Tuesday, 21 July 2009

Zelfbehoud is de hoogste wet van de natuur


"Zelfbehoud is de hoogste wet van de natuur;
zelfopoffering is de hoogste regel van genade ... "
- Onbekend

"Grotere liefde heeft geen mens dan dit,
dat een man zijn leven neerlegde voor zijn vrienden. "
Johannes 15:13

"En het Woord werd vlees, en woonde onder ons,
(en we zagen zijn heerlijkheid, de heerlijkheid als van de enige verwekt van de Vader,)
vol van genade en waarheid. "
Johannes 1:14

Ik ben dankbaar dat Jezus zich opofferde voor ons.
Ik vraag U God dat ik zoals Christus zal mogen worden
en dat ik mij ook steeds zal kunnen opofferen voor anderen.
 

No comments:

Post a Comment