Wednesday, 15 February 2017

Kerk in Actie presenteert diaconale stemwijzer

Kerk in Actie presenteert een diaconale stemwijzer: het Kerk in Actie KiesAdvies. Deze bestaat uit twee delen: een vergelijking van verkiezingsprogramma’s en een handig testje. De uitslag van de test laat zien wie in het algemeen profiteert én wie de dupe wordt van de gemaakte politieke keuzes.

 Polarisatie

Wat volgens Kerk in Actie in de verkiezingsprogramma’s opvalt, is dat ‘algemeen belang’ steeds minder een rol speelt en ‘eigen belang’ steeds meer leidend motief wordt, stelt Carla van der Vlist, teamleider Binnenlands Diaconaat.
“Sommige partijen komen bijvoorbeeld met maatregelen om vluchtelingen niet ons Nederlandse of Europese probleem te maken, maar willen niets weten van een structurele oplossing. Zolang het niet op ons erf gebeurt, is het ook niet ons probleem. Kerk in Actie pleit voor een ruimhartige inzet voor de meest kwetsbaren in de samenleving.”

Test

Het Kerk in Actie KiesAdvies bestaat uit twee delen: een analyse van verkiezingsprogramma’s en een digitale kieswijzer. Het Kerk in Actie KiesAdvies is te maken via www.kerkinactie.nl/kiesadvies.

In het Kerk in Actie KiesAdvies komen vragen en stellingen aan bod over onderwerpen die Kerk in Actie belangrijk vindt én waarover partijen van standpunt verschillen.

Analyse

De analyse van verkiezingsprogramma’s, uitgevoerd door stichting Oikos en Kerk in Actie, beperkt zich tot de partijen die tijdens de verkiezingen in 2012 in de Tweede Kamer verkozen zijn. De 11 verkiezingsprogramma’s zijn gescreend op de gekozen thematische prioriteiten: internationale samenwerking, duurzaamheid, vluchtelingen, mensenrechten en zorg en armoede in Nederland. Daarbij is aangegeven wat de politieke partijen rond deze prioriteiten al dan niet hebben opgenomen in hun programma’s.
Het is verkiezingstijd! Weet u wie er profiteert en wie er dupe wordt van uw stem op 15 maart?Het Kerk in Actie KiesAdvies helpt u in 21 vragen op weg bij het bepalen van uw keuze.
kerkinactie.nl

Met christenen flirtende politici

Hoe de politici handig gebruik willen maken van bepaalde gelovigen kan men duidelijk zien nu voor Nederland de verkiezingen nabij komen.

frankiegAls belijdend rooms-katholiek en academisch theoloog kan Frank Bosman niets anders concluderen dat de Westerse beschaving is gestoeld op twee millennia christelijke cultuur. Maar dezer dagen kijkt hij op hoe politici hem willen strikken om hun agenda van anti moslim gevoelen of zelfs moslimhaat door te voeren

In de jongste aflevering van De Tafel van Tijs (EO, 14-02-17 ) was Thierry Baudet (Forum voor Democratie) uitgenodigd te komen vertellen over zijn liefde voor de christelijke traditie. Nederland moest zijn christelijke wortels weer omarmen.

Voor Thierry Baudet staat het vast dat het christendom de hoeksteen van onze beschaving is. En meer van dat soort fraaie verkiezingsretoriek.
Op zich niets op tegen. Als belijdend rooms-katholiek en academisch theoloog kan ik niets anders concluderen dat de Westerse beschaving is gestoeld op twee millennia christelijke cultuur. En ja, ik zou graag willen dat meer Nederlanders het christendom zouden omarmen, liefst nog – om met Angela Merkel te spreken – om geregeld naar de kerkdiensten te komen in plaats van te mopperen over de teloorgang van diezelfde traditie.
repliceert Bosman die zo wantrouwig wordt als politici – meestal vlak voor verkiezingstijd – opzichtig gaan flirten met de christenen in dit land.

Hij schrijft
Het politiek-electorale motief ligt er duimendik bovenop: hiér met die christelijke stemmen! Nee, dank u beleefd. Ik ben geen stemvee, dat één keer in de vier jaar een aai over de bol kan krijgen om vervolgens achtergelaten te worden als de eerste de beste straatschooier. Maar ik vind het nog veel erger dat ‘mijn’ christendom (als ik even zo onbescheiden mag zijn) wordt ‘geroofd’ om te fungeren als hefboom tegen mijn Islamitische zusters en broeders in dit land.
thierry-baudet

> Lees hier meer over:

“Christenen worden misbruikt voor anti-islam retoriek”

Politici die trachten het geloof in de privesfeer te duwen of uit de maatschappij te bannen

Politici zien niet met lede ogen nar de huidige crisis van vluchtelingen en religieus tumult, maar hopen er handig gebruik van te maken om hun agenda door te voeren om religie naar de achtergrond of zelfs verdomhoekje te brengen.

Zogezegd horen wij te leven in een rechtsstaat waar er vrijheden van uiting en godsdienstbeleving zijn en de burger zijn rechten en vrijheden kan doen gelden waardoor hij geen speelbal meer is van onnoembare krachten. De paradox is dat de politici en beleidsmensen die gezorgd hebben voor een evenwichtig leefkader voor iedere burger nu enigszins teruggefloten worden en kiezers blijkbaar liever opteren voor rechtse veelbelovers en harde roepers.

In meerdere landen zien wij meer dan één politieker handig gebruik maken van het populisme en van de angst die bij veel mensen is opgekomen door het extreem moslim fundamentalisme.

Patrick Dewael als fractieleider van Open VLD en als vrijzinnige pleit om expliciet geloof en staat te scheiden waardoor iedere geloofsbeleving verbannen wordt naar de privésfeer. Uiteraard zullen velen dit idee steunen om de beweerde druk van de islam te verminderen. Maar blijkbaar wil men ook het christendom en de joden verzoeken om hun inspiratie enkel thuis te beleven. Trouwens wat voor de een geldt moet ook voor de ander gelden.

Advocaat Paul Quirynen, goed thuis in de katholieke wereld, vreest dat sommige vrijzinnigen de strijd tegen moslimextremisme handig gebruiken om het publieke gedrag van andere gelovigen, zoals christenen of joden, in te perken.

In het boek van Bart Somers ‘Samen leven, een hoopvolle strategie tegen IS’ lezen we met genoegen dat zonder levensbeschouwelijke tolerantie een open samenleving niet kan functioneren, dat vrijheid onbestaande is en diversiteit onmogelijk. Door meer in te zetten op vrijheid en tolerantie, mensenrechten en democratie …behouden we de ziel van onze samenleving.

Dat Patrick Dewael alle religies in de privésfeer wil duwen heeft als resultaat dat enkel de atheïstische religie recht op spreken heeft. Dat is in onze democratische samenleving niet wenselijk.

Het wordt hoog tijd dat de politici er aan werken om veralgemening tegen te gaan en om de mensen duidelijk te laten zien dat bepaalde fundamentalistische groepen niets te maken hebben met het geloof van vele anderen die de naam van hun geloof wel waardig dragen.

Ook wij als burgers, gelovigen en niet gelovigen, moeten er op toe zien dat de rechten van iedereen gevrijwaard worden en dat er door generaliseren geen verkeerd beeld de overhand krijgt. Er moet duidelijk gemaakt worden dat niet alle moslims extremisten zijn, maar dat integendeel diegenen die zogenaamd vechten voor Allah en de Jihad, mensen zijn die niet volgens de Koran handelen en zich helemaal niet gedragen naar de leerstellingen van hun profeet en hun God.

Elke waardige burger van een vrij democratisch land moet er op toe zien dat er ruimte wordt gegeven aan niet gelovigen zowel als aan gelovigen, aan alle religies en dat eigen geloofsextremisme wordt bestreden.

Door alle moslims uit te bannen gaan we ook andere waardevolle religies in de privésfeer duwen.


Monday, 23 January 2017

Verhalenbundel over de joodse identiteit in het Nederland van nu

עברית: טקס של משלחת צה"ל "עדים במדים...
עברית: טקס של משלחת צה"ל "עדים במדים" באושוויץ (Photo credit: Wikipedia)
Tussen 2013 en 2016 interviewde Ronit Palache, die opgroeide in een traditioneel-joods gezin, vele joodse Nederlanders, die vervolgens in het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW) werden geportretteerd. Deze verhalen zijn nu gebundeld in het boek Ontroerende onzin. De joodse identiteit in het Nederland van nu.

Palacha schrijft onder meer over de taboes in de gesloten joodse geloofsgemeenschap, zoals het buitensluiten van ‘vaderjoden’ en homo’s. Haar voorvader is Samuel Palache de zeventiende eeuwse geboren Marokkaan ambassadeur in Nederland voor sultan Muley Zaydan die met joden, christenen en moslims goed overweg kon.

ronitpalache

Haar overgrootvader Juda Lion Palache was hoogleraar semitische talen aan de UvA. Na zijn ontslag, in 1941, werd hij lid van de Joodse Raad. Drie jaar later volgde deportatie naar Theresienstadt – en van daaruit Auschwitz. Juda Palache werd vermoord, maar zijn naam leeft voort in een bibliotheek voor Hebreeuwse studieboeken: het Juda Palache instituut.
Alle voorvaderen van Palache (haar vader Bram incluis) zaten in het bestuur van de Portugees-Israëlitische gemeente in Amsterdam. Zij leidden de diensten in het zeventiende-eeuwserijksmonument orthodoxe synagoge aan het Mr. Visserplein. Een gebouw dat volgens Palache symbool staat voor eeuwenoude tradities, melodieën en overlevering.

Hier kun je een fragment lezen.

+++

Nieuwe website voor Joods Cultureel Kwartier

Joods Cultureel Kwartier lanceert nieuwe website.

jcknieuwewebsite
Begin december 2016 lanceerde het Joods Cultureel Kwartier een nieuwe website. Alle oude webadressen leiden vanaf die slotmaand voor 2016 naar JCK.nl, een interactief geheel waar een hoop te klikken en te ontdekken valt.

Onder het JCK vallen het Joods Historisch Museum, het JHM Kindermuseum, de Portugese Synagoge, de Hollandsche Schouwburg, het Nationaal Holocaust Museum en de bibliotheek Ets Haim.


Het Nationaal Holocaust Museum (NHM) in oprichting, onderdeel van het Joods Cultureel Kwartier, heeft de N8 Award 2016 voor de beste programmering gewonnen. De prijs, die werd gejureerd door 37 jonge Amsterdammers die dit jaar de Museumnacht bezochten, werd uitgereikt in bijzijn van museumdirectie, programmeurs en prominenten uit het Amsterdamse culturele veld. Het museum won hiermee van 55 andere deelnemende culturele instellingen. De tweede prijs was voor Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, en de derde prijs ging naar Arti et Amicitiae. Ook was er een eervolle vermelding voor het Pianola Museum.
Foto: Martijn OuburgWist je dat je met één ticket terecht kunt bij de eerste vijf genoemde locaties? Bij Ets Haim kun je je aanmelden voor een instaprondleiding. Surf naar deze pagina voor meer informatie.
Bekijk de nieuwe website en breng gauw een bezoekje aan het levendige joodse kwartier!


Friday, 30 December 2016

Immanuel looking at Jewish and Christian visions

On the 30th of November a "Lastige Vragensteller" or "Troublesome Asker or Inquirer" started placing his questions and responses on WordPress. Questiontime-Vragenuurtje has already touched some controversial subjects. Querrying about this world – Deze wereld bevragend, you may find articles in English as well as in Dutch. In the articles is being looked at writings from Muslim, Christian and Jewish teachers and are those teachings from the different groups compared. Being a site for people from the Muslim community you may think it would not be interesting for Christians; Though they better look at those writing which can shed a light on what is wrong in the teachings of Muslims but also on what is wrong in the teachings of many Christian groups.A few days later, just before the celebrations of Chanukah, Immanuel Verbondskind started a blog with similar intentions, showing the world where Jews, Christians and eventually also Muslims have different groups who often go wrong in their teachings because they are not keeping to what is really written in what they call their Holy Scriptures.

For the "Tiresome Questioner" and "Immanuel Verbondskind" it should be clear that man has to keep to the Given Word of the Most High Almighty God of gods. Both recognise that this world has many gods but that there is only One True God to Whom all people should come. It is That Almighty Elohim, they say, Who is expecting mankind to come back to Him in a restored relationship.

On both sites shall be looked at religions where their members say that they are monotheists, like the Christians say so, though lots of them worship a Trinity, and as such worshipping three gods.

For both of them it is clear that man may have drifted from the truth because they do not read the Word of God. We have to find it again. It is also the task of lovers of God to show others that Word of God and the Truth. For that reason I also want to invite you to have a look at both new sites and to thing about the material presented over there.

It might well be that you do not belong to a religious groups similar to that one of the writers,but let it not hold you back to enjoy their writing and to react there where you think it is necessary.

Only started on the 23rd of December you may already find following articles

Immanuel en een Joodse kijk en christelijke visie

Naast een islamitische kijk op de wereld staat er ook een joodse kijk tegenover de christelijke visie.

In "Zit je met vele vragen vind dan een site die misschien antwoorden kan geven op levensbelangrijke vragen" keek ik op een Lastige Vragensteller die zich op het net komt roeren in het Nederlands en in het Engels. Een andere nieuwe WordPress site gaat uit van de oude Schriftuur en brengt de Hebreeuwse geschriften in de kijker met de hoop duidelijkheid te vinden tussen Joodse en Christelijke schrijfsels en leerstelling, waarbij de blogger opmerkt dat in beide gemeenschappen heel wat valse of niet Schriftuurlijke leerstelling de mensen in heel wat uiteenlopende groeperingen mee sleurt. Nochtans komt het er op aan dat gelovigen in God slechts één Godheid vereren en zich toeleggen op het verkrijgen van Zijn leerstellingen om zo aan Zijn Wensen te voldoen.

Volgens de Lastige Vragensteller en Immanuel Verbondskind komt het er op aan om God Zijn Wil te volbrengen en zich van de wereld af te keren. Volgens beide blogs moet de mens zich naar God keren en Hem zodanig lief hebben dat men bereid is om volledig aan Zijn Wensen te voldoen, al moet men daar voor de menselijke tradities er voor op zij zetten. Dat dat laatste niet makkelijk is zal Immanuel Verbondskind in komende artikelen nog laten zien. Of hij nog Nederlandstalige artikelen op zijn site zal plaatsen weet ik niet maar in ieder geval zullen de Engelstalige artikelen vast en zeker uw aandacht mogen genieten.

Zin eerste blogpost bracht hij ter wereld op 23 december, vlak voor het Chanuka feest.

Vervolgens kan u al vinden:
+++

Zit je met vele vragen vind dan een site die misschien antwoorden kan geven op levensbelangrijke vragen

Op 30 november begon een "Lastige Vragensteller" enkel vragen op het net te plaatsen waarna hij ook antwoorden poneerde.

Die vragen die hij durft te stellen zijn vragen die op vele tongen liggen, maar dikwijls ook niet durven uitgesproken worden omdat men bang is om over zulke onderwerpen te praten.

BBC Question Time.pngHeel veel jaren terug had men ook op de Vlaamse radio zenders een "Vragenuurtje". De Britse nationale omroep presenteert nog steeds het favoriete programma "Question Time". Maar nu is er ook op het net een "Questiontime-Vragenuurtje"

De site is nog maar in haar beginstadium maar durft al wel lastige vragen stellen en controversiële antwoorden geven. Bedoeling van de site is dat mensen een duidelijk beeld mogen krijgen Wie of Wat er achter het leven van mens, dier en plant staat.

Ook is het de bedoeling van de site om de verkeerde ideeën die mensen mogen hebben van bepaalde religieuze groepen te weerleggen. Vooral uit het oogpunt hoe mensen kijken naar de Christenen en de Islam en hoe die groepen tegenover elkaar staan of hoe integendeel deze misschien meer met elkaar verbonden kunnen zijn dan vele mensen denken.

Het kan boeiend zijn toe te zien hoe een moslim neer- of opkijkt naar de leerstellingen van het christelijk geloof, of hoe een Christen neer- of opkijkt naar het islamitisch geloof.
Belangrijk is dat in de komende artikelen een beeld wil geschapen worden hoe alles tot stand kwam en waarom wij leven, alsook hoe wij zelf veel in de hand hebben om ons eigen leven zo aangenaam en rijkelijk mogelijk te maken.

Voorzeker is er mogelijk groeipotentieel in deze nieuwe site die niet bang is om naast Bijbelverzen ook Koran verzen te brengen, dit in tijden waarin zo velen huiveren wanneer zij het woord Koran of Islam horen.

Ga de nieuwe site ontdekken en misschien kan je daar ook antwoorden op uw vragen vinden, of heb je zin om daar ook vragen te stellen.

> Questiontime-Vragenuurtje

Een Lastige Vragensteller zijn eerste blogartikel op Questiontime
Vind ondermeer al de volgende artikelen
  1. Een eerste vraag: Waarom leven wij
  2. 2de vraag: Wat of waar is het begin
  3. 3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper
  4. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 1 Veel goden
  5. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten

+++