Wednesday 1 September 2010

Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop

"Zonder God er is voor mensheid geen reden, geen doel, geen hoop,
enkel een weifelende toekomst, een eeuwige vrees van iedere duisternis".
— Jean Paul, een Duits Romantisch schrijver (1763-1825)

"Enkel GOD kan de ziel tevreden stellen".
— Philip James
Bailey, Engels dichter, auteur van Festus

"Het is de plicht van alle naties om de Voorzienigheid van Almachtige God te erkennen,
om aan Zijn wens te gehoorzamen,
om dankbaar
te zijn voor Zijn voordelen
en bescheiden om Zijn bescherming en gunst te smeken".
— George Washington


"Enkel hij wie kan zeggen" de HEER is de kracht van mijn leven,"
kan zeggen, "van wie zal
ik bang zijn "?
— Alexander Maclaren, een koopman en Baptistische predikant (1826-1910)


"Dit was het doel van de hele creatie,
dat de mens
Hem zou moeten herkennen en zou moeten kennen
en
lof geven naar Zijn Naam"
— Nachmanides, een Catalaanse rabbi, filosoof, arts, kabbalist en bijbelse commentator (1194-1270)

"En Mozes zei naar hem, zodra ik uit de stad ben gegaan, ik zal in het buitenland mijn handen naar Jehova uitspreiden; de donder zullen, geen van beide er zal zijn enig meer hagel stoppen met; die jij mag weten dat de aarde Jehovahs is". (Ex 9:29 ASV)

"Dat je weet dat de aarde God toebehoort."
Exodus 9:29

"Voor Jehovah uw God hij is God van goden en Heer van heren,
de geweldige God, de machtige en de verschrikkelijke,
die aanzien van
personen niet voortrekt
noch beloning aanneemt (onpartijdig is en niet omkoopbaar)".
Deuteronomium 10:17


"Gij zult geen andere goden hebben tegenover mij".
Exodus 20:3


"Dat zij weten dat Gij alleen, wiens naam Jehovah is,
de Allerhoogste over de gehele aarde bent".
Psalm 83:18


"Jezus antwoordde, 'Het eerste (gebod), Hoor, O Israël is;
De Heer (Jehovah/Jahweh) onze God, de Heer is (de enige) één' "
Markus 12:29
Engelse versie / Englisch version: Without God no purpose, no goal, no hope


++

2016 update: 

Aanvullende lectuur /Additional reading


+++

No comments:

Post a Comment