Tuesday, 16 February 2010

Een alles oplossend geloof

English: Helen Keller. Français : Helen Keller.
English: Helen Keller. Français : Helen Keller. (Photo credit: Wikipedia)
"Een eenvoudig, kinderlijk geloof in een goddelijke vriend lost alle problemen op die naar ons komen via land of over zee."

 - Helen Keller

Engels origineel / English original > Solving all the problems that come to us