Tuesday, 24 April 2018

Voor hen die vele vragen hebben

Mijn brievenbus wordt elke dag met een hele boel brieven gevuld, waarbij ik de hoeveelheid zelfs niet aan kan.

Regelmatig krijg ik ook gelijkaardige vragen binnen of moet ik meermaals over het zelfde onderwerp schrijven. Moesten mensen rechtstreeks op artikels op de websites reageren zou veel tijd en energie gespaard kunnen worden. Om hier een oplossing voor te geven heb ik besloten om een vragenrubriek in te sluiten op From Guestwriters. Daar zal u nu regelmatig een vraag kunnen vinden die wel door meerdere mensen gesteld kan zijn geweest. Door het antwoord nu op het net te voorzien, hoop ik dat mensen ook daar hu vraag zullen kunnen vinden en een bevredigend antwoord zullen krijgen of de tijd zullen nemen om daar dan verder op in te gaan.

Vindt:

Nieuwe rubriek: Antwoord op Vragen van lezers

Vragen van lezers

Wednesday, 4 April 2018

Onthullende boeken

Mozes, Jozua, Samuël, David, Salomo, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habbakuk, Sefanja, Haggaï, Zacharias, Maleachi, Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes, Paulus, Jakobus, Judas en Petrus waren schrijvers die door de kracht van inspiratie ieder hun deel onafhankelijk van de anderen schreven, maar ze werden allemaal bekrachtigd door dezelfde Geest. Het was die Superkracht die hen in staat stelde om mensen de geest van God, met voorschrift en profetie, doorheen de geschiedenis kenbaar te maken, zodat de Bijbel, hoewel samengesteld uit vele boeken en delen, bekend zou staan ​​als het ene Woord van God.
De geschriften van die mannen zijn in twee delen gebundeld; het Oude en het Nieuwe Testament. Maar in de dagen van Christus stond de Schrift bekend als "Mozes, de profeten en de psalmen." Het Oude Testament is geschreven door Mozes en de Profeten, die hem volgden. Het Nieuwe Testament is geschreven door de apostelen.Het Oude Testament was begonnen door Mozes omstreeks 1450 [1600] jaren vóór Christus, en werd voltooid door Maleachi iets meer dan 1000 [1200] jaar later. (Vóór Christus 397.) Het Nieuwe Testament werd geschreven gedurende het leven van de apostelen, na de opstanding en hemelvaart van Christus, bijna 2000 jaar geleden.


Het kan een wonder genoemd worden dat deze boeken de tijd ongeschonden (of onveranderd) overleefd hebben. zo kunnen wij we vandaag nog zeggen dat de Bijbel, gegeven door inspiratie van God, ons de Waarheid aangaande God en betreffende de mens openbaart .
 


Vindt ook te lezen:
 1. Waarheid, wat is het eigenlijk
 2. Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God
 3. Waar de waarheid te leren (leesbaar vanaf 2018 April 4, 2.28 pm) 
 4. Nut van het lezen van de Bijbel
 5. Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god
 6. Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht
 7. Bestseller aller tijden
 8. Boek der boeken de Bijbel
 9. Bijbel verzameld Woord van God
 10. Bijbel baken en zuiverend water
 11. Rond de Bijbel
 12. Wat te vinden in de Bijbel
 13. Onze Kijk op de Bijbel
 14. Bijbelboodschap voor ons
 15. Wat de Bijbel zegt omtrent Geloof
 16. Woord van God
 17. Woorden gesproken door de Eeuwige tot de mensheid
 18. Het belang van het lezen van de Schrift
 19. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 20. Zet het gehele pantser op van God
 21. De uitstraling van God en zijn pleitbezorger
 22. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 23. Voorschriften ons gegeven
 24. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis
 25. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 26. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 27. Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag
 28. De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel
 29. De Bijbel als instructieboek #2 Effectief Bijbellezen
 30. Bijbel op de eerste plaats #3/3
 31. De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel
 32. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad
 33. Waarheid speelt nooit valse rollen van welke aard dan ook
 34. De naakte waarheid is altijd beter dan de best geklede leugen
 35. 7 uitspraken van Prince over God, geloof en de Bijbel
 36. Woord zonder boeien vol van kracht
 37. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 38. Wetten en regels ter onderwijs
 39. Neergeschreven namens God om op te voeden tot een deugdzaam leven
 40. Gods Uitspraken opgetekend in een boek
 41. Bijbel Woord afkomstig van God
 42. Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting
 43. Vertrouwelijke geschriften

Revealing books

Moses, Joshua, Samuel, David, Solomon, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habbakuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, John, Paul, James, Jude and Peter were writers who by the power of inspiration each wrote their part independently of the others, but they all were empowered by the same one Spirit. It was that Superforce Which enabled them to make known to men the mind of God in history, precept and prophecy, so that the Bible though composed of many books and parts would be known as the one Word of God.

The writings of those men were bundled into two parts; the Old and New Testaments. But in the days of Christ, the Scriptures were known as "Moses, the Prophets, and the Psalms." The Old Testament was written by Moses and the Prophets, who came after him. The New Testament was written by the Apostles.
The Old Testament was begun by Moses about 1450 [1,600] years before Christ, and finished by Malachi a little over 1,000 [1200] years afterwards. (Before Christ 397.) The New Testament was written during the lifetime of the Apostles, after the resurrection and ascension of Christ, over nearly 2000 years ago.

By wonder those writing survived the time and still today we can say that
The Bible, given by inspiration of God, reveals to us the Truth concerning God and concerning man.


  Find also to read:
 1. Getting to know the Truth
 2. Where to learn the truth (available from 2018 April 4, 2.31 pm)
 3. Put on the whole armor of God
 4. To be established in the present truth
 5. Determined To Stick With Truth.
 6. Challenging claim
 7. Challenging claim 1 Whose word
 8. Challenging claim 2 Inspired by God 1 Simple words
 9. Challenging claim 3 Inspired by God 2 Inerrant Word of God
 10. Challenging claim 4 Inspired by God 3 Self-consistent Word of God
 11. Unread bestseller
 12. Book of books and great masterpiece
 13. Colour-blindness and road code
 14. Inspired Word
 15. The Word of God in print
 16. God’s forgotten Word 4 Lost Lawbook 3 Early digressions and Constantinic revolution
 17. God’s forgotten Word 5 Lost Lawbook 4 The ‘Catholic’ church
 18. Absolute Basics to Reading the Bible
 19. Bible guide
 20. Bible, Word of God, inspired and infallible
 21. Authority of the Bible

Monday, 2 April 2018

Eudorus N. Bell calling for an Assembly of God

A conference opened at the Grand Opera House in Hot Springs, Arkansas on this day, April 2nd, 1914. It was an unusual and somewhat informal meeting, a gathering of 300 eager delegates, all of whom believed in the baptism of the Holy Spirit. They had been called together by ex-Southern Baptist minister Eudorus N. Bell, publisher of Word and Witness.

Not many Americans then believed in tongues speaking or other visible manifestations of the Spirit, such as healing, visions, and everyday miracles.

The gathering was in line with an early 20th century movement that  brought "modern Pentecostalism" to explode at Bethel Bible College in Topeka, Kansas, spreading rapidly through the student body. Soon there were profound stirrings at California's Azusa Street Mission and from there across America. In these early years, zeal sometimes outstripped propriety. Some groups were invaded by psychics. Individuals slipped into serious moral errors, trusting inner guidance rather than the words of scripture. Many renounced study altogether, relying on the Holy Spirit for impromptu guidance. Scattered observers realized Pentecostals needed to coordinate efforts if they were to propagate their faith with as much effect as their zeal craved.

AOGlogo.pngAfter three days of prayer and devotion, they proceeded to business, an agenda which included five main issues: to set basic doctrine, conserve the gains of the movement, set standards for mission work, charter the churches to be legal, and to consider creating a Bible school. They quickly agreed on a preamble "to disapprove of all unscriptural methods, doctrines and conduct, and approve of all scriptural truth and conduct..."
They elected an executive committee. Intended at first merely to organize annual conferences, the committee rapidly metamorphosed into the governing body of a new denomination. The Assemblies of God was born.

The Assemblies of God USA (AG), officially the General Council of the Assemblies of God, is a Pentecostal Christian denomination in the United States founded in that1914 meeting of Pentecostal ministers at Hot Springs, Arkansas. It is the U.S. branch of the World Assemblies of God Fellowship, the world's largest Pentecostal body. With a constituency of over 3 million, the Assemblies of God was the ninth largest denomination in the United States in 2011.

Sunday, 1 April 2018

Aartsbisschop De Kesel waarschuwt voor religieuze intolerantie

De laatste twee jaar kunnen wij merken dat er doorheen Europa een tendens is van een groeiende intolerantie.

In een interview met de krant De Zondag waarschuwt aartsbisschop Jozef De Kesel, de kerkelijke leider van België, voor religieuze intolerantie. Een verbod op religieuze symbolen zoals de hoofddoek wijst hij af.

In een gesprek met de krant De Zondag zegt aartsbisschop Jozef De Kesel:
'Ik ben tegen extremen',
'Een vrouw die zich in een boerka hult, vind ik extreem. (...) Maar een verbod op religieuze symbolen vind ik ook extreem. Waarom zou het mij storen als een gelovige een keppeltje wil dragen, zelfs op een school? Sommige mensen hechten grote waarde aan een religieus symbool. Je moet respect hebben daarvoor. Als een vrouw zich beter voelt met een hoofddoek, waarom niet?' 
Mijn inziens zijn er politici die maar al te graag het geloof totaal zouden willen bannen van de samenleving.
De Kesel betreurt de tendens van politieke partijen om godsdienst in het onderwijs te willen afschaffen.
'Ik hoor mensen zeggen dat er op school beter een cursus burgerzin wordt gegeven in plaats van godsdienst. Ik geloof dat niet. Als godsdienst goed onderwezen wordt, dan gaat dat ook over burgerzin, normen en waarden, verantwoordelijkheid opnemen.'
Het bannen van religieuze symbolen en godsdienstonderricht kan de burger een gevoel van onverdraagzaamheid geven. Hierop zegt de bisschop
'Intolerantie kan gevaarlijk zijn, dan riskeert men een tegenreactie.'
Aartsbisschop De Kesel waarschuwt voor religieuze intolerantie