Thursday, 15 September 2016

Angst, twijfel en cynisme laten wegvloeien

 
 
Jehovah God, laat Uw zoon tot mij komen en mij begeleiden met zijn levenslessen.
Laat hem zowel als U als een bruisende geloofsrivier mijn leven binnen
stromen!

Vervang twijfel en cynisme door geloof en aanvaarding.
Maak me opnieuw bewust van uw almacht
en van de autoriteit die U aan Uw zoon hebt gegeven.

Dank U, Heer.
Amen.


 Maar Hij zei tegen hen: 'Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, Ik ben het zelf! (Lucas 24 vers 38 en 39a).

 
 

Dynamic goals must always rise out of authentic needs

Dynamic goals must always rise out of authentic needs.
'...but always pursue what is good both for yourselves and for all.' 1 Thessalonians 5:15Dutch version / Nederlandse versie > Uit authentieke behoeften dynamische doelen laten komen

+++

Dynamic goals must always rise out of authentic needs

Dynamic goals must always rise out of authentic needs.
'...but always pursue what is good both for yourselves and for all.' 1 Thessalonians 5:15Dutch version / Nederlandse versie > Uit authentieke behoeften dynamische doelen laten komen

+++

Uit authentieke behoeften dynamische doelen laten komen

Dynamische doelen moeten steeds komen uit authentieke behoeften.


  '... Maar altijd streven naar het goede, zowel voor jezelf en voor iedereen is.' 1 Tessalonicenzen 5:15


English version / Engelse versie > Dynamic goals must always rise out of authentic needs

+++

Uit authentieke behoeften dynamische doelen laten komen

Dynamische doelen moeten steeds komen uit authentieke behoeften.


  '... Maar altijd streven naar het goede, zowel voor jezelf en voor iedereen is.' 1 Tessalonicenzen 5:15


English version / Engelse versie > Dynamic goals must always rise out of authentic needs

+++

Gereformeerden hun kijk op transgenders in de kerk

In deze wereld zijn er mensen die zich niet lekker in hun vel voelen. al van jonge leeftijd voelen bepaalde jongens aan dat zij in een verkeerd lichaam zitten en eerder een meisje zouden moeten zijn. Omgekeerd ook vinden wij overtuigd zijn dat zij eerder een jongen hadden moeten zijn.

Tegenwoordig springt de medische wereld daar op in en geeft deze jongeren de kans om van geslacht te veranderen. zij die zulk een probleem hebben over hun eigen zijn, hun eigen identiteit niet kunnen appreciëren of voelen dat de wereld hun identiteit niet erkend, is er nog een grote muur van onbegrip in die buitenwereld.

In kerkelijke gemeenschappen leveren zulke jongeren dikwijls ernstige problemen op. Velen hebben het er zeer lastig mee.

De gereformeerd-vrijgemaakt predikant ds. Marc ten Brink is als gastheer betrokken bij de zelfhulpgroep Transgender & Geloof (onderdeel van Transvisie*). Voor hen heeft hij het probleem onder de loep genomen en bevindt dat er bij transgenders er sprake is van een fundamentele verwarring over hun eigen zijn.
Dat brengt legio vragen mee: Wie ben ik? Hoe ben ik bedoeld? Welke weg heb ik te gaan? En – als hij of zij gelovig is – wie ben ik voor God?
haalt hij aan. Hij is er zich bewust van dat die jongeren al van zeer vroeg met die vragen over hun identiteit en hoe de maatschappij naar hen kijkt kunnen worstelen.
“Ze zijn heel bang om uit de kast
 te komen, liggen totaal met zichzelf in
de knoop en weten niet hoe ze relaties moeten aangaan. Dat maakt het zo indringend.”
zegt hij.

De christelijke-gereformeerde ds. Klomp beaamt het verhaal van Ten Brink. De predikant uit Veenendaal is betrokken bij de Christelijke Werkgroep Transseksualiteit en voert pastorale gesprekken met transgenders in het hele land.
“Reken maar dat deze mensen in een sociaal isolement zitten. Als je dat zelf niet aan den lijve ondervindt, peil je nooit wat die mensen doormaken aan eenzaamheid.”
Zowel Klomp als Ten Brink vindt het dan ook van groot belang dat er in de kerkelijke gemeente zorgvuldig met transgenders wordt omgegaan. Ds. Klomp:
 “Op dat vlak is nog wel veel te leren, hoor. Al zeg ik er meteen bij dat veroordeling vaak voortkomt uit onwetendheid. Men weet er geen raad mee. Dat laatste kan ik me goed voorstellen; het ís ook moeilijk.”

Lees hierover meer: Transgenders in de kerk

+++

Vindt ook:

What’s in a name
Standing at the Edge of a Cliff

Wednesday, 14 September 2016

Iranian preacher creating more hatred between religious groups

 In remembrance of 9/11 an Iranian preachers tries to create more hatred.

Underneath you can find his shouting discours (which we left like he wrote it, with allthe shouting in big capitals)which he placed on his Facebook page.

15 years ago the shape of the whole world got change for ever and War between Islam and Christianity started by Muslims again.
Still after 15 years every day people die because of the teaching of Qur'an and Islam even we all LOVE MUSLIMS and OUR ENEMIES but we need to declare to them and to the whole world that *** ISLAM IS FROM SATAN *** who comes to kill and destroys as JESUS said SATAN COMES TO DESTROY and KILL ( John 10:10 ).
We need to announce WE ARE IN THE WAR , I am telling to every one specially our political leaders.
I recorded below evangelical VIDEO in Persian for today 11 September to let all Muslims and Iranian that we all as CHRISTIANS BELIEVE ISLAM IS FROM SATAN NOT GOD.
And who follow it is a follower a lier prophet and SATANIC RELIGION.
I told in this video most of the pastors or Christian don't dare to say it loud and clearly because of FEAR which some of them call it wisdom which is not but
*** I LOUDLY DECLARE ISLAM HAS BEEN MADE BY SATAN TO STOP MUSLIMS TO BE SAVED AND GO TO HEAVEN BY JESUS CHRIST BLOOD AS LORD AND SAVIOR BECAUSE SATAN WANTS TO LEAD THEM TO HELL *** . But we want MUSLIM BE SAVED.
Jesus said in John 10:28-30
I give them eternal life, and they shall never perish; no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch them out of my Father’s hand. I and the Father are one.
and Muslims can be one of these saved people if they know the TRUTH and REPENT as I did as Ex Muslim if they humble them self before Lord.
Jesus wants to come to your heart my Muslims friend accept him as LORD and SAVIOR of your life NOW , tomorrow is maybe late.

+
Dutch version / Nederlandse versie: Amerikaans-Iraanse voorganger Saeed Abedini plaatst omstreden bericht
+++