Wednesday, 4 April 2018

Onthullende boeken

Mozes, Jozua, Samuël, David, Salomo, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habbakuk, Sefanja, Haggaï, Zacharias, Maleachi, Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes, Paulus, Jakobus, Judas en Petrus waren schrijvers die door de kracht van inspiratie ieder hun deel onafhankelijk van de anderen schreven, maar ze werden allemaal bekrachtigd door dezelfde Geest. Het was die Superkracht die hen in staat stelde om mensen de geest van God, met voorschrift en profetie, doorheen de geschiedenis kenbaar te maken, zodat de Bijbel, hoewel samengesteld uit vele boeken en delen, bekend zou staan ​​als het ene Woord van God.
De geschriften van die mannen zijn in twee delen gebundeld; het Oude en het Nieuwe Testament. Maar in de dagen van Christus stond de Schrift bekend als "Mozes, de profeten en de psalmen." Het Oude Testament is geschreven door Mozes en de Profeten, die hem volgden. Het Nieuwe Testament is geschreven door de apostelen.Het Oude Testament was begonnen door Mozes omstreeks 1450 [1600] jaren vóór Christus, en werd voltooid door Maleachi iets meer dan 1000 [1200] jaar later. (Vóór Christus 397.) Het Nieuwe Testament werd geschreven gedurende het leven van de apostelen, na de opstanding en hemelvaart van Christus, bijna 2000 jaar geleden.


Het kan een wonder genoemd worden dat deze boeken de tijd ongeschonden (of onveranderd) overleefd hebben. zo kunnen wij we vandaag nog zeggen dat de Bijbel, gegeven door inspiratie van God, ons de Waarheid aangaande God en betreffende de mens openbaart .
 


Vindt ook te lezen:
 1. Waarheid, wat is het eigenlijk
 2. Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God
 3. Waar de waarheid te leren (leesbaar vanaf 2018 April 4, 2.28 pm) 
 4. Nut van het lezen van de Bijbel
 5. Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god
 6. Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht
 7. Bestseller aller tijden
 8. Boek der boeken de Bijbel
 9. Bijbel verzameld Woord van God
 10. Bijbel baken en zuiverend water
 11. Rond de Bijbel
 12. Wat te vinden in de Bijbel
 13. Onze Kijk op de Bijbel
 14. Bijbelboodschap voor ons
 15. Wat de Bijbel zegt omtrent Geloof
 16. Woord van God
 17. Woorden gesproken door de Eeuwige tot de mensheid
 18. Het belang van het lezen van de Schrift
 19. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 20. Zet het gehele pantser op van God
 21. De uitstraling van God en zijn pleitbezorger
 22. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 23. Voorschriften ons gegeven
 24. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis
 25. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 26. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 27. Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag
 28. De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel
 29. De Bijbel als instructieboek #2 Effectief Bijbellezen
 30. Bijbel op de eerste plaats #3/3
 31. De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel
 32. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad
 33. Waarheid speelt nooit valse rollen van welke aard dan ook
 34. De naakte waarheid is altijd beter dan de best geklede leugen
 35. 7 uitspraken van Prince over God, geloof en de Bijbel
 36. Woord zonder boeien vol van kracht
 37. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 38. Wetten en regels ter onderwijs
 39. Neergeschreven namens God om op te voeden tot een deugdzaam leven
 40. Gods Uitspraken opgetekend in een boek
 41. Bijbel Woord afkomstig van God
 42. Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting
 43. Vertrouwelijke geschriften

No comments:

Post a Comment