Thursday, 29 July 2010

Een geschenk van 86.400 seconden

"God gaf u het geschenk van 86.400 seconden vandaag.
Hebt u er één gebruikt om
"dank u" te zeggen?
- William Arthur Ward

"Ga in Zijn poorten
binnen met dankviering
en in zijn rechtbanken met lof :
Wees dankbaar naar Hem en zegen Zijn naam".
Psalm 100:4

Beste God,
ik dank u voor alle dingen rond mij
en waardeer uw
werken iedere minuut van de dag.

No comments:

Post a Comment