneels vindt volgende vrijdag 22 maart plaats in de metropolitane Sint-Romboutskathedraal van Mechelen, zo bevestigt Geert Lesage, woordvoerder van de bisschoppenconferentie. De dienst zal worden geleid door kardinaal De Kesel.

Kardinaal Danneels bij de bekendmaking van zijn opvolger © Philippe KeulemansKardinaal Danneels bij de bekendmaking van zijn opvolger © Philippe Keulemans