Thursday, 5 November 2009

Waarom is er zo veel kwaad in de wereld?

Het is niet omdat er een hemels wezen van een duivel overal tegelijkertijd zou kunnen zijn dat wij zoveel slechts in de wereld krijgen. Er is zo veel kwaad in de wereld omdat er zo veel slechte mensen in de wereld zijn. Meestal is kwaad het product van zelfzucht en goedheid het product van onzelfzuchtigheid. Dus, als u goedheid wilt promoten moet je mensen aanmoedigen om onzelfzuchtig te zijn- zoals Jezus deed.
Jezus sprak over waarom er kwaad in de wereld was en de voorkeur van de mensen [...]

Engelse vertaling / English translation > Why is there so much evil in the world?

No comments:

Post a Comment