Wednesday, 11 January 2012

November 2011 Nederlandse Artikelen

Paul Krugman zocht in september 2011 een verklaring voor de ellende waar Europa zich in bevond. En hij kwam er (nog) niet helemaal uit. De Nederlander Hans Achterhuis denkt dat het einde nabij is van een zuiver economisch gerichte benadering van het Europese project. Voor hem is het duidelijk dat wij een tijdvak afsluiten.

Terwijl sommigen dachten dat er met deVerdeeldheid bijgelegd
een degelijke oplossing zou komen, werd het water alsmaar grijzer en de put dieper.
November bracht prachtig weer in de natuur maar op de financiële markten donderde en bliksemde het langs alle kanten. De financiële markten waren al een tijdje op hol geslagen maar na de zoveelste struikelpartij van een poger een regering en een begroting te vormen, sloegen zij helemaal op hol. Weer eens mocht de kleine man de dupe van de historie zijn en kon iedereen roepen: Geef de kleine man rust.

Men zag overal de toestand maar verergeren voor de gewone burgers, die verder in hun eigenheid werden aangetast en in de hoek werden gedrukt.

Oprukkende armoede in Noord Amerika +

Geen drie maaltijden voor kindVroeger waren er al calmiteiten voorgevallen waarbij de gewone burger luchtkastelen waren voogeschoteld en hij luchtbellen kon blazen. De laatste jaren was er al heel wat ellende veroorzaakt door een verkeerde houding van enkele op geld beluste fanatiekelingen. Nu kwamen er nog meerdere tot ontploffing. Mensen begonnen zich af te vragen tot welke groep zij mochten behoren, want voor hen zag het er naar uit dat er misschien een 53% bestond maar er eerder een 99% tegenover 1% stond terwijl Papandreou EU in het blootje zette.+ Tot de 99% of de 53% behorende + Een leven veranderend in een ademstoot + Kwetsbare mens in Europa van morgen #2 Te veel mensen gaan kapot aan deze samenleving + Onderbroeken, vreemdelingen en rechtsstaat +Luchtbellen en scherven

Griekenland, Portugal, Italië konden mee met België de stoelendans doen terwijl ook andere landen door de bankencrisis werden getroffen.

Na 535 dagen kon er eindelijk in België een lichtje aan de horizon verschijnen met mogelijke oplossingen en een sluitende begroting terwijl iedereen het niet meer voor mogelijk achtte. > La Bel VlaWa Vaudeville + U dacht “Niet voor mogelijk” + 700 miljoen euro voor lief en leed +

Sommigen kozen eieren voor hun geld en zagen liever alles overgeplaatst naar een andere 'veilige haven'. Hun paniek en hun verkoop van aandelen deed de toestand nog verergeren.
> Banktransfer to one bank bad idea

Voor velen was het toch te veel en kon men het niet meer laten om een stem te laten horen. De bevolking ging samentroepen en zich ergens nestelen waardoor politiemachten het op de heupen kregen. Plaatsen werden bezet en daartegen werd dan soms hevig door de ordetroepen gereageerd. Langs beide kanten werd er het boekje te buiten gegaan. Weer kon men een beeld vormen hoe de mens verkeerd kan gaan lopen.
> Op straat voor waardigheid #1 Zieke broertje + Op straat voor waardigheid #2 Grote broer + Op straat voor waardigheid #3 de Rest van de Familie + Op straat voor waardigheid #4 de Erfenis + Metafoor over een generatie + Verontwaardigd over Indignados +Van Evere naar Occupy Antwerp +  
Justififiable anger or just anarchism + Violence or an other way to win + Shame on American police

Met al die problemen vroegen de mensen zich af wie er wel oplossingen en veiligheid kon brengen. Obama in zijn land probeerde op te komen voor de zwakkeren in de maatschappij, maar hier verzetten zich diegenen met voldoende geld.Maar in de Arabische staten en Noord Afrika had het volk opgeroepen tot een 'Nieuwe Lente' en gingen burgers van het zuiden naar het noorden om in Brussel hun stem als verontwaardigde burgers te laten horen. Mensen riepen op to solidariteit, maar daarbij kon wel de vraag gesteld worden hoe ver zij daar in wilden gaan. Zo treft men in Amerika een grote tegenstand voor  President Obama die verscheidene maatregelen er wil door  krijgen om de zwakkere in de staat te beschermen.>Oproep van president Obama om stem te laten horen +
 Occuppy Acties en Sociaal Engagement + Nearly 50 milion poor North Americans + Steering captain Obama

De mens is zeer kwetsbaar en dat kon men dezer dagen zeer goed merken.

Kwetsbare mens in het Europa van morgen #1 Colloquium


In
Niet winkelend keken wij al op naar onze materialistische maatschappij. Als Christenen moeten wij beseffen dat wij daar een houding moeten gaan innemen.

2011 was een jaar van Zwakheid waar de menselijke Fragiliteit goed kon gezien en ondervonden worden. Velen denken dat de mens oppermachtig is en alles kan. Maar de afgelopen maanden drukten de mens met hun neus op de zware feiten: ongelofelijke overstromingen (Australië) economische en politieke crisissen die de wereld niet onberoerd lieten.

De mens zal terdege moeten gaan beseffen dat hij niet zo onaantastelijk is dan hij denkt.

Fragiliteit en actie #1 Ongehoorzaamheid van Geschapene

Christen houding en fragiliteit 1. Schepping In het begin schiep God hemel en aarde en zag hij dat het goed was. Hij voorzag een mooi geheel dat in evenwicht was en waar elk element ten behoeve van het andere element … Verder lezenFragiliteit en actie #2 Onderwerpen en werken

Christen houding en fragiliteit 3. Onderworpenheid “Wat thans bestaat, was er reeds lang; En wat er zijn zal, bestond al vroeger; Want God zoekt wat voorbij is, telkens weer op. Ook zag ik onder de zon, Dat het onrecht zetelt … Verder lezenFragiliteit en actie #3 Verleden en Vervolg

Christen houding en fragiliteit 6. Herval Men zou denken dat de mens na de zondvloed het beter zou weten, maar al snel begingen zij weer dezelfde fouten en volgden meerdere generaties die zich schuldig maakten aan het tegen de wil … Verder lezen

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen

Redding, vertrouwen en actie in Jezus Vervolg van: Lijden bedekt door Zoenoffer 2.     Vertrouw Jezus-Christus vandaag! Hier is wat u moet doen: 1. Geef toe dat u een zondaar bent. “Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we … Verder lezen


Redding, vertrouwen en actie in Jezus #3 Zoals Jezus

Redding, vertrouwen en actie in Jezus Voorgaand: Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen Naar Vorige hoofdstukken:1.     Bedekking van het lijden door het Zoenoffer 2.     Vertrouw Jezus-Christus vandaag! Hier is wat u moet doen   3.     Als u Jezus Christus … Verder lezen

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #4 Mogelijkheid te kennen en te weten

Redding, vertrouwen en actie in Jezus 3.     Als u Jezus Christus als uw Redder hebt ontvangen, als Christen zou u moeten: 4. De Bijbel elke dag lezen om God beter te leren kennen. God heeft ons de mogelijkheid gegeven om … Verder lezen

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus

Redding, vertrouwen en actie in Jezus 3.     Als u Jezus Christus als uw Redder hebt ontvangen, als Christen zou u moeten: 6. Verblijven in Christus. Het Christen zijn is niet zo maar een etiket op zich geplakt hebben zonder dat … Verder lezen

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

Redding, vertrouwen en actie in Jezus 3.     Als u Jezus Christus als uw Redder hebt ontvangen, als Christen zou u moeten: 7. Gedoopt worden, vereren, dienen, en eredienst houden met andere Christenen in een plaats waar Christus wordt gepredikt en … Verder lezen

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren

Redding, vertrouwen en actie in Jezus 3.     Als u Jezus Christus als uw Redder hebt ontvangen, als Christen zou u moeten: 9. Anderen helpen om de volheid van Christus te behalen. Wij moeten trachten zoals Jezus te worden, in harmonie … Verder lezen


Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen

Redding, vertrouwen en actie in Jezus 3.     Als u Jezus Christus als uw Redder hebt ontvangen, als Christen zou u moeten: 11. Discipelen zijn welke zich vermenigvuldigen omdat zij voldoende van de Bijbel kennen. Als volgelingen van Jezus Christus moeten … Verder lezen


Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen

Redding, vertrouwen en actie in Jezus 3.     Als u Jezus Christus als uw Redder hebt ontvangen, als Christen zou u moeten: 14. Omgang vermijden met hen die niet volgens de Wet van God en het onderwijs van Jezus leven. Als … Verder lezen

In dit alles moeten wij weten waar wij willen staan en in wat wij willen geloven. Belangrijk is dat wij in ons leven de juiste keuzes maken en onze hoop op de juiste personen en dingen  stellen.

Een Naam voor een God #7 Jahwe(h) niet Hebreeuws

Posted on November 2, 2011

YaHuWah, Yahweh, Jahwe of Jehovah 3. Verwarring 3.3. “Jahwe(h) is Geen Hebreeuwse naam.” “Twee moderne vormen van YHWH zijn in Bijbel vertalingen gebruikt, namelijk, Yahweh en Jehova. Zij hebben verschillende klinkers en de eerste heeft twee lettergrepen terwijl de tweede drie heeft. Mijn argument is geweest dat Yahweh als een vorm, dicht bij het origineel, [...]


Een Naam voor een God #8 Vergeten of weigeren

Posted on November 5, 2011

YaHuWah, Yahweh, Jahwe of Jehovah 3. Verwarring 3.4. Vergeten Professor Eric Rasmussen stelt de vraag: “Waarom raden sommige experts Yahweh aan? Ik denk dat het als een verraderlijke aanval op Jehovah dient, een poging om Hem tot een stammen god te maken in plaats van tot een ware God“. (Eric Rasmusen; Professor Indiana Universiteit Stichting) [...]Een Naam voor een God #9 Vals geloof gevoed door vrees

Posted on November 7, 2011

YaHuWah, Yahweh, Jahwe of Jehovah 4. Tijd 4.1. Geen toekomst in vals geloof Men kan blijven volhouden in bepaalde gewoontes. Alsook kan men zo ook God blijven negeren en Zijn Naam en positie niet willen herkennen. In het verleden heeft God dit weliswaar door de vingers gezien. Maar God heeft in dat verleden ook duidelijk [...]Een Naam voor een God #10 God en goddelijkheid

Posted on November 8, 2011.

YaHuWah, Yahweh, Jahwe of Jehovah 5. God en goddelijkheid 5.1.Vernoemd naar een godheid houdt niet in godheid te zijn. In de oudheid was het zoals nu nog in bepaalde landen de gewoonte is, kinderen te vernoemen naar geliefden. In de kinderen hun naam wordt dan de naam van de ouders verwerkt of aangeduid dat zij [...]


Een Naam voor een God #11 Y of J Kiezen

Posted on November 9, 2011

YaHuWah, Yahweh, Jahwe of Jehovah 5. God en goddelijkheid 5.3. Y tot J Men zou de Yod, uitgesproken als een J, nog steeds hebben kunne blijven schrijven zoals enkele uitgevers tot in de jaren 50 van vorige eeuw deden. Zo kan men in een Nederlandstalige Bijbel van de Katholieke Kerk in 1954, met imprematur van [...]