Wednesday 31 December 2008

Één miljoen bijbels voor China

De oecumenische broedergemeenschap Taizé wil tegemoetkomen aan de noden van Chinese christenen en zal daarom in China 1 miljoen bijbels laten drukken. Dat heeft Taizé-overste Frère Alois vanavond in Brussel bekendgemaakt. In de Belgische hoofdstad zijn dezer dagen ruim 40.000 jongeren bijeen om met de Taizé-broeders te bidden voor eenheid en vrede.

Er zullen 800.000 boeken met daar het Nieuwe Testament en de Psalmen worden gedrukt en 200.000 complete bijbels. Het drukken van deze editie zal plaatsvinden in Nanjing. Vanuit deze Chinese stad worden de boeken gedurende 2009 in opeenvolgende uitgaven verspreid over het land. In hetzelfde jaar zal Taizé het Bijbelse werk van de protestantse kerk in China ook ondersteunen.

"Het Woord van God maakt ons één, ondanks alle verdeeldheid. Ook verenigt het ons ondanks de landsgrenzen met hen die ver van ons vandaan wonen. Wij zijn blij om een duidelijke blijk van eenheid met de christenen in China te geven", aldus Frère Alois.

De kosten van de druk worden opgebracht door een door Taizé georganiseerde geldinzamelingsactie die 'Operatie Hoop' heet.

Bron: Katholiek Nederland

No comments:

Post a Comment