Wednesday, 31 December 2008

Vertrouwen Amerikaan in godsdienst neemt af

Het vertrouwen dat Amerikanen hebben in religie neemt af, blijkt uit een opiniepeiling onder 1009 burgers boven de 18 jaar.

Van de ondervraagden zegt 27 procent dat de invloed van godsdienst op het openbare leven in de VS toeneemt, zo meldde het Duitse persbureau Idea deze week. Daarentegen heeft 67 procent de indruk dat religie juist aan betekenis inboet. Opiniepeilers zien deze trend de laatste drie jaar. In 2005 was nog de helft van de ondervraagden van mening dat religie van grote betekenis is voor het openbare leven. De laatste keer dat een meerderheid van Amerikaanse burgers (71 procent) aangaf dat godsdienst van grote betekenis is, was kort na de terroristische aanslagen op 11 september 2001.

Van de ondervraagden denkt 53 procent dat godsdienst „alle of ten minste de meeste problemen” van een maatschappij kan oplossen. Bij regelmatige kerkgangers ligt dit percentage op 82, bij mensen die nooit naar de kerk gaan op 27.

Verder blijkt dat bij het ouder worden het geloof aan betekenis wint. Van de ondervraagden in de leeftijd van 18 tot 44 jaar meent 44 procent dat godsdienst antwoorden geeft op maatschappelijke vragen. In de groep 35 tot 54 jaar ligt dit percentage op 52 en bij de 55-plus groep op 60 procent.

Bron: Reformatorisch Dagblad

Meer training voor werkers met Jesus-film

De leiding van het Jesus Film Project wil zich meer toeleggen op het geven van trainingen aan mensen die met de Jesus-film werken. Zegt Scott Pendleton, die de dagelijkse leiding van het project heeft.

De Jesus-film, een initiatief van Campus Crusade for Christ, wordt gezien als ’s werelds belangrijkste evangelisatiemiddel. Miljarden mensen hebben de film al gezien. Campus Crusade denkt dat meer dan 225 miljoen mensen als gevolg van de film tot bekering zijn gekomen.

De film is inmiddels in ruim 1050 talen vertaald. Campus Crusade for Christ heeft nog zeker 500 talen op en lijstje staan waarin men de film ook wil aanbieden. “Maar dat zal allemaal minder snel gaan dan we wel wensen”, zegt Pendleton. “In 400 van die talen wordt nog gewerkt aan een vertaling van het Bijbelboek Lucas. We zijn nog niet zo ver dat we de Jesus-film al in die talen kunnen vertalen.”

Pendleton zegt dat het werken met de Jesus-film nog efficiënter kan als de mensen die ermee aan de slag gaan, daar goed op voorbereid worden. Daarom wil men meer gaan inzetten op training, zowel van individuele werkers als van organisaties die de Jesus-film gebruiken.

Bron: Manna-Vandaag.nl

Één miljoen bijbels voor China

De oecumenische broedergemeenschap Taizé wil tegemoetkomen aan de noden van Chinese christenen en zal daarom in China 1 miljoen bijbels laten drukken. Dat heeft Taizé-overste Frère Alois vanavond in Brussel bekendgemaakt. In de Belgische hoofdstad zijn dezer dagen ruim 40.000 jongeren bijeen om met de Taizé-broeders te bidden voor eenheid en vrede.

Er zullen 800.000 boeken met daar het Nieuwe Testament en de Psalmen worden gedrukt en 200.000 complete bijbels. Het drukken van deze editie zal plaatsvinden in Nanjing. Vanuit deze Chinese stad worden de boeken gedurende 2009 in opeenvolgende uitgaven verspreid over het land. In hetzelfde jaar zal Taizé het Bijbelse werk van de protestantse kerk in China ook ondersteunen.

"Het Woord van God maakt ons één, ondanks alle verdeeldheid. Ook verenigt het ons ondanks de landsgrenzen met hen die ver van ons vandaan wonen. Wij zijn blij om een duidelijke blijk van eenheid met de christenen in China te geven", aldus Frère Alois.

De kosten van de druk worden opgebracht door een door Taizé georganiseerde geldinzamelingsactie die 'Operatie Hoop' heet.

Bron: Katholiek Nederland

Year's end is a going on

"Year's end is neither an end nor a beginning but a going on,
with all the wisdom that experience can instill in us."
- Hal Borland

"The fear of the LORD is the beginning of wisdom;
all who follow His precepts have good understanding.
To Him belongs eternal praise."
Psalm 111:10

Your purpose explains what you are doing with your life

"Your purpose explains what you are doing with your life.
Your vision explains how you are living your purpose.
Your goals enable you to realize your vision."
- Bob Proctor

"I press toward the goal for the prize of the
upward call of God in Christ Jesus."
Philippians 3:14

+++

Looking forward to annus mirabilis

May Jehovah be with us as we conclude this year, and begin what might well be an annus mirabilis in the divine purpose. May His Kingdom come, and peace upon Jerusalem.

Priester bederft kerst volgens ouders

Een katholieke priester in Italië heeft de woede van ouders over zich afgeroepen nadat hij hun kinderen had verteld dat de Kerstman niet bestaat.

Dino Botino, de priester van de Heilige Hart Kerk in het noord-Italiaanse Novara, deed dit tijdens een kindermis, eerder deze maand, zo meldt de BBC.

In een lokale krant zijn de klachten van tientallen ouders te lezen. ‘Hij heeft de kerst van mijn kinderen bedorven’, zegt een moeder. Zij vergeten echter dat de priester eigenlijk hun leugens heeft ontkracht. Zouden zij niet beter de vraag stellen waarom zij zo iets blijven voorliegen?

Plicht
De priester voelt geen wroeging, maar noemde het zijn plicht om de kinderen duidelijk te maken dat een sprookje over de Kerstman niets te maken heeft met de geboorte van Jezus Christus, wat de echte reden is om Kerst te vieren. ‘Als ik de kans kreeg, zou ik het weer vertellen’, zei hij.

Nieuwe thematische zender

De Evangelische Omroep gaat meewerken aan een nieuwe themazender, samen met onder meer boeddhisten, moslims, hindoes en humanisten. Op de zender komen ‘religieuze programma’s’ maar bijvoorbeeld ook aandacht voor zaken als yoga.
De door de NCRV opgezette zender, Spirit 24 moet vanaf 5 januari ‘dé levensbeschouwelijke themazender van Nederland’ worden. Spirit 24 wil 'Een zender voor mensen  zijn die verdieping zoeken en gericht zijn op spirituele of geestelijke groei; een lifestyle-kanaal voor mensen die zich willen laten inspireren door de vorm die in verschillende culturen aan geloofsuitingen wordt gegeven.'  De zender komt op het tijdstip dat themakanalen Omega TV en Geloven niet aangehouden kunnen worden. Er zouden teveel themakanalen bestaan. Ook zou de leiding in Hilversum van mening zijn dat christelijk geloof geen thema is. Levensbeschouwing daarentegen wel.  Om die reden heeft Hilversum besloten, met tegenzin van de EO, dat er  één nieuw kanaal komt: Spirit 24. De christelijke omroep moet wel samenwerken zolang het er voor kiest om deel te nemen aan het publieke bestel in Nederland.

Meer > De Evangelische Omroep en Spirit 24

NGK en GKV doen mee met nieuw liedboek


De Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) heeft er twee nieuwe leden bij. Het betreft de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV).

De ISK werkt in opdracht van onder andere de synode van de Protestantse Kerk in Nederland aan een nieuw liedboek. Dat moet in 2012 gaan verschijnen. De GKV, die eerder dit jaar toenadering zochten, zien met hun stap af van de uitgave van een beoogde nieuwe uitgave van het eigen Gereformeerd Kerkboek in 2011. Beide nieuwe deelnemers nemen afscheid van de praktijk waarin hun synoden bepalen welke liederen uit een liedboek voor de kerken voor gebruik worden vrijgegeven.

In mei 2008 is het redactionele werk aan een nieuw liedboek voor de kerken van start gegaan. Bijna zeventig kerkmusici, theologen en liturgisten zijn erbij betrokken.

Bron: Reformatorisch Dagblad

De mens heeft een doel

"De mens, gemaakt in het beeld van God, heeft een doel - om een relatie met God, die er is, te hebben.
 Men vergeet het doel en daarmee vergeet men wie Hij is,
 en daarmee wat de zin van het leven is."
- Francis Schaeffer

English > Man has a purpose

+++
2016 update for 

Man has a purpose

“Man, made in the image of God, has a purpose - to be in relationship to God, who is there.
Man forgets his purpose
and thus he forgets who he is and what life means.”Dutch/Nederlands > De mens heeft een doel

+++ 

2016 update for

Reinigen van ons en anderen

Jordan river 2
Jordan river 2 (Photo credit: Wikipedia)
Christelijke Overdenking - Bij het afsluiten van het jaar 2008 - Nehemia 12:30 - 
************************************************************
English version > Cleaning up
BIJBELVERS:
"De priesters en de Levieten reinigden niet alleen zichzelf, maar ook het volk, de poorten en de muur." 
- Nehemia 12:30

OVERDENKING:
God heeft ieder van ons in een cirkel van invloed geplaatst. Voordat wij proberen degenen om ons heen proberen te "reinigen", laten we eerst onszelf aan God geven om gezegend te worden en puur worden door zijn genade. Laten we daarna op een manier leven dat de invloed van die heiligheid in ons leven toont. Jezus heeft ons gezegd om de balk uit onze eigen ogen te halen voordat we proberen de ogen van een ander schoon te maken. Voor leiders op elk niveau, "heilig leven" is van essentieel belang voor het aanroepen van anderen tot heiligheid! Gods grootste tijd van geestelijke vernieuwing begint wanneer leiders eerst zichzelf wijden tot God en zijn werk.

GEBED:
Vader in de hemel, vergeef me voor mijn zonden. Ik wil een zuiver en heilig zijn, gereinigd door uw Geest en vergeven door uw genade. Zegen mij alstublieft als ik probeer een heilig leven te leiden voor degenen waar ik invloed op heb. Ik heb uw krachtige hulp nodig om het voorbeeld te zijn en de persoon van karakter dat u wilt dat ik ben. En de persoon te zijn die mijn vrienden nodig hebben. Ik vraag dit in de naam van Jezus. Amen
 
+++

Cleaning up


Nehemiah 12:30 When the priests and Levites had purified themselves ceremonially, they purified the people, the gates and the wall.


Dutch version / Nederlandse versie > Reinigen van ons en anderenThoughts
Phil Ware    God has placed each of us in a circle of influence. Before we try to "clean up" those around us, let's first offer ourselves to God to be consecrated and to be made pure by his grace. Then, let's live in a way that shows the impact of that holiness in our lives. Jesus told us to remove the plank from our own eye before we try to clean the speck out of someone else's eye. For leaders at any level, "living holy" is essential before calling others to holiness! God's greatest times of spiritual renewal begin when leaders first consecrate themselves to God and his work.

Prayer
    O Father in heaven, forgive me for my sins. I want to be pure and holy, cleansed by your Spirit and forgiven by your grace. Please bless me as I seek to live a holy life before those I influence. I need your powerful help to be the example and person of character that you want me to be, and that my friends need me to be. I ask this in the name of Jesus. Amen.


+++