Tuesday, 27 October 2009

Blootleggen van de grondslagen van het geloof

Meer dan een eeuw geleden keerden vele Joodse mensen terug naar hun oude vaderland waarna hun moderne natie Israël ontstond in 1948. Joodse controle van Jeruzalem kwam als gevolg van de Zesdaagse oorlog van 1967, zoals het gebeurde 2300 jaar na de ‘geit macht’ van Daniel 8:5-7 de Perzische ram overmeesterde.

Nu wanneer een nieuw gebied zal worden toegevoegd onder aan de beroemde Westelijke Muur, op het niveau waarop gelovigen op de oude tempel in het verleden stonden, dan kunt u zich afvragen hoe het blootleggen van de fundamenten van de tempel, zelfs alleen maar de keermuur van het tempel-platform ons kan verbinden met de profetie van Daniël (hoofdstuk 8:11-14) die voorspelde van de Romeinse macht die het dagelijkse offer zou weg nemen en de plaats van het heiligdom, heilige plaats, of tempel zou omverwerpen of neerbrengen.

Zien we hier het bewijs van de verwoesting aangericht door de Romeinse macht bestemd om door de wereld gezien te worden? En worden we herinnerd aan het feit dat de Bijbel bepaald heeft dat deze vernietigde plaats van aanbidding zowel gewroken en hersteld wordt?

Zowel Daniël en Jezus zeggen dat deze vernietiging een tijdelijke zaak zou zijn. Daniël geeft aan dat de verstrooiing van de macht uiteindelijk zou worden gebroken, en het avond-ochtend offer hersteld zou worden. Jezus zegt: "tot de tijden der heidenen vervuld worden.""13 Gij zult opkomen, en U over Zion ontfermen, want het is tijd om medelijden te hebben over haar, Ja, de ingestelde tijd is gekomen. 14 Voor uw knechten nemen genoegen in haar stenen, En hebben medelijden met haar stof. 15 Dus zullen de landen de naam van Jehovah vrezen, En al de koningen der aarde uw heerlijkheid. 16 Want Jehovah heeft Zion opgebouwd; Hij is verschenen in zijn heerlijkheid. 17 Hij heeft rekening gehouden met het gebed van de berooide, En heeft zijn gebed niet veracht beschouwd. 18 Dit zal worden geschreven voor de generatie die nog zal komen, en een volk dat zal worden gecreëerd zal Jehovah (1). Heb Jah) loven "(Psalm 102:13-18 ASVvertaling)

Read more about it in:
Uncovering the Foundations of Faith!

No comments:

Post a Comment