Friday, 19 April 2019

Mogleijkheid om God rechtstreeks toe te spreken

Vandaag gaan wij op weg naar 14 Nisan
en nemen in herinnering dat Jezus het pad naar God effende en de relatie tussen zijn hemelse Vader en ons herstelde.
Dank zij de offergave van Jezus kunnen wij nu rechtstreeks tot God komen en Hem toespreken (in ons gebed).
Wij wensen niet deel uit te maken van de wereld en hun tradities hoog houden, maar ontdoen ons van hun heidense feesten en gebruiken, zoals het paasei zoeken en verering van beelden.
Enkel de Enige Ware God willen wij dienen,
Welke wij dankzij de zoon van God nu rechtstreeks mogen toe spreken.

In ieder geval zullen ik en mijn familie de Heer dienen (Jozua 24 vers 15

Vader,
vandaag breng ik mijn gezin opnieuw in gebed bij U.
Leid ieder van hen op een weg die naar verlossing, vrede en dienstbaarheid voert.
Bewaar hen voor ongelukken en ziekten
en hou hen op uw pad van gerechtigheid.
Ik vertrouw ze U in geloof toe,
in de wetenschap dat wij met elkaar U dienen!
Amen.


Wednesday, 17 April 2019

Atheïsten VS brengen eigen variant van de Tien Geboden uit

 Uit de oude doos

In de Verenigde Staten van Amerika is godsdienst erg verweven met het dagelijkse en politieke leven. Voor het algemene dagelijkse leven valt het op dat de niet gelovigen redelijk in de ban zijn van de gekende ethische warden waarmee de christenen zwaaien.

De atheïstische beweging riep in 2014 op om een alternatieve, seculiere versie van de Tien Geboden voor de moderne mens te bedenken, waarmee zij een kerkelijk trekje krijgen.

Eerder dit jaar begon The Sunday Assembly in Londen met het organiseren van zogenaamde kerkdiensten voor ongelovigen.
De verkiezing van deze huma­nistische versie van de Tien 
Geboden kreeg op Engelstalige 
websites veel aandacht. De actie valt samen met de in Amerika steeds weer oplaaiende discussie over het tonen van de Bijbelse Tien Geboden in openbare ruimten.

  1. „Wees open van geest en wees bereid je overtuigingen te ondersteunen met nieuw bewijs”, luidt het ‘eerste gebod’.
  2.  „Streef ernaar te geloven in wat het meest waarschijnlijk waar is en niet te geloven in wat je als waarheid wenst”, zegt het tweede. 
  3. „De wetenschappelijke methode is de meest betrouwbare manier om de natuurlijke wereld te begrijpen.” 
  4. „Ieder persoon heeft het recht te beslissen over zijn eigen lichaam.”
  5. „God is niet nodig om een goed persoon te zijn of om een compleet en betekenisvol leven te leiden.” 
  6. „Wees je bewust van de gevolgen van al je daden en besef dat je ervoor verantwoordelijk bent.”
  7. „Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden en zoals je redelijkerwijs kunt verwachten dat je behandeld wordt. Denk aan andersmans perspectief.” 
  8.  „Wij hebben de verantwoordelijkheid om anderen, ook toekomstige generaties, te helpen.”
  9. „Er is niet één manier om goed te leven.” 
  10. „Laat de wereld achter als een betere plek dan hoe hij was toen je hem aantrof.”
De hoogste rechter van het hooggerechtshof in de staat Alabama, Roy Moore, liet in 2003 een granieten blok met de Tien Geboden plaatsen in het hoog­gerechtshof. Onlangs haalde hij in een toespraak voor een Republikeinse herenclub flink uit naar het stadbestuur van Huntsville in Alabama voor zijn beleid rond het ambtsgebed bij vergaderingen, schreef Christian News maandag. De stad besloot ook gebeden van atheïsten en wicca’s toe te staan. Moore:
„Gebeden van atheïsten? Wicca’s die bidden? Hoe zot kunnen we zijn?”
Moore ziet deze ontwikkeling hand in hand gaan met andere
„veranderingen van zaken die niet veranderd hoeven worden.” 
Hij noemde daarbij de acceptatie van homoseksualiteit en transgenderisme.
 „Er is één God. Dat is de God waarop deze natie is gefundeerd, de God van de Schriften. Dat is de waarheid in de geschiedenis en de waarheid in de wet.”

Dankbaar God te kennnen

 
 
Ik ben zo dankbaar dat ik U Jehovah als mijn Heer ken.
Ik heb een nieuw en meer vervullend leven door mijn kennis van U.
Amen
 
 

Thankful to know Jehovah as our God

 
 
I'm so thankful
 that I know You Jehovah as my Lord.
I have a new and more fulfilling life through my knowledge of You.
Amen
 
 

Monday, 15 April 2019

Ex-imam door door familieleden in Uganda afgeranseld

Sheikh Hassan Podo, een 28-jarige imam die zich onlangs bekeerde tot het christendom is afgeranseld door familieleden in Uganda.
Het feit dat hij al drie weken niet meer naar de moskee was geweest en gespot werd toen hij een kerk binnenging zorgden voor grote woede bij zijn familie.

Blog God Reports brengt hierover verslag uit.

Slechts 12 procent van de bevolking van Uganda is moslim maar het gaat hierbij wel vaak om radicale aanhangers van de islam. Sheikh Hassan Podo was afgelopen februari tot het christelijk geloof gekomen. Een tijdje kon hij zijn bekering nog geheim houden maar toen zijn familie hem ermee confronteerde en stevig ondervroeg bekende Podo kleur.
"Zonder dat ze mij uit lieten praten begonnen mijn broers mij te omsingelen met stokken. Het was moeilijk om te ontsnappen," 
vertelt Podo.

Zijn vrouw en kinderen vluchtten naar het huis van een christelijke buurvrouw. Podo werd even later bewusteloos op de straat gevonden door een buurtbewoner en naar het ziekenhuis gebracht. Hij had een grote hoofdwond.
Na twee dagen werd Sheikh Hassan ontslagen uit het ziekenhuis en naar het huis van de pastor gebracht die hem het evangelie had uitgelegd. Uiteindelijk is Podo herenigd met zijn vrouw en kinderen en bevinden ze zich nu op een onbekende locatie.

De hypocriete megakerkleiders en hun kledingskeuze

Van kerkleiders verwacht men dat zij de christelijke waarden uitstralen. Daarbij mag men verwachten dat zij mogen gaan voor een nederig leven waarbij ze voldoende voorzien voor mensen die tekorten hebben.

In de V.S.A. valt het op dat vele van die megakerkleiders wel een bijzonder dure outfit dragen terwijl ze hun kerkleden oproepen hun rijkdom aan de kerk en de armen te geven.

Pastor John Gray, Steven Furtick, Judah Smith en Chad Veach. Allemaal leiders van grote kerken in Amerika en allemaal worden ze gespot met sneakers en kledingstukken waarvan de waarde oploopt tot 3721 dollar, niet echt symbolen van nederigheid.

Tyler Jones oprichter van de Instagramaccount PreachersNSneakers brengt in kaart wat de actuele marktwaarde bedraagt van de schoenen die zulke predikers dragen, en heeft inmiddels meer dan 68.000 volgers met voor en tegenstanders.

Toen Tyler Jones een nummer van Elevation Church wilde opzoeken omdat hij dat zo mooi vond merkte hij op dat een zanger Yeezy 750's droeg. Een zeldzame sneaker die normaal gesproken 800 dollar kost, vertelt hij aan de Christian Post.

Jones' vrouw werkte zelf voor de kerk en ontving een sober salaris. Hij is daardoor extra verbaasd over de uitgaven. Hij is zich bewust van het feit dat sommige pastors samenwerkingsovereenkomsten hebben met grote bedrijven en deze schoenen of kleding gratis krijgen. Omdat ze zogenoemde "influencers" zijn.
 "Ik ben er niet op uit om verdeeldheid te zaaien, ik wil gewoon laten zien waar het geld van de mensen heengaat,"
 aldus Tyler Jones.

Friday, 12 April 2019

Ideale hindoesamenleving voorop gesteld

Sinds 2014 wordt India geregeerd door de hindoenationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) onder leiding van Narendra Modi, van de hindoenationalistische beweging Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS, letterlijk “Nationale Vrijwilligersorganisatie”).

Het ziet er naar uit dat  een groot deel van hindoes het liefst zouden zien dat heel Indië een zuivere Hindoe staat wordt.

Het huidige India telt zo’n 80 procent hindoes, 14 procent is moslim en er zijn boeddhisten, christenen, sikhs, atheïsten, animisten en parsi’s. Een democratie waarin de meerderheid religieuze en culturele waarden oplegt, is niet het India van iedereen, luidt de kritiek.

Keshav Baliram Hedgewar, een brahmaan en arts uit Maharashtra richtte in 1925 de Nationale Vrijwilligersorganisatie RSS opom de verdeeldheid van zijn in zijn ogen door buitenlanders onderdrukt land, weg te nemen. Hij vond dat hindoes zich moesten verenigen in hetgeen hen uniek maakt, het hindoeïsme. Hervoor ontwikkelde hij het shakha-systeem.

De basis voor een welvarende hindoesamenleving lag volgens hem in ‘de fysieke en mentale ontwikkeling van de jonge hindoeman’, ofwel het creëren van eenheden gedisciplineerde mannen vol vaderlandsliefde die uitzwermen in de samenleving en zich van onderuit inzetten voor een egalitaire, solidaire hindoestaat.

Inmiddels kent de RSS ook duizenden pracharaks, mannen die zich voltijds in dienst stellen van de organisatie en haar ideaal. Hun eigen leven en hun familieleven is hieraan ondergeschikt. Ook premier Modi heeft het pad tot pracharak gevolgd.

Anno 2019 is de RSS het moederschip van 36 verenigingen die actief zijn in alle geledingen van de Indiase samenleving. RSS-leden richtten in 1951 de eerste politieke partij op, de Bharatiya Jana Sangh. In 1955 kwam er een arbeidersvereniging bij en inmiddels er is een vereniging die zich bezighoudt met academische vraagstukken, en verenigingen die zich richten op respectievelijk lepra, de kunsten, Sanskriet, veteranen, sport, gezondheid, noodhulp.


Met de oprichting van scholen en vorming van de mensen omtrent hun beoogde ideaal, worden heel wat mensen in de richting gestuurd om voor dat ideaal te gaan. Zij beseffen dat zij in hun eentje niets, kunnen bereiken en dat zij moeten samenwerken en dit wel om zich te verzetten tegen de westerse en islamitische overheersingen, die de hindoecultuur in de verdrukking gebracht zouden hebben, en samen te zoeken naar een nieuwe onafhankelijke maatschappijvorm, egalitair en solidair, gestoeld op de eigen hindoe-identiteit. Die ideologie van de RSS worst ook wel Hindutva genoemd.

+

Lees ook:

© saskia Konniger

Soedanese vrouwen in de frontlinie

In 1989 kwam Omar al-Bashir na een militaire staatsgreep aan de macht. Meerdere jaren bezorgde zijn bewind voor ongelofelijke miserie en terreur waarbij zijn leger meerdere misdaden tegen de mensheid pleegde. Het Internationaal Strafhof klaagde in 2009 Omar al-Bashir aan voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Sindsdien wordt de man, die later ook vriendschappelijke betrekkingen aan ging met personen als Putin, gezocht voor de rol die hij gespeeld heeft in de genocide in de West-Soedanese regio Darfoer.

Dat legervan hem bleek dertig jaar later even de kant van het volk te kiezen, maar na enkele uren vertoonde het al snel zijn ware gezicht.
Vice-president en minister van Defensie Ahmed Awad Ibn Auf kondigde op 11 april aan dat Omar al-Bashir ontheven is uit zijn functie en onder arrest is geplaatst. De luitenant-generaal roept de noodtoestand uit en ontbindt het parlement en de regering. Het land zal drie maanden in staat van beleg zijn. Ibn Auf deelt mee dat het land twee jaar lang door een militaire junta onder zijn leiding bestuurd zal worden.

De demonstranten eisen in de eerste plaats “vrijheid, vrede en gerechtigheid” voor alle burgers, maar een nieuwe generatie vrouwen wil er, koste wat het kost, voor zorgen dat ook hun situatie verbetert na de val van al-Bashir. Want tijdens zijn dertigjarige bewind hebben zij het hardst in de klappen gedeeld.
Dat ze nu ook de straat op komen, hoeft daarom niet te verbazen. Wél dat ze zo talrijk zijn: volgens schattingen vertegenwoordigen vrouwen maar liefst zeventig procent van de demonstranten.
Een van hen is de prille dertiger Rania. Samen met haar familie woont ze in de hoofdstad Khartoem, waar ze aan bijna alle marsen heeft deelgenomen.
 ‘Behalve die van vorige week’,
 zegt ze,
‘want toen was ik opgepakt.’
Hierbij werd het haar nog eens goed kenbara gemaakt dat vrouwen zich niet met zulke zaken moesten bezig houden.
Volgens hen zijn vrouwelijke demonstranten “immoreel”. Uiteindelijk werden we na vijf uur weer vrijgelaten, omdat een van de mannen had ontdekt dat we dezelfde achternaam hebben, en we dus familie van elkaar konden zijn.’

Volgens Rania is de wil om te demonstreren bij vrouwen nog nooit zo groot geweest:
 ‘In het verleden mochten we van onze ouders niet deelnemen aan zulke publieke acties, uit angst voor seksuele intimidatie of verkrachting. Of omdat ze vreesden dat we de reputatie van de familie zouden besmeuren. Bovendien werden we door de mannen nooit serieus genomen: ze weigerden onze hulp, omdat we in hun ogen “zwak” waren. Maar daar komt stilaan verandering in. Mannen lijken onze aanwezigheid op straat nu wel te aanvaarden.’
Het filmpje waarop Rania staat de dansen is viraal gegaan en staat als symbool voor de te voeren strijd.
+

Lees ook hoe een handvol wetten bepaalt dat vrouwen ook binnen de eigen familie formeel een lagere status hebben dan mannen: Vrouwen in de frontlinie: de andere revolutie van Soedan.

© AFP

Grootletteruitgave van de Bijbel in de Herziene Statenvertaling

Vorige week heeft de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, een grootletteruitgave van de Bijbel in de Herziene Statenvertaling (HSV) gepresenteerd.

De CBB zet zich al meer dan 100 jaar in voor iedereen met een leesbeperking. Met deze opgebouwde kennis en ervaring heeft de CBB de grootletterversie geproduceerd om te voldoen aan de vraag naar deze vertaling van de Bijbel. Zo zijn de letters extra groot, zit er veel ruimte tussen de regels en heeft het ondoorzichtige papier een goed contrast. Deze ingebonden Bijbel bestaat uit zeven handzame delen met leeslinten en wordt geleverd met een opbergbox.

Bij de CBB kan men via het telefoonnummer 0341-56 54 99 of het e-mailadres info@cbb.nl de grootletteruitgave voor €89 bestellen, beschikbaar voor iedereen met een leesbeperking.

Erkenning voor Hem Die alles voorziet

In dit leven valt het op hoe moeilijk het voor velen is om met anderen dingen te delen waarbij afstand er van moet gedaan worden om dit te delen.
Nog moeilijker lijkt het om erkenning te tonen aan Hem die alles voorziet.

Geef, dan zal je gegeven worden;
een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld.
Want de maat die je voor anderen gebruikt,
zal ook voor jullie worden gebruikt (Lucas 6 vers 38)

Heer God, U geeft me alles wat ik nodig heb:
eten en drinken, een dak boven mijn hoofd,
een gezin dat van mij houdt
en een baan waarmee ik in m'n onderhoud kan voorzien.
Meer kan ik me niet wensen.
Maar het wordt tijd dat ik iets teruggeef aan U.
U vraagt zo weinig van me.
Het is wel het minste wat ik kan doen!
Amen.