Monday, 24 May 2010

Reeds meer gekregen dan ik verdien

Vader,
Help mij in te zien dat U mij reeds meer gegeven hebt dan ik verdien.
Met elk geschenk dat ik van u mag ontvangen
helpt Uw hand mij neer te buigen en U te danken met werkelijke dankbaarheid.Engelse versie / English version > Given more than I deserve

No comments:

Post a Comment