Saturday, 10 October 2020

Een tijd van plicht, verantwoordelijkheid en verantwoording

In deze tijd van het Coronavirus kan men makkelijk zien hoe en welke mensen zich aan regels kunnen houden en verantwoordelijkheid durven nemen tegenover anderen.

In 2018 waarschuwde men al voor een bepaalde epidemie. Die epidemie brak wel door maar een andere kwam nog meer de kop op steken. Maar die onzichtbare vijand die in 2019 de wereld begon te teisteren bracht de epidemie van de onverschilligheid ook naar voor.

De regeringen riepen hun burgers op om zich aan bepaalde maatregelen te houden, welke werkelijk niet echt zo moeilijk hoeven te zijn: afstand houden, regelmatig goed de handen wassen, nabije contacten zo veel mogelijk vermijden en algemeen voldoende afstand houden, alsook wanneer mensen dicht bij elkaar zijn een mondmasker of mondkapje dragen. Zo simpel, maar blijkbaar voor velen toch zo moeilijk of vervelend. Veel mensen zijn niets meer gewoon of willen altijd maar datgene doen wat 'Zij' wensen te doen en hoe zij het willen doen.

De verplichting die vele regeringen aan hun burgers hebben opgelegd worden door meerdere mensen als een beperking van hun vrijheid gezien, terwijl zij niet inzien dat het een beveiligings- maatregel is om de vrijheid en gezondheid van de ander ook te vrijwaren.

Vele mensen vergeten dat zij als ingezetene van een land gehouden zijn tot verbondenheid en verantwoordelijkheid met hun naaste medeburgers. Velen willen wel rechten maar vergeten dat er ook zo iets als plichten bestaan. De plicht of verplichting om zich zodanig te gedragen dat geen schade aan een ander wordt toegebracht. In feite is elke burger in een gemeenschap medeaansprakelijk of toerekeningsvatbaar voor het welzijn van elkeen rondom hem of haar.

Uit plicht of plichtshalve en gewetenshalve zou elke burger in een gemeenschap onder gehoudenheid van erkentelijkheid naar de ander de broederlijke liefde moeten opbrengen om zich in te zetten voor het goed of welzijn van de ander.

De laatste maanden hebben velen echter aangetoond in welke mate zij echter enkel aan zichzelf denken. Het egoïsme heeft op vele plaatsen de overhand genomen. Vooral bij de jongeren ontbreekt het besef van hun betrokkenheid bij het mogelijk in gevaar brengen van een oudere generatie. In Frankrijk kon ik de laatste vier weken getuige zijn hoe de twintigers uit de bol gaan of er niets aan de hand is. Zij vonden het lekker om samen te troepen en om gezellige met velen rond elkaar te pintelieren. Velen hielden zich helemaal niet aan de corona regels. Dat zag men ook op beelden vanuit de kuststreken in Frankrijk, Spanje en België. Daar zag men veel jongeren zich aanstellen (raar, gek, wild, vreemd ...) doen en een handelwijze vertonen welke helemaal niet in deze periode van pandemie thuis horen.

In Frankrijk viel ook wel op dat dertigers en mogelijks veertigers ook geen goed oog hadden op de verzochte maatregelen om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Wij zijn op plaatsen gekomen waar mensen van die leeftijd met onze beveiliging (mondmasker) lachten. Geen wonder dus dat wij de laatste weken de besmetting in Frankrijk enorm zagen toe nemen. Met zulk onverantwoord gedrag is er geen houden aan.

Is het nu echt zo moeilijk om afstanden te houden en zich en anderen te beschermen met een neus en mond afscherming?

Op 10 oktober 2020 zien wij hoge cijfers die ons tot denken zouden moeten brengen:


Coronavirus gevallen: 37,248,588

Doden: 1,074,469

Herstelden: 27,967,284

In dit nieuwe academiejaar komt het er nu op aan dat er voor gezorgd kan worden dat de scholen open kunnen blijven en dat zo veel mogelijk bedrijven aan het werk kunnen blijven zodat niet te veel mensen zonder werk en/of inkomen komen te zitten. Dat kan enkel verzekerd worden als mensen er voor zorgen dat de besmetting niet nog meer blijft oplopen en dat de ziekenhuis bedcapaciteit niet overbezet geraakt.

Een lockdown kan vermeden worden als iedereen de nodige verantwoordelijkheid neemt en de nodige maatregelen treft om niemand te besmetten. Elke burger heeft het zelf in handen hoe deze verschrikkelijke ziekte al of niet meer mensen zal treffen en het gehele normale leven verder zal kunnen ondermijnen.

+

Vindt ook verder te lezen:

 1. Het is makkelijk onze verantwoordelijkheden te ontwijken
 2. Christen houding tegenover het milieu
 3. Wij zijn zelf verantwoordelijk
 4. Corona en carnaval makkelijk gebakken broodjes voor verhogend racisme
 5. Meer dan 4 miljoen coronabesmettingen wereldwijd
 6. Sterker uit de coronacrisis komen
 7. China staat open voor internationaal onderzoek naar oorsprong coronavirus
 8. België staat voor een nieuwe epidemie
 9. Atheïsten VS brengen eigen variant van de Tien Geboden uit
 10. Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden
 11. Nederlandse kerken willen te veel risico nemen
 12. Kaap van 800 000 besmettingen in België overschreden
 13. Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden
 14. Corona - steden - groen & omgang met onszelf en de natuur
 15. Zijn we door een rottig virus onverhoeds in het paradijs beland?
 16. 2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #4 Medewerking

Friday, 9 October 2020

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #4 Medewerking

 

 Voorgaande:

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #1

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #2

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #3 Virtuele bijeenkomsten

Het is niet omdat de Covid-19 pandemie ons in dit kleine landje blijft lastig vallen, dat alles zo maar moet stil vallen.

Vandaag 09 september 2020 zijn er wereldwijd nu al 36,835,067 ernstige besmettingen vastgesteld waarvan er 27,710,554 genezen verklaard zijn. Maar wij moeten ook al
1,068,113 doden betreuren, ook al mogen wij niet vergeten dat kanker bijvoorbeeld veel meer doden eist per jaar dan deze ziekte.

Maar met deze ziekte wordt het openbare leven ontregelt en geraken ziekenhuizen overvol, wat niet met kanker gebeurd. 

Het coronavirus COVID-19 treft 214 landen en gebieden over de hele wereld en 2 internationale transportmiddelen.

Wij kunnen alleen maar hopen dat de mensen zich er bewust van zijn dat de door de regeringen voorgestelde maatregelen voor hun welzijn gekozen zijn, ook al moeten wij toegeven dat het voor hen een moeilijke evenwichtsoefening is dus gezondheid en economie.

Voor ons staat het vast dat wij allen ons zelf moeten beschermen door de nodige hygiënische maatregelen, waarbij het mondkapje of mondmasker met het regelmatig handen wassen en ontsmetten de basisvereisten zijn van de dag, terwijl overal voldoende afstand wordt gehouden.

Om iedereen veilig en wel te houden wordt er op de medewerking van de burger gerekend. Vanuit onze gemeenschap rekenen wij ook op de volle medewerking van alle gelovigen om steeds veilig de dag door te brengen.

Betreft medewerking willen wij gelovigen ook vragen om in deze periode de handen uit de mouwen te steken om daar waar nodig de nodige hul te verlenen. Het is opvallend hoe de vraag naar hulp de laatste maanden is toe genomen. Twijfel en onrust doen de grafieken van verontruste jongeren stijgen. Bij de jongeren telefoon Awel.

Awel wist al in 2018 het aantal beantwoorde oproepen omhoog te trekken tegenover het jaar voordien. Aan de telefoon waren er 22.231 contacten, 17% meer tegenover 2017, bij de chat 7.836, een stijging van 15%. E-mails krijgen altijd een antwoord. Sinds de vernieuwing van het jongerenforum in mei, verdubbelde het aantal goedgekeurde vragen (4.871 in de tweede jaarhelft) bijna, met een verpletterende +92%. Awel maakte haar werking doeltreffender door ongezien veel vrijwilligers te werven, haar forum te innoveren, en dankzij de inspanningen van de vrijwilligers aan de lijn.

Voor heel wat jongeren is de coronacrisis verre van evident, merken hulplijnen op. Ze zien het aantal oproepen en chatgesprekken zienderogen toenemen.

 ‘Jongeren zitten meer thuis: problemen die sluimerden, komen nu naar boven.’
meld de dienst.

Ook de hulplijn 1712 kreeg zag in april haar oproepen met 70 procent meer oproepen toenemen over geweld in vergelijking met de eerste week waarin de maatregelen van kracht waren. De meeste oproepen gingen dan ook nog eens over familiaal geweld. Ook in andere Europese landen neemt het aantal oproepen naar hulplijnen toe. Bij de Spaanse hulplijnen was er in maart een stijging van maar liefst 270 procent van de e-mails. Een tendens die we ook zien bij ons. In België krijgen de hulplijnen krijgen nu dubbel zoveel e-mails in vergelijking met de weken voor de grote uitbreek in maart.
Ook onze e-mailbox geraakt vlugger vol dan voor de coronacrisis.

Bij de jongerentelefoon Awel is het aantal oproepen over eenzaamheid, depressie en angst de voorbije maand verdubbeld in vergelijking met september vorig jaar. 

Bij deze gelegenheid doen wij nog eens een oproep naar mensen die artikelen zouden kunnen schrijven om jongeren en angstigen er bovenop te krijgen. elke stem die iets kan bijdragen tot het algemeen welzijn is welkom en kan zich aanbieden bij mij of via From Guestwriters.

+

Vindt ook

 1. China staat open voor internationaal onderzoek naar oorsprong coronavirus
 2. Kaap van 800 000 besmettingen in België overschreden
 3. Onverantwoord gedrag van vele burgers
 4. Nieuwe sociale etiquette
 5. De Speeltijd is voorbij   
 6. Symptomen Covid-19
 7. Kort overzicht Corona gebeuren in België (januari – begin juni 2020)
 8. Het themanummer van ‘Met Open Bijbel’ voor 2020 #1 Dodelijkheid & Duidelijkheid
 9. Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden
 10. Corona - steden - groen & omgang met onszelf en de natuur
 11. De Belg wilt op vakantie gaan
 12. Waarom hebben we ‘iets’ of een andere ‘plek’ nodig – en hoe kunnen we er energie uithalen als we dat doen?
 13. Meer dan 4 miljoen coronabesmettingen wereldwijd
 14. Sterker uit de coronacrisis komen
 15. China staat open voor internationaal onderzoek naar oorsprong coronavirus
 16. Kaap van 800 000 besmettingen in België overschreden
 17. Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden
 18. Corona - steden - groen & omgang met onszelf en de natuur
 19. Zijn we door een rottig virus onverhoeds in het paradijs beland?

 

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #3 Virtuele bijeenkomsten

 Voorgaande:

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #1

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #2

In 2019 kwam Covid-19 in de kijker en roet strooien in het algemeen omgaansleven, maar ook in het kerkelijk leven. Geen enkele denominatie kon de onzichtbare vijand ontlopen, ook al durfden veel evangelische kerken langer dan gewenst grote bijeenkomsten voorzien, met alle gevolgen van dien. In de evangelische gemeenschap werden al snel meerdere besmettingen vastgesteld waarbij meerdere leden de dood vonden (vooral in de bijeenkomsten in Frankrijk).

De Christadelphian gemeenschappen zagen al snel in dat het beter was om de diensten via het internet te houden. Overal werden virtuele bijeenkomsten voorzien. De vergaderingen werden zo veel mogelijk beperkt in levende lijve en werden hoofdzakelijk via video-streaming georganiseerd.

De Begische Christadelphians deden een oproep naar onze Nederlandse broeders om ook via het net samenkomsten te organiseren. Doordat de meerderheid daar wegens hun hoge leeftijd zich niet konden vinden in het electronisch vergaderen werd onze uitnodiging niet positief ontvangen. Onze kennisgeving van teleurstelling werd zelfs helemaal verkeerd geïnterpreteerd wat even voor wrijving zorgde en sommige minder aangename schrijfsels.

In ieder geval heeft België weer eens geprobeerd broeders en zusters uit de regio's van de Lage Landen samen te brengen (zoals zij ook al probeerden in 2014-2015) zonder succes.

Onder de Engelstaligen was de mogelijkheid om via het net te vergaderen en het Breken van het Brood te houden, wel een groot succes. Er waren nu zelfs meer aanwezigen op een virtuele dienst dan bij onze vroegere video-streamings van de zondagdienst.

Dit seizoen zien wij nog niet zo vlug bijeenkomsten in levende lijve ons weer gezellig samen brengen. Wij zullen ons dus genoodzaakt zien om verder op de electronica te vertrouwen voor onze bijeenkomsten.

Ook al vonden de leiders in Nederland dat de meesten te oud waren om zich met een computer te behelpen, nodigen wij nog steeds iedereen uit om met ons op het net te komen. Nederlandse jongeren die gedoopt zijn in het Christadelphisme zijn altijd van harte welkom om onze internet diensten bij te wonen. Verder nog durven wij ze bij deze ook uit te nodigen om uit hun schelp te komen en vragen hen om zich mee actief in te zetten voor onze geloofsgemeenschap.

Iedereen die zich geroepen voelt om zijn geloof te delen of over bepaalde onderwerpen te schrijven in het lichtpunt van de bijbel willen wij hierbij ook graag uitnodigen om zich als schrijver aan te bieden om mee teksten te plaatsen op onze websites.

+

Vindt ook:

 1. China staat open voor internationaal onderzoek naar oorsprong coronavirus
 2. Kaap van 800 000 besmettingen in België overschreden
 3. Onverantwoord gedrag van vele burgers
 4. Nieuwe sociale etiquette
 5. De Speeltijd is voorbij   
 6. Symptomen Covid-19
 7. Kort overzicht Corona gebeuren in België (januari – begin juni 2020)
 8. Het themanummer van ‘Met Open Bijbel’ voor 2020 #1 Dodelijkheid & Duidelijkheid
 9. Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden
 10. Corona - steden - groen & omgang met onszelf en de natuur
 11. De Belg wilt op vakantie gaan
 12. Waarom hebben we ‘iets’ of een andere ‘plek’ nodig – en hoe kunnen we er energie uithalen als we dat doen?
 13. Europe in Chaos for a Pandemic
 14. Coronavirus and Closure of the Christadelphian meeting rooms
 15. An infection that seemed to spread with ease
 16. A new start when the lockdown comes to an end
 17. Reason to preach #3 Time of increases of bad things

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #2

 Veel eisende veranderingen

In 2019 zagen wij in België al donkere wolken opdoemen. Wij kwamen alsmaar dieper in de rode cijfers te staan, waarbij niet bepaald een vooruitzicht was op een helpend inkomen. In het voorgaande seizoen 2019-2020 werden wij gedwongen om een nieuwe computer met backupsysteem aan te schaffen. Onze voorgaande had het helemaal begeven.

Alles moest ook werden teruggeplaatst, wat een gespecialiseerde firma vereiste en ons ook een zwaardere rekening bracht voor dat jaar. 2019 was al afgesloten met een deficit en nu kwamen er nog extra kosten bij.

Men mag niet vergeten dat voor het houden van een kerkgemeenschap er heel wat kosten zijn. Er moet een voorziening van kantoorruimte zijn, computers en I.T. middelen, internetvoorziening, telefoonvoorziening, biblesoftware en ander noodzakelijke software, waar allemaal een prijskaartje aan hangt. Alsook zijn er gas en electra die niet vergeten mogen worden, eveneens kosten voor auteursrechten, drukmateriaal, papier, post, enzovoort. Heel wat kosten staan er op de waslijst, maar betreft inkomens blijft er een lelijk leeg gat voor ons liggen.

Dit jaar worden wij nog eens met extra werk belast voor de websites in orde te brengen, maar moeten wij toch een manier gaan vinden om de hele zaak leefbaar te houden.

Tot nu toe werd er alsmaar uit mijn persoonlijke middelen geput, Maar mijn privékas als gepensioneerde is nu ook niet bepaald zo ruim dat mijn familieleden akkoord kunnen blijven gaan met het plunderen van de privé kas.

Het wordt hoge tijd om een manier te vinden om ons kerkwerk haalbaar te maken.

Ik bedel niet graag, maar wij zijn op een punt gekomen waar de negatieve balans te groot is geworden om nog algemeen aanvaardbaar te zijn. Er zal zeker iets moeten gaan veranderen in dit nieuwe seizoen. Ik hoop althans dat 2020-2021 hierbij een verandering in de goede richting mag brengen.

Zonder enige inkomsten voor het predikingswerk is het moeilijk om dit naar verwachtingen goed te blijven uitvoeren. Daarom doe ik vandaag een dringende oproep om ons in ons predikingswerk te steunen. Elke bijdrage is welkom.

U kan ons helpen door geld te storten op:

Giro rekening BE37 9730 6618 2528

BIC ARSPBE22

Met vermemelding: "Steun Belgische Christadelphians"

O help ons via een betaling met PayPal

> Voorgaande: 2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #2


+

 1. Bijdrage of contributie
 2. Onkosten
 3. Opbouw van een ecclesia en verbonden kosten
 4. Naar het einde van het jaar 2018 toegaand
 5. Contribution - Contributie, bijdrage
 6. Expenses, costs - Onkosten, uitgaven

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #1

 2019-2020

Onverwacht bleek in de internetwereld plotseling een rage van vernieuwingslust opgetreden te zijn. Google kwam eerst met het nieuws van veranderingen in Blogger. Enkele maanden gaven zij ook te kennen dat de Google Sites zouden wegvallen in een nieuwe versie, namelijk /sites.google.com/. De vroegere websites, gemaakt in het oude systeem zouden zogezegd converteerbaar zijn. Dat lukte echter niet voor onze Ecclesia site, omdat deze te groot bleek te zijn. Dat gaf tot gevolg dat al de pagina's manueel overgebracht moesten worden naar het nieuwe Site Google systeem. Om dit te doen heb ik de oude ecclesia site opgesplitst in vier nieuwe websites: een Nederlandse, Duitse, Franse en Engelse website.

Het plaatsen met een aangepaste layout en met de nodige linken vroeg echter heel wat werk dat meerdere dagen, om niet te zeggen maanden in beslag nam.

Vorige weken zaten wij voor een maand in Frankrijk met slecht of geen internet, zodat ik daardoor niet degelijk kon doorwerken. De komende dagen zal ik dan de Biblestudents website verder in orde moeten brengen.

De sites voor de Belgische Christadelphians mogen nu wel al toonbaar geacht worden. Nu moeten dan nog verder al de linken op de WordPress pagina's aangepast worden om terug te kunnen werken. Om de linken in de artikelen te gaan aanpassen is onbegonnen werk.

Al dat werk moet natuurlijk zijn nut hebben. Hiertoe is het belangrijk dat meerdere mensen in contact komen met onze websites.

Daarom durven wij nu ook de oproep doen om mee te helpen om onze websites kenbaar te maken. Vergeet alsjeblieft niet: elk aandeel, like, re-tweet, +1, abonnement en pin op een van onze websites betekent nog een goedkeuring voor onze website, waardoor tegelijkertijd ons 'sociale kapitaal' en onze 'zoek crediteerbaarheid' toenemen. Zulke aanduidingen om ons te verhogen met een "like" of "ster" doet ons in de ranking verhogen, wat belangrijk is om door de zoekmachines hoger op de lijst geplaatst te worden, zodat wij niet op de 100&100&100ste plaats zouden staan maar naar voren komen, om wie weet eens op de eerste pagina te komen bij de 25 eerst geselecteerden.

Velen zijn er zich nog onvoldoende van bewust hoe zij zonder veel inspanning toch kunnen helpen.
U kunt ons helpen door ons in staat te stellen een enorme hoeveelheid 'sociale aandelen' te verwerven, zodat we niet alleen onze SEO-signalen en de zichtbaarheid van onze site versterken, maar waarbij u het ons gemakkelijker zou kunnen maken om inhoud te creëren met waarde voor ons klantenbestand.

Bij Blogger bracht de vernieuwing eerst heel wat problemen mee, waardoor het bijna onmogelijk en zeer tijdscomsumerend was om een artikel te plaatsen, waardoor ik het bijna had opggegeven om nog verder in Bloggerberichten te plaatsen. Maar gelukkig heeft Google een goede oplossing gevonden om het weer allemaal werkbaar te maken en om weer makkelijker labels te plaatsen.

2020-2021

Bij mijn terugkomst uit Frankrijk merkte ik echter terug een hele verandering op. Dit maal in Blogger, waar zij hun Gutenberg Block Editing systeem aan iedereen hebben opgedrongen. Dat systeem om teksten te plaatsen is enorm tijdvretend en zeer onhandig. Uiteindelijk heb ik wel een oplossing gevonden om het gedeeltelijk te omzeilen en nog verder teksten naar eigen zin te publiceren. Maar vraag is, hoe lang dat nog zal kunnen.
Op 23 oktober 2011 werd het 200ste artikel op Ecclesia website geplaatst. Vandaag staat de teller daar op 1732.

In ieder geval heb ik de komende dagen mijn handen nog vol om de verscheidene pagina's in de WordPress sites up-to-date te maken zodat al de linken op die pagina's weer terug zullen werken.

Hopelijk zal u ook enkele van mijn andere websites komen bezoeken
+

Vindt verder ook

 1. Populaire zoekvragen over God op Google
 2. Overstap van MSN Spaces naar Wordpress.com 
 3. Beëindiging MSN Spaces brengt overstap mee naar Wordpress
 4. Belofte voor 2018-2019
 5. Nieuwe Google-sites
 6. Over gaan tot een juiste focus
 7. Indien Blogger haar oude vorm niet behoud
 8. Looking for Free Blogs and blogging
 9. In case Blogger goes further with her new interface
 10. New Google Sites
 11. WordPress appears to have fallen off its best horse
 12. A Classic Editor versus Block Editor
 13. Help us to get better known

 ++

Mijn persoonlijke websites:

 1. Marcus Ampe Profiel
 2. Marcus Ampe's Space

De Christadelphian Websites 

 1. Broeders en zusters in Christus of Christadelphians
 2. Belgisch Christadelphians Ecclesia Brussel-Leuven
 3. Belgische Brüder in Christus
 4. Christadelphes Belges
 5. Belgian Christadelphians
 6. Christadelphians (WordPress)
 7. Broeders in Christus (WordPress)

Nodige aanmaning of aansporing

 Eens dat wij als mens voet op de aarde zetten moeten wij er ons in kunnen weren. Het opgroeien in deze wereld gebeurt niet altijd van een leien dakje. Wij moeten als het ware door het leven gegidst worden.

Aanmaningen of nadrukkelijke aansporingen of waarschuwingen moeten ons attent maken op bepaalde regels of wijzen van leven. Mensen rondom ons kunnen ons begeleiden of raad geven. Hun advies kan dienen om ons te vormen en sterker te maken om te kunnen blijven rechtstaan in deze wereld vol verleidingen en valkuilen.

Mensen rondom ons kunnen ons zaken aanpraten, inpraten of dingen aanbevelen. Niet te zeggen dat al de aangeprezen dingen wel degelijk zo goed zouden zijn als men beloofd. Wij zelf zullen steeds een keuze moeten maken waarop wij willen ingaan of wat wij als waarheid willen aannemen.

Tijdens het opgroeien zullen wij gewaar worden dat heel wat mensen ons willen beïnvloeden. Velen zullen proberen bepaalde dingen in ons hoofd te praten, in te scherpen, inpraten of inscherpen. Sommigen zullen dat met goede beginselen doen anderen zullen dan ons eerder in slechte zin kunnen beïnvloeden. Weer anderen zullen zelfs zo ver durven gaan om een ander te beïnvloeden door pressie of druk uit te oefenen.

Het ligt aan elkeen om zich een bepaalde houding aan te nemen of om zich al of niet te laten meeslepen door een ander. Als men echter naar de wereld kijkt zijn er heel wat mensen die zich makkelijk laten omver praten en worden overgehaald naar al of niet meer gangbare overtuigingen, tradities enzo meer. De meerderheid van de mensen wil niet uit de boot vallen. Zij denken als zij niet mee gaan met de influencers of met de huidige stroming dat zij dan aanzien worden als ouderwets of niet meer bij de tijd.

In de Christelijke gemeente komt het er op aan dat wij duidelijke lijnen schetsen en ons richten op de raad van de Bijbel. Wij moeten elkaar aanmoedigen, bemoedigen, sterken, aanzetten en alzo elkaar aansteken om de juiste door de Bijbel aangegeven weg te volgen. Hierbij komt het er ook op aan dat iedereen een oogje in het zeil moet houden en moet nagaan als er iemand van het juiste pad dreigt af te dwalen om hem of haar aan te manen om toch de juiste richting aan te houden. Hiertoe dienen de aanmaningen en exhortaties in de gemeentedienst. Het instigeren en stimuleren moet op een liefdevolle manier gebeuren en mag nooit met een afschrikkingsbeleid of bewind gebeuren. Steeds moet de broederlijke liefde de onderbouw zijn van het raadgevend karakter. De leiboom staat het langst en wijze raad is halve daad.

Eveneens moet men opletten niet zo maar te beoordelen of dingen af te keuren. Als men iets wil aanmerken, afbreken of kritiseren moet men daar goed over nagedacht hebben en moet dat goed afgewogen zijn. Men moet er acht op slaan niet te gaan vitten op onbenulligheden, te steuvelen, ziften, doorziften, redeziften of te haarkloven. Jezus vermaande zulke haarklievers en muggenzifters in zijn tijd.

De mug uitzijgen en de kameel doorzwelgen hoort niet in het christelijk leven. In de Bijbel wordt gesproken over de splinter in iemands oog te zien terwijl men de balk in eigen oog niet waar neemt. Men moet helemaal niet de wil hebben of er naar trachten zo veel mogelijk mensen de wacht aan te zeggen of de wet te lezen. Het kan makkelijker zijn om een ander zijn gebreken onder het oog te brengen om zo de eigen gebreken voor anderen weg te moffelen. Iemand een spiegel voor houden kan gerust geen kwaad als men zichzelf ook in de spiegel durft te kijken.

Het komt er ook op aan niet zo maar iets ongewassen te zeggen, waardoor men iemand zou kunnen mee kwetsen. Iemand vierkant of ongepeperd de waarheid zeggen is niet altijd de juiste oplossing. En iemand door de mosterd halen is helemaal af te raden. De vinger mag dan al wel op de wonde gelegd worden, maar een christen hoort de ander steeds tactisch en rechtvaardig te benaderen.

In bepaalde kerkgemeenschappen mag men er voor kiezen om van de spreekstoel de les of levieten te lezen. Bij de Christadelphians is er geen plaats voor donderpreken of strafpreken. Dat hoeft dan niet te betekenen dat mensen daar niet terecht gewezen zouden worden. Maar het houdt in dat wij op een vriendelijke manier iemand op de rechte weg willen helpen. Het kan zijn dat er iets moet uitgekamd worden of recht gezet moet worden, maar steeds moet dat op een gepaste wijze gebeuren.

Met vriendelijke terechtwijzing en opbouwende kritiek zal men trachten een aangepaste leiding te geven. Aan de hand van de Bijbelfragmenten zal men de ander ook proberen to inzicht te brengen en bij te sturen. Elk heeft in zijn eigen tuin genoeg te wieden, daarom wied eerst uw eigen tuintjeschoon en dan pas dat van uw buurman of kerkgenoot. Als ieder zijn eigen vloer keert, dan is het in alle huizen schoon. En laat ons niet vergeten dat heden nog steeds geldt dat geen spiegel on beter dient dan het vermaan van een oude vriend, maar dat van een zot verweten het gauw vergeten is.

Thursday, 10 September 2020

What citizenship do you want to have

 In today's world, there are many countries that do not always serve their citizens fairly. In our Western world we are not in such a bad position, but we still need to think deeply about a more important citizenship than thinking about a state or a citizenship that is fed by nationalism.

Many do hang on to this world. We are living in this world but that does not mean that we must belong to this world. For we must belong to the world of God. Our citizenship is in His world. Do you want to belong to this world and participate in all or many traditions, such as certain rites such as first and solemn communion, or do you want to belong to a church that lives by God's regulations? Do you want to belong to a community of believers who adhere to the Biblical norms and values?

Welk burgerschap wil jij hebben

In de wereld van vandaag zijn er heel wat landen die hun burgers niet altijd eerlijk bedienen. In onze westerse wereld staan wij er niet zo slecht voor, maar toch moeten wij eens diep nadenken over een belangrijker burgerschap dan het tot een staat denken of tot een burgerschap dat gevoed is door nationalisme.

Wij hangen wel vast aan deze wereld, maar dat betekent nog niet dat wij deze wereld moeten toebehoren. Wij moeten namelijk de wereld van God toe behoren. In Zijn wereld ligt ons burgerschap. Wil jij tot deze wereld behoren en mee doen aan alle of aan vele traditie, zoals bepaalde riten als eerste en plechtige communie, of wil jij tot een kerk behoren die leeft naar Gods regelgeving? Wil jij behoren tot een gemeenschap van gelovigen die zich houden aan de Bijbelse normen en waarden?

Thursday, 20 August 2020

Willem J. Ouweneel wil ware volgers van de echte Jezus niet als christenen erkennen

Willem J. Ouweneel wil diegenen die op een van de punten van de Apostolische Geloofsbelijdenis (het Apostolicum) bewust en weloverwogen een andere visie kiest, niet als christen kunnen erkennen.

De Apostolische Geloofsbelijdenis (het Apostolicum) waar hij op zinspeelt gaat om
 de Drie-eenheid, Christus’ waarachtige godheid en waarachtige mensheid, de schepping, de zondeval, de verlossing door het werk van Christus, de lichamelijke opstanding van Christus én – te zijner tijd – van de zijnen, de wederkomst en de voleinding en – voeg ik eraan toe – de betekenis van de Schrift als het geïnspireerde Woord van God.
zegt Ouweneel.

Hierbij vergeet hij dat het God zelf is die zegt dat Jezus Zijn zoon is en dat de gelovigen in slechts één Ware God in die God van Jezus geloven. En die God van Jezus, die Jood was, is de God van de Joden en God van Abraham. In de Bijbel staat eer duidelijk omschreven dat Die Godheid een eeuwig alleswetende Geest is die geen enkel mens kan zien. Jezus daarentegen was door zeer veel mensen gezien, zonder dat zij erbij dood neervielen. Iets wat de trinitarische Christenen ook over het hoofd zien. Verder vergeten die trinitarische Christenen dat God een Alwetende Godheid is, terwijl Jezus heel wat dingen niet wist en zelf toegaf dat het niet aan hem gegeven was om zulke zaken te weten, omdat het enkel aan God is gegeven om dat te weten. Indien Jezus God is zou hij dat namelijk wel geweten hebben en ook hebben kunnen vertellen. Zeker als hij van de mensen hield, zou hij de zeer belangrijke zaken, zoals zijn terugkomst dan toch hebben kunnen melden, zodat iedereen zich tijdig zou kunnen voorbereiden.

Willem J. Ouweneel in "Wanneer kun je stellen dat een christen dwaalleer verkondigt?" schrijft op 19 augustus 2020:
Zes en drie weken geleden heb ik in twee columns in totaal twintig ‘dwalingen’ opgesomd. Maar ik wil er nu nog wel graag aan toevoegen dat er ruwweg twee soort ‘dwaalleringen’ bestaan: fundamentele en niet-fundamentele dwaalleringen.
Het verschil daartussen is heel simpel. Christenen kunnen over allerlei zaken verschil van mening hebben, terwijl zij zich toch één weten in Christus. Dan hebben we het over niet-fundamentele dwaalleringen. Maar fundamentele dwaalleringen zijn zo ernstig dat je je moet afvragen of je, als je zulke leringen aanhangt, wel behouden kunt worden.
Voor een van zijn lezers zijn de leer van dopen an sich wel een fundamenteel beginsel van het christelijk geloof (Heb. 6:1-2). Opvattingen over geloofsdoop en kinderdoop zijn daar wel direct aan verbonden, toch kan die schrijver zich voorstellen dat ze wel van een ander minder fundamenteel niveau zijn. 

Maar moet men zich niet de vraag stellen wat die doop eigenlijk inhoudt en tot welk geloof men wil komen. Een baby of kind onder een bepaalde leeftijd kan helemaal niet besluiten tot welk geloof het wil behoren en wat het wil of kan geloven.

Ouweneel geeft toe dat
Christenen kunnen over allerlei zaken verschil van mening hebben, terwijl zij zich toch één weten in Christus.

Bij die hele verscheidenheid van denken bij de verschillende christelijke denominaties zijn er wel erg wezenlijke verschillen. Ook betreft de beleving van dat geloof en het al of niet gebruiken van beelden of beeltenissen en symbolen is er een groot verschil, waar volgens ons geen eenheid onder Christus valt op te merken. Want Christus volgde de Joodse wetgeving waarbij volgens de Torah (de Wet van God) duidelijk werd gesteld dat er geen beeltenissen van God mochten of mogen gemaakt worden nog aanbeden worden; In heel wat christelijke denominaties zien wij wel mensen neerknielen voor beelden en priesters beelden bewieroken. Dat is volgens de God van de Bijbel heiligschennis en iets verwerpelijks.

Zij die geloven in Christus Jezus moeten de vraag stellen in welke Christus zij wensen te geloven:
 • de God van de Bijbel
 • de God die Jezus aanbad en tot wie Jezus nu voor de mens een voorspreker of bemiddelaar is
 • de god die een groot deel van kerken in het Christendom eren
Door te beweren dat diegenen die de Drie-eenheid niet aanbidden maar enkel de Enige Ware God van Jezus aanbidden, geen christenen zouden zijn, wordt hij in feite een anti-Christ. Hij stelt zich namelijk op tegen hen die de Christus zijn leer wensen op te volgen en niet de dwaalleren van andere mensen dan de mensenzoon zijn leerstellingen.
In feite zijn zij die Jezus als zoon van God aanvaarden en hem niet een god de zoon maken, de echte ware christenen, want zij houden zich niet enkel aan Jezus leer, maar houden zich ook aan Gods Wet, om slechts één Ware God te aanbidden en dat is de Elohim Hashem Jehovah.

Verspreiding van Gods woord steeds meer op digitale wijze

Niet alleen betreft het contact hebben met elkaar of een dienst volgen zijn wij ons meer gaan toeleggen op de elektronische weg. Ook voor het lezen van Gods Woord zoeken meer mensen hun toevlucht tot het net.


Bijbelgenootschappen wereldwijd zetten zich in voor de verspreiding van Gods woord. Evangelical Focus meldt dat recente statistieken laten zien dat er in 2019 ruim veertig miljoen complete Bijbels zijn verspreid. Daarnaast zijn er meer dan 315 miljoen Bijbelfragmenten doorgegeven.

Opvallend bij dat doorgeven van Bijbelfragmenten is dat er ook regelmatig eigenlijk zinnen uit hun context worden genomen en verder verspreid. Vele lezers van die fragmenten denken dikwijls dat zij dan bij het dagelijks ontvangen van zulk een fragmenten in hun elektronische brievenbus, dat zij dan dagelijks de Bijbel lezen.  Niets is minder waar.

Wel is goed dat de Bijbelgenootschappen niet alleen bijdragen bij aan het verspreiden van Bijbels, maar dat zij verder ook dikwijls ondersteuning geven aan mensen die meer over het Woord van God wensen te weten komen. Zij helpen bij het leren lezen en begrijpen van de teksten. In meer dan twintig landen deden in totaal ongeveer 165.000 mensen mee met alfabetiseringslessen.

Een kwart van de Bijbels die in 2019 werd doorgegeven werd digitaal gelezen, acht procent meer dan in 2018. De populaire Bijbelapp YouVersion werd het meest gebruikt in Brazilië, waar 1,8 miljoen mensen een volledige versie van de Bijbel op de telefoon downloadde.

Ook de Getuigen van Jehovah zijn de laatste jaren opener geworden en stellen enkele zeer goede Bijbelvertalingen voor in meerdere talen. Wij kunnen deze ten zeerste aanraden. Ook bij hen zijn er dan verwijzingen naar andere Bijbelplaatsen, zodat een verdere persoonlijke studie gemakkelijk wordt gemaakt, door middel van de gekoppelde Bijbelteksten en geen valse leerstellingen, zoals in vele andere Bijbelapplicaties wel wordt gedaan, en mensen verklarende teksten vinden volgens de leerstellingen van de kerkgemeenschap voor wie de vertaling hoofdzakelijk bedoeld is.