Thursday, 17 December 2009

Christendom meest vervolgde godsdienst

Christendom meest vervolgde godsdienst

Volgens de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood zijn vier op de vijf mensen die het afgelopen jaar omwille van het geloof werden vervolgd, christen.

Volgens die katholieke organisatie zouden de twee miljard gelovigen van het christendom de grootste wereldreligie vormen. Andere religieuze of politieke groepen proberen deze groei met geweld te beperken, aldus mensenrechtenexpert Berthold Pelster van de Duitse tak van Kerk in Nood. Het hardst worden christenen in Irak vervolgd. Van de eertijds één miljoen christenen hebben volgens de organisatie 750.000 sinds 2003 het land verlaten.

In landen met een atheïstische staatsideologie is de vervolging van christenen verminderd. Officieel nog als communistisch te boek staande landen als China en Cuba zouden voor grotere uitdagingen staan dan religies te bestrijden, aldus Pelster.

Gelovigen worden tegenwoordig vooral vervolgd door staten of groeperingen wier religieuze ideologie geen ruimte laat voor andersdenkenden. Dit manifesteert zich volgens Kerk in Nood het duidelijkst in Saoedi-Arabië, Iran, Pakistan, Egypte en Nigeria.

Onderdrukking van de godsdienstvrijheid heeft niet alleen in moslimlanden plaats, maar ook in bijvoorbeeld India. In sommige deelstaten bestaan sinds een aantal jaren wetten die het hindoes verbiedt van religie te wisselen.

No comments:

Post a Comment