Thursday, 19 January 2012

P2P Uganda July 2012 project

In July 2012, a P2P team from the UK plan to go out to Uganda, to share the Love of God by working with the community in rural Uganda. This video shows what they plan to do.It would be nice if enough funds could be provided for this important task.

Please do find out more at www.cbm.org.uk  and  for donations please quote: 'donate' Quote PA 4194

Cheques can be send to:
CBM
4 Mavis Rd Bournemouth, UK BH9 3 DP, Great-Britain, European Union

Wednesday, 11 January 2012

December 2011 Nederlandstalige artikelen

Als de laatste maand van 2011 inging werd er op vele plaatsen teruggekeken naar wat er het afgelopen jaar is gebeurd.

Voor sommigen was het een jaar waarin zij van de ene verrassing in de andere vielen en waar zij vele vrienden of kennissen aantroffen die grote beproevingen ondervonden. Enorme watervloeden kwamen op verscheidene plaatsen de onwaarschijnlijke kracht van de natuur tonen.
Revoluties, opstanden, de Europese crisis, natuurrampen en de aanloop naar het conflict in het Midden-Oosten konden het wereldnieuws halen.

Voor hen die zich verdiepen in de Heilige Geschriften was het een jaar van bevestiging van veel zaken. Sommige van die Bijbelonderzoekers konden zien dat het een ongelooflijk jaar was van profetische gebeurtenissen die zich voor onze ogen afspeelden.

Een jaar in beeld met verwijzingen naar de Schriftuurlijke kennisgeving kan u vinden in:


Sommige mensen denken dat met een paar penseelstrepen gebeurtenissen uit het verleden kunnen gewist worden. Het verleden heeft echter altijd een weerslag op het heden en op de toekomst. Ook niet met het wegnemen van namen of het verwijderen van figuren op prenten of foto's zal men de gebeurtenissen van het verleden kunnen wegwissen.

In sommige landen ziet men dat het censuurspook weer meer zijn intrede begint te doen. Zelfs in landen zoals België en Groot-Brittannië waar men denkt met democratieën te  maken hebben.

Occupy Movement Verzwegen in de media

Een politieke, Europese en financiële crisis maakt vele Belgen bang. Bang voor het ineenstorten van ons systeem. De vraag die de vorige weken op velen hun tong lag was “Keren we terug naar de jaren dertig, het decennium waarin angst … Verder lezen

Om de hoek loerende censuur in Verenigd Koninkrijk

De economische crisis zette zich naarstig voort.

De waterval naar de banken


Louise Weiss gebouw en Torens volgens Babels Ziggurat

+

Fragiliteit en actie #5 Oproep

Fragiliteit en actie #6 Juistheid van handelen

Fragiliteit en actie #7 Gebeurtenissen en Prioriteiten

Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening

Christen houding en fragiliteit 21. Wetsvoorziening 1: Eerste Wetten Zeer vroeg in het aards bestel werd er voorzien door de Schepper dat de mensen richtlijnen hadden om te volgen zodat zij hun leven makkelijk zouden kunnen laten verlopen. In het … Verder lezen

Fragiliteit en actie #9 Herval zondigheid

Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht

Fragiliteit en actie #11 Horen

Christen houding en fragiliteit 27.Hoorders In het Oude Testament (Heb. mi”wa) zijn de Woorden van God opgetekend tot lering van de mens. Men kan er in de geschiedenis van de mens volgen, zijn gebreken zien en hoe zij met de … Verder lezen

Fragiliteit en actie #12 Beperking

Fragiliteit en actie #13 Zichtbare ellende

Fragiliteit en actie #14 Plagen van God


Politekgewijze werden vele hete hangijzers boven gehaald.

Hard werk met tegenwind

Handig gebruik van Roosevelt’s techniek door Obama

De mens die zelf veel natuurgeweld over zich kreeg was niet verlegen om verder zijn aanslag te plegen op het natuurschoon, waarbij hij vergat hoe hij eigenlijk dit alles slechts in bruikleen heeft gekregen van de Schepper. (Enkel in het Engels beschikbaar)

Natural England, English Heritage in danger

In het hele plaatje wenst de mens zich ook speciale figuren voor te stellen en verwondert zich (gelukkig) ook nu en dan over wat bepaalde figuren kunnen bereiken. Men heeft mensen en zaken die men leuk vindt en graag eens in de bloemetjes zet. Ook al is het geen charismatische figuur of één vredelievend persoon. Soms heeft de wereld enkele mensen nodig die ze wakker schudt. En zo kan diegene die zich verzet tegen een bepaalde wantoestand het dan toch verdienen om even in de aandacht te komen.

De Protesteerder door Time verkozen tot Persoon van het jaar

De Protesteerder door Time verkozen tot Persoon van het jaar

Toffe persoon van het jaar 2011

Maar met de sluiting van het jaar vergeten velen wie eigenlijk best de meest koele persoon zou kunnen zijn. "Jesus may be cool." Maar moeten wij die toffe kerel ook op 25 december vieren? In het Engels kon u er een reeks over lezen op de Belgische Christadelphians hun Ecclesia Website. Die Jesus begotten Son of God #4 Promised Prophet and Saviour kreeg er de volle aandacht over een reeks artikelen terwijl er ook over zijn natuur werd gesproken en hoe hij een preëminente zoon was van Maria (Miryam) en Jozef maar die ook zoon van God is en zaad van een verbrijzelde vrouw. Voor hen die twijfelen over het of "god de zoon zijn" of het "zoon van god zijn" of daar geen verschil in zien, raden wij aan die reeks verder door te lezen.

Lees over die 25ste December ook:

Achtergrond Christelijk KerstfeestWat betreft Kerstfeest + Jesus begotten Son of God #1 Christmas and Christians + Jesus begotten Son of God #2 Christmas and pagan rites

Alsook verder een kijkje te nemen in: Wat betreft Korte inhoud van lezingen: Bijgeloof en feesten en even in het verleden te duiken in het lezen van Pasen 2006.

U een voorspoedig 2012 toewensend,

Marcus Ampe

2011 in PowerPoints

$Account.OrganizationName

It has truly been an incredible year of prophetical events unfolding before our eyes.
Revolutions & riots, European crisis, natural disasters and the build up to conflict in the Middle East.
Surely our Lord's return is at hand!
As you know the Weekly World Watch looks at 6 key events each week in relation to Bible prophecy.
What I do at the end of the year is group all of the slides produced in the year into "themes".
In effect all the slides in 2011 relating to Israel are grouped together.
All the slides relating to natural disasters are grouped together and so on.
You can then see over a year how things have developed.
It is surprising to look back as we easily forget what has happened only a few months ago!
Click on one of the themes below to download a powerpoint with all the WWW slides for that theme in 2011.
Let us pray that 2012 sees the return of our Lord.
God Willing the WWW will continue next week.
With love in the Lord
Andy Walton

Israel - the Jews & Palestinians - 2011
There are 90 slides in this powerpoint.
Click here to download this powerpoint

Syria & Lebanon - 2011
There are 51 slides in this powerpoint.
Click here to download this powerpoint

Revolutions - 2011
There are 43 slides in this powerpoint.
Click here to download this powerpoint

Gog - Russia - 2011
There are 39 slides in this powerpoint.
Click here to download this powerpoint

Natural disasters / signs and wonders - 2011
There are 36 slides in this powerpoint.
Click here to download this powerpoint

Persia - latter day Iran - 2011
There are 29 slides in this powerpoint.
Click here to download this powerpoint

Tarshish - Britain - 2011
There are 23 slides in this powerpoint.
Click here to download this powerpoint

America - Young lion - 2011
There are 21 slides in this powerpoint.
Click here to download this powerpoint

The Beast - Europe - 2011
There are 18 slides in this powerpoint.
Click here to download this powerpoint

Egypt - 2011
There are 14 slides in this powerpoint.
Click here to download this powerpoint

Libya - 2011
There are 14 slides in this powerpoint.
Click here to download this powerpoint

Togarmah - Turkey - 2011
There are 12 slides in this powerpoint.
Click here to download this powerpoint

The Harlot - Roman Catholicism - 2011
There are 9 slides in this powerpoint.
Click here to download this powerpoint

Financial Collapse - 2011
There are 8 slides in this powerpoint.
Click here to download this powerpoint

Immorality & Godlessness - 2011
There are 7 slides in this powerpoint.
Click here to download this powerpoint

Ancient Babylon - Iraq - 2011
There are 7 slides in this powerpoint.
Click here to download this powerpoint

Sheba & Dedan - Saudi Arabia - 2011
There are 4 slides in this powerpoint.
Click here to download this powerpoint

I hope you find this useful.

With love in the Lord


Andy Walton
Weekly World Watch

December 2011 Articles to read

At the closure of a year the world wants to look at the happenings and want to grade things and persons. So they want to look at the Cool Person of the year 2011.

The Protester named Person of the Year 2011 by Time MagazineThough people should always wonder what they get to see and how far news got filtered.

Censor looming around the UK corner?

Some persons even think they can wipe away the previous history just by taking away names or figures from a picture.

ANC-regime wants to wipe every presence of Afrikaans from the SA map #1 History

ANC-regime wants to wipe every presence of Afrikaans from the SA map #2 Not wanted and Responsibility


27th Nov - 3rd Dec 2011‏: Britain expels all Iranian diplomats and shuts down their embassy. Could this be a prelude to war? > CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW


4th - 10th Dec 2011‏: Britain vetoes treaty to save the Euro. What next for the UK and Europe? > CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW


11th - 17th Dec 2011‏: Its a war of words between Britain and France and Russia and America.CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW


18th - 24th Dec 2011‏:Syria, Iran and Russia prepare... for war. > CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW


We could find Belgium at last a new governement:

Prime Minister Di Rupo an Italian perseverance +

Di Rupo at what cost


How people try to enrich themselves but forget the poor ones. As well how people forget to have enough respect for the countryside and all the beautiful land that they are given by the Creator.

Payroll tax to afford social security

Natural England, English Heritage in danger

Often forgetting that those things they do in nature or in their worldly activities get them in certain positions.Today we still see that history repeats it self even when certain things happened ages ago.

Louise Weiss builiding and towers after Ziggurat Babel


After having looked at Christmas celebrations we considered the historical facts of the figure Jesus (Jeshua), a man who became a great teacher and got a lot of followers, resulting in a new group of believers called Christians. Though not all those Christians do believe the same things and some consider that man who died not just as a god but as God, who would be Three in One. But is that really possible? Can there be a Three-une God?

According to Trinitarians, those who believe in the Holy Trinity, Jesus is god the son, while he is also his father God the Father, and at the same time also the third person God the Holy Spirit. According the Bible is God a Spirit, so we could assume that the Holy Spirit is God. But it is not a person, but the force of God. A spirit cannot die but the human person who was put on a wooden stake and is considered to have died for everybody's sin, did really die.

So who or what do people celebrate on the 25th of December?

Looking at

Jesus begotten Son of God #1 Christmas and Christians and

Jesus begotten Son of God #2 Christmas and pagan rites we continued to look at this strange figure who was born in a warm country but seemed to have connections with a man from the Scandinavian countries who gets down in chimneys to bring people all sorts of presents, while not so many think of the major present the man of Nazareth had brought to humankind.

We continued to look further at this

Jesus begotten Son of God #3 Messiah or Anointed one

Jesus begotten Son of God #4 Promised Prophet and Saviour

Posted on December 2, 2011.
The Anointed begotten Son of God 10. Promised Prophet and Saviour There are many references in the Old Testament to Jesus in the types and in the prophecies of the messiah. In the Old Testament the people were told that the Messiah would be both a great king who would reign forever and would suffer [...]

Jesus begotten Son of God #5 Apsotle, High Priest and King

Posted on December 5,
The Anointed begotten Son of God 11. An Apostle and High Priest From old people knew this promised one was going to be a special man. He would be fully man of God being thought by His Father, who was going to send him into the world to be the Apostle and High Priest of [...]

Jesus begotten Son of God #6 Anointed Son of God, Adam and Abraham

Posted on December 8, 2011.
The Anointed begotten Son of God 13. Son of Adam and Abraham He would be a new Adam and also a son of Abraham – A Jew born, and as such has a right to the first offer of salvation. Salvation came to him in the sense that his heart was turned from sin and [...]

Jesus begotten Son of God #7 A matter of the Future

Posted on December 9, 2011.
The Anointed begotten Son of God 15. A time in the future Several prophesies were given in the Old Testament. A prophesy is something which is still going to happen. It does not about something what had happened in the past. It concerns the future. Therefore all the things we get to know about the [...]

Jesus begotten Son of God #8 Found Divinely Created not Incarnated

Posted on December 10, 2011.
The Anointed begotten Son of God 17. To be found In case people would read their scrolls handed over by their forefathers they could learn from the Torah and the Prophets who God was and what He was going to provide and even which signs could be noticed to know that the time had arrived. [...]

Jesus begotten Son of God #9 Two millennia ago conceived or begotten

Posted on December 12, 2011.
The Anointed begotten Son of God 20. Conceive According to Chambers dictionary ‘to conceive’ is to receive into or form in the womb: to form in the mind: to imagine or think: to understand: to grasp as a concept to express: to become pregnant. The Advanced Learner’s Dictionary of Current English gives as a 2nd [...]

Jesus begotten Son of God #10 Coming down spirit or flesh seed of Eve

Posted on December 13, 2011.
The Anointed begotten Son of God 23. Coming down from heaven When people say that Jesus came down from heaven they should know that all the good things come down from heaven. “Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no change, [...]

Jesus begotten Son of God #11 Existence and Genesis Raising up

Posted on December 21, 2011.
The Anointed begotten Son of God 26. Brought into existence Anthony Buzzard, editor of Focus on the Kingdom writes in” Jesus’ Long-Form Birth Certificate Released by Luke and Matthew (and John), 2000 years ago, and Recorded in Scripture” (June 2011): “The angel Gabriel in a compact and precise statement in answer to Mary’s reasonable inquiry [...]

Jesus begotten Son of God #12 Son of God

Posted on December 24, 2011.
The Anointed begotten Son of God 28. Son of God In Hebrews 1:5ff three corroborating proof texts take us to the origin of the Son. 2 Samuel 7:14 reinforces Psalm 2:7 and speaks of the moment when God becomes the Father of Jesus the Son (“I will be his father and he will my son”). [...]

Jesus begotten Son of God #13 Pre-existence excluding virginal birth of the Only One Transposed

Posted on December 26, 2011.
The Anointed begotten Son of God 29. The only one Though Jesus came into life by becoming into the womb, and getting onto the world by getting out of the womb of the human being Miryam/Mary he was implanted in her in a special way. You could compare it with fertilisation by insemination by the [...]

Jesus begotten Son of God #14 Beloved Preminent Son and Mediator originating in Mary

Posted on December 29, 2011.
Previously we saw how Jesus came into life by becoming implanted into the womb, special way, in the human being Miryam/Mary. “18 Now the birth of Jesus Christ took place under these circumstances: When His mother Mary had been promised in marriage to Joseph, before they came together, she was found to be pregnant [through [...]


The Seed Of The Woman Bruised

Posted on December 14, 2011.
How The Seed Of The Woman Was Bruised On The Heel How Christ Fulfilled The Promise. In fulfilment of the promises of God, Jesus, as “the seed of the woman,” was born of the virgin Mary by the overshadowing power of the Holy Spirit. His mother was told: “The Holy Spirit shall come upon thee, [...]

On the Nature of Christ

Posted on December 17, 2011.
If Christendom is astray as to the Father and the Holy Spirit, it is not wonderful that we should find it astray in its conception of the Lord Jesus who is the manifestation of the Father by the Spirit. Christendom believes Christ to be the incarnation of one of three distinct essences, or personalities, which [...]


At the Flemish Website of the Brethren in Christ we continued to look at the problems in this world and how the Holy Scriptures give a picture of what happened because people were stubborn and wanted to keep continuing their own way.

Often people do not want to know anything about God, but as soon something terrible happens they all blame Him for the misery that came over them and other people.Some also say that those disasters are a punishment brought over the unchristian and not honouring God people. But is that really so? And in case it is God who brings a punishment to the people would He not warn them beforehand? And in case God warns the people, why do they not listen?

Fragiliteit en actie #5 Oproep

Christen houding en fragiliteit 12. Opgeroepenen Door Jezus en zijn apostelen zijn wij  opgeroepen om ons te verenigen als Broeders en Zusters in Christus, op grond van de ontfermingen van God, om onze lichamen aan God te wijden als een … Verder lezen

Fragiliteit en actie #6 Juistheid van handelen

Christen houding en fragiliteit 15. Geen wraak Maar het overlaten van die wraak betekend niet dat wij zo maar moeten laten gedijen. Wij kunnen reageren en er mee zorg voor dragen dat iedereen, ook al was het onze vijand, zijn … Verder lezen

Fragiliteit en actie #7 Gebeurtenissen en Prioriteiten

Christen houding en fragiliteit 18. Wereldgebeurtenissen Wij moeten ons bewust zijn van wat er in deze wereld gebeurt. Als Christen dienen wij daar ook te durven opkomen voor hen die zich niet kunnen verdedigen, plant, dier, maar ook de onmondige … Verder lezen

Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening

Christen houding en fragiliteit 21. Wetsvoorziening 1: Eerste Wetten Zeer vroeg in het aards bestel werd er voorzien door de Schepper dat de mensen richtlijnen hadden om te volgen zodat zij hun leven makkelijk zouden kunnen laten verlopen. In het … Verder lezen

Fragiliteit en actie #9 Herval zondigheid

Christen houding en fragiliteit 23. Spraakverwarring Uit de zonen van Noach, Sem, Cham en Jafeth kwamen vele nakomelingen die op hun beurt stammen deden ontstaan die zich verder verspreiden en natiën vormden. Allen hielden zich aan één taal en probeerden … Verder lezen

Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht

Christen houding en fragiliteit 25. Een Aartsvader voor herstelden Als de tiende in de geslachtslijn van Noach via Sem werd 352 jaar na de Vloed, in 2018 v.G.T., uit de 130 jaar oude Terah een tweede zoon geboren, die de … Verder lezen

Fragiliteit en actie #11 Horen

Christen houding en fragiliteit 27.Hoorders In het Oude Testament (Heb. mi”wa) zijn de Woorden van God opgetekend tot lering van de mens. Men kan er in de geschiedenis van de mens volgen, zijn gebreken zien en hoe zij met de … Verder lezen

Fragiliteit en actie #12 Beperking

Christen houding en fragiliteit 28. Wet geen beperking Velen denken dat Wetten er zijn om hen te beperken. Maar dat hoeft zo niet te zijn. Wetten houden wel aflijningen of begrenzingen in. Maar grenzen hoeven ons niet neer te drukken … Verder lezen

Fragiliteit en actie #13 Zichtbare ellende

Christen houding en fragiliteit 29. God ziet ellende op de wereld Als wij de vele miserie op de wereld zien denken velen dat het ofwel de schuld is van de Schepper en God van velen, of dat het God afzijdig … Verder lezen

Fragiliteit en actie #14 Plagen van God

Christen houding en fragiliteit 31. Plagen van God   Het is niet veel gebeurd in de geschiedenis dat God straffen over de mens bracht. Meestal troffen deze dan de goddelozen. Maar soms moesten ook zij die God lief hadden enkele … Verder lezen


November 2011 Articles to read

2011 was a year where people once more became confronted with their superiority thinking. Major problems came over the world, who had to face one crisis over the other.

Many people came under attack and older ones got more fragile in their environment. The financial markets got out of hands and pulled down many countries.
The world got a 'New Spring' revolt in the Arabic countries and undignified ‘Los Indignados’ went from Portugal and Spain to Belgium to let Europe hear that it could not go on like this. People questioned if they could belong to one or an other group but saw that there is a major group of 99% against 1% or another 53% (Tot de 99% of de 53% behorende +Oprukkende armoede in Noord Amerika  Onderbroeken, vreemdelingen en rechtsstaat + Occuppy Acties en Sociaal Engagement)

In a certain way people can find solutions to have an reasonable good life. Some crisis brought the country were people were living in such danger that it either broke down and became part of an other country or it grew stronger and became more united. But at the moment the world should note that several people are deprived of the necessary materials to stay in life. too many people are dying from bad conditions created by other human beings.

Ecological economics in the stomach #1 Alarmbell + Ecological economics in the stomach #2 Resources + Ecological economics in the stomach #3 Food and Populace +


+ Ecological economics in the stomach #4 Water + Ecological economics in the stomach #5 Right to food + Stimulating ideas on how to re-engineer our monetary systems + Ability for a community to come back from a crisis +


Sense or nonsense of “Human Fragility” should make us think about the situation now and about the future. As Christians we should be aware that we do have to take the right attitude in all of this.


In November we looked at the language of the Holy Scriptures and looked forward to celebrations people hold to remember the birth of Jesus Christ, the Messiah.

Another way looking at a language #1 New Year, Books and Words

Posted on November 13, 2011

Another way looking at a language 1. New Academic Year = New books Every new academic year we go over to use another Bible translation in our ecclesia, to keep the minds going and to give opportunities to hear another voice or see another angle of lightning. It is a way of broadening the horizon. [...]

Another way looking at a language #2 Meanings

Posted on November 15, 2011.

Another way looking at a language 4. Changing meaning In Dutch we could find that when we would take a translation of the 1970ies the same word would have just the opposite meaning in the 2010′s. It can happen that at a certain time one word can have the opposite meaning depending whom it is [...]

Another way looking at a language #3 Abraham

Posted on November 17, 2011.

Another way looking at a language 8. Proverbs and verbatim As today in Dutch ( Nederlands), and probably also in other languages as in English, we can find a lot of words which got a totally different or new extra meaning, so it happened in the early centuries of our Contemporary Timetable as well. Though [...]

Another way looking at a language #4 Ancient times

Posted on November 18, 2011.

Another way looking at a language 11. Misreading in early times Already in early centuries of our current time we got some misreadings in the most ancient Greek manuscripts (Second and Third Centuries of the Common Era) could only have happened by misunderstanding a Peshitta-exclusive reading. How careful translators and readers of translations have to [...]

Another way looking at a language #5 Aramic, Hebrew and Greek

Posted on November 20, 2011

Another way looking at a language 13. Aramaic Aramaic is to believed to be originated in what is modern-day Syria. Between 1000 and 600 BCE it became extremely widespread, spoken from the Mediterranean coast to the borders of India. Its script, derived from Phoenician and first attested during the 9th century BCE, also became extremely [...]


Another way looking at a language #6 Set apart

Posted on November 22, 2011

Another way looking at a language 18. The Church The second biggest teaching in Scripture is that our Creator and Saviour are building a “Set Apart Nation” (“church” never occurs in Scripture!) never heard of in modern Christianity before, called “YAsarel” (Almighty YAH Reigns)! It may be a chock to some not to find anywhere [...]

Another way looking at a language #7 Lingua Franca

Posted on November 23, 2011

Another way looking at a language 20. Aramaic or Greek Lingua Franca All of Rav Shaul’s epistles (with the possible exception of Philemon since it was sent through a Roman contact, then to the assembly) were sent to Synagogues that contained Jewish and Gentile believers whose halakha (legal faith practices) were governed by Ya’akov HaTzadik [...]

Jesus begotten Son of God #1 Christmas and Christians

Posted on November 28, 2011

The Anointed begotten Son of God 1.     Jesus and Christians All Christians think they do know Christ Jesus. We as Christians can only do hope that those who want to become a Christian and those who call themselves Christian sincerely would be willing to investigate who that Jesus from Nazareth, who was called the Messiah, [...]

Jesus begotten Son of God #2 Christmas and pagan rites

Posted on November 29, 2011

6. Interweaving with heathen or pagan rites We as sincere Bible Students and followers of Christ should take the Words of God into account and should know that God does not like us to interweave with heathen happenings and idolatrous things. Christmas time is not a season of revival and up-building in the Church of [...]

Jesus begotten Son of God #3 Messiah or Anointed one

Posted on November 30, 2011

The Anointed begotten Son of God   9. Messiah or Anointed one As Christians we do speak about Jesus Christ the Messiah. The term Messiah is derived from the Hebrew root word mashiach. The verb is used when an object, an altar for example, was consecrated for a sacred purpose. The noun mashiach is used [...]


November 2011 Nederlandse Artikelen

Paul Krugman zocht in september 2011 een verklaring voor de ellende waar Europa zich in bevond. En hij kwam er (nog) niet helemaal uit. De Nederlander Hans Achterhuis denkt dat het einde nabij is van een zuiver economisch gerichte benadering van het Europese project. Voor hem is het duidelijk dat wij een tijdvak afsluiten.

Terwijl sommigen dachten dat er met deVerdeeldheid bijgelegd
een degelijke oplossing zou komen, werd het water alsmaar grijzer en de put dieper.
November bracht prachtig weer in de natuur maar op de financiële markten donderde en bliksemde het langs alle kanten. De financiële markten waren al een tijdje op hol geslagen maar na de zoveelste struikelpartij van een poger een regering en een begroting te vormen, sloegen zij helemaal op hol. Weer eens mocht de kleine man de dupe van de historie zijn en kon iedereen roepen: Geef de kleine man rust.

Men zag overal de toestand maar verergeren voor de gewone burgers, die verder in hun eigenheid werden aangetast en in de hoek werden gedrukt.

Oprukkende armoede in Noord Amerika +

Geen drie maaltijden voor kindVroeger waren er al calmiteiten voorgevallen waarbij de gewone burger luchtkastelen waren voogeschoteld en hij luchtbellen kon blazen. De laatste jaren was er al heel wat ellende veroorzaakt door een verkeerde houding van enkele op geld beluste fanatiekelingen. Nu kwamen er nog meerdere tot ontploffing. Mensen begonnen zich af te vragen tot welke groep zij mochten behoren, want voor hen zag het er naar uit dat er misschien een 53% bestond maar er eerder een 99% tegenover 1% stond terwijl Papandreou EU in het blootje zette.+ Tot de 99% of de 53% behorende + Een leven veranderend in een ademstoot + Kwetsbare mens in Europa van morgen #2 Te veel mensen gaan kapot aan deze samenleving + Onderbroeken, vreemdelingen en rechtsstaat +Luchtbellen en scherven

Griekenland, Portugal, Italië konden mee met België de stoelendans doen terwijl ook andere landen door de bankencrisis werden getroffen.

Na 535 dagen kon er eindelijk in België een lichtje aan de horizon verschijnen met mogelijke oplossingen en een sluitende begroting terwijl iedereen het niet meer voor mogelijk achtte. > La Bel VlaWa Vaudeville + U dacht “Niet voor mogelijk” + 700 miljoen euro voor lief en leed +

Sommigen kozen eieren voor hun geld en zagen liever alles overgeplaatst naar een andere 'veilige haven'. Hun paniek en hun verkoop van aandelen deed de toestand nog verergeren.
> Banktransfer to one bank bad idea

Voor velen was het toch te veel en kon men het niet meer laten om een stem te laten horen. De bevolking ging samentroepen en zich ergens nestelen waardoor politiemachten het op de heupen kregen. Plaatsen werden bezet en daartegen werd dan soms hevig door de ordetroepen gereageerd. Langs beide kanten werd er het boekje te buiten gegaan. Weer kon men een beeld vormen hoe de mens verkeerd kan gaan lopen.
> Op straat voor waardigheid #1 Zieke broertje + Op straat voor waardigheid #2 Grote broer + Op straat voor waardigheid #3 de Rest van de Familie + Op straat voor waardigheid #4 de Erfenis + Metafoor over een generatie + Verontwaardigd over Indignados +Van Evere naar Occupy Antwerp +  
Justififiable anger or just anarchism + Violence or an other way to win + Shame on American police

Met al die problemen vroegen de mensen zich af wie er wel oplossingen en veiligheid kon brengen. Obama in zijn land probeerde op te komen voor de zwakkeren in de maatschappij, maar hier verzetten zich diegenen met voldoende geld.Maar in de Arabische staten en Noord Afrika had het volk opgeroepen tot een 'Nieuwe Lente' en gingen burgers van het zuiden naar het noorden om in Brussel hun stem als verontwaardigde burgers te laten horen. Mensen riepen op to solidariteit, maar daarbij kon wel de vraag gesteld worden hoe ver zij daar in wilden gaan. Zo treft men in Amerika een grote tegenstand voor  President Obama die verscheidene maatregelen er wil door  krijgen om de zwakkere in de staat te beschermen.>Oproep van president Obama om stem te laten horen +
 Occuppy Acties en Sociaal Engagement + Nearly 50 milion poor North Americans + Steering captain Obama

De mens is zeer kwetsbaar en dat kon men dezer dagen zeer goed merken.

Kwetsbare mens in het Europa van morgen #1 Colloquium


In
Niet winkelend keken wij al op naar onze materialistische maatschappij. Als Christenen moeten wij beseffen dat wij daar een houding moeten gaan innemen.

2011 was een jaar van Zwakheid waar de menselijke Fragiliteit goed kon gezien en ondervonden worden. Velen denken dat de mens oppermachtig is en alles kan. Maar de afgelopen maanden drukten de mens met hun neus op de zware feiten: ongelofelijke overstromingen (Australië) economische en politieke crisissen die de wereld niet onberoerd lieten.

De mens zal terdege moeten gaan beseffen dat hij niet zo onaantastelijk is dan hij denkt.

Fragiliteit en actie #1 Ongehoorzaamheid van Geschapene

Christen houding en fragiliteit 1. Schepping In het begin schiep God hemel en aarde en zag hij dat het goed was. Hij voorzag een mooi geheel dat in evenwicht was en waar elk element ten behoeve van het andere element … Verder lezenFragiliteit en actie #2 Onderwerpen en werken

Christen houding en fragiliteit 3. Onderworpenheid “Wat thans bestaat, was er reeds lang; En wat er zijn zal, bestond al vroeger; Want God zoekt wat voorbij is, telkens weer op. Ook zag ik onder de zon, Dat het onrecht zetelt … Verder lezenFragiliteit en actie #3 Verleden en Vervolg

Christen houding en fragiliteit 6. Herval Men zou denken dat de mens na de zondvloed het beter zou weten, maar al snel begingen zij weer dezelfde fouten en volgden meerdere generaties die zich schuldig maakten aan het tegen de wil … Verder lezen

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen

Redding, vertrouwen en actie in Jezus Vervolg van: Lijden bedekt door Zoenoffer 2.     Vertrouw Jezus-Christus vandaag! Hier is wat u moet doen: 1. Geef toe dat u een zondaar bent. “Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we … Verder lezen


Redding, vertrouwen en actie in Jezus #3 Zoals Jezus

Redding, vertrouwen en actie in Jezus Voorgaand: Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen Naar Vorige hoofdstukken:1.     Bedekking van het lijden door het Zoenoffer 2.     Vertrouw Jezus-Christus vandaag! Hier is wat u moet doen   3.     Als u Jezus Christus … Verder lezen

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #4 Mogelijkheid te kennen en te weten

Redding, vertrouwen en actie in Jezus 3.     Als u Jezus Christus als uw Redder hebt ontvangen, als Christen zou u moeten: 4. De Bijbel elke dag lezen om God beter te leren kennen. God heeft ons de mogelijkheid gegeven om … Verder lezen

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus

Redding, vertrouwen en actie in Jezus 3.     Als u Jezus Christus als uw Redder hebt ontvangen, als Christen zou u moeten: 6. Verblijven in Christus. Het Christen zijn is niet zo maar een etiket op zich geplakt hebben zonder dat … Verder lezen

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

Redding, vertrouwen en actie in Jezus 3.     Als u Jezus Christus als uw Redder hebt ontvangen, als Christen zou u moeten: 7. Gedoopt worden, vereren, dienen, en eredienst houden met andere Christenen in een plaats waar Christus wordt gepredikt en … Verder lezen

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren

Redding, vertrouwen en actie in Jezus 3.     Als u Jezus Christus als uw Redder hebt ontvangen, als Christen zou u moeten: 9. Anderen helpen om de volheid van Christus te behalen. Wij moeten trachten zoals Jezus te worden, in harmonie … Verder lezen


Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen

Redding, vertrouwen en actie in Jezus 3.     Als u Jezus Christus als uw Redder hebt ontvangen, als Christen zou u moeten: 11. Discipelen zijn welke zich vermenigvuldigen omdat zij voldoende van de Bijbel kennen. Als volgelingen van Jezus Christus moeten … Verder lezen


Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen

Redding, vertrouwen en actie in Jezus 3.     Als u Jezus Christus als uw Redder hebt ontvangen, als Christen zou u moeten: 14. Omgang vermijden met hen die niet volgens de Wet van God en het onderwijs van Jezus leven. Als … Verder lezen

In dit alles moeten wij weten waar wij willen staan en in wat wij willen geloven. Belangrijk is dat wij in ons leven de juiste keuzes maken en onze hoop op de juiste personen en dingen  stellen.

Een Naam voor een God #7 Jahwe(h) niet Hebreeuws

Posted on November 2, 2011

YaHuWah, Yahweh, Jahwe of Jehovah 3. Verwarring 3.3. “Jahwe(h) is Geen Hebreeuwse naam.” “Twee moderne vormen van YHWH zijn in Bijbel vertalingen gebruikt, namelijk, Yahweh en Jehova. Zij hebben verschillende klinkers en de eerste heeft twee lettergrepen terwijl de tweede drie heeft. Mijn argument is geweest dat Yahweh als een vorm, dicht bij het origineel, [...]


Een Naam voor een God #8 Vergeten of weigeren

Posted on November 5, 2011

YaHuWah, Yahweh, Jahwe of Jehovah 3. Verwarring 3.4. Vergeten Professor Eric Rasmussen stelt de vraag: “Waarom raden sommige experts Yahweh aan? Ik denk dat het als een verraderlijke aanval op Jehovah dient, een poging om Hem tot een stammen god te maken in plaats van tot een ware God“. (Eric Rasmusen; Professor Indiana Universiteit Stichting) [...]Een Naam voor een God #9 Vals geloof gevoed door vrees

Posted on November 7, 2011

YaHuWah, Yahweh, Jahwe of Jehovah 4. Tijd 4.1. Geen toekomst in vals geloof Men kan blijven volhouden in bepaalde gewoontes. Alsook kan men zo ook God blijven negeren en Zijn Naam en positie niet willen herkennen. In het verleden heeft God dit weliswaar door de vingers gezien. Maar God heeft in dat verleden ook duidelijk [...]Een Naam voor een God #10 God en goddelijkheid

Posted on November 8, 2011.

YaHuWah, Yahweh, Jahwe of Jehovah 5. God en goddelijkheid 5.1.Vernoemd naar een godheid houdt niet in godheid te zijn. In de oudheid was het zoals nu nog in bepaalde landen de gewoonte is, kinderen te vernoemen naar geliefden. In de kinderen hun naam wordt dan de naam van de ouders verwerkt of aangeduid dat zij [...]


Een Naam voor een God #11 Y of J Kiezen

Posted on November 9, 2011

YaHuWah, Yahweh, Jahwe of Jehovah 5. God en goddelijkheid 5.3. Y tot J Men zou de Yod, uitgesproken als een J, nog steeds hebben kunne blijven schrijven zoals enkele uitgevers tot in de jaren 50 van vorige eeuw deden. Zo kan men in een Nederlandstalige Bijbel van de Katholieke Kerk in 1954, met imprematur van [...]