Wednesday, 11 January 2012

December 2011 Nederlandstalige artikelen

Als de laatste maand van 2011 inging werd er op vele plaatsen teruggekeken naar wat er het afgelopen jaar is gebeurd.

Voor sommigen was het een jaar waarin zij van de ene verrassing in de andere vielen en waar zij vele vrienden of kennissen aantroffen die grote beproevingen ondervonden. Enorme watervloeden kwamen op verscheidene plaatsen de onwaarschijnlijke kracht van de natuur tonen.
Revoluties, opstanden, de Europese crisis, natuurrampen en de aanloop naar het conflict in het Midden-Oosten konden het wereldnieuws halen.

Voor hen die zich verdiepen in de Heilige Geschriften was het een jaar van bevestiging van veel zaken. Sommige van die Bijbelonderzoekers konden zien dat het een ongelooflijk jaar was van profetische gebeurtenissen die zich voor onze ogen afspeelden.

Een jaar in beeld met verwijzingen naar de Schriftuurlijke kennisgeving kan u vinden in:


Sommige mensen denken dat met een paar penseelstrepen gebeurtenissen uit het verleden kunnen gewist worden. Het verleden heeft echter altijd een weerslag op het heden en op de toekomst. Ook niet met het wegnemen van namen of het verwijderen van figuren op prenten of foto's zal men de gebeurtenissen van het verleden kunnen wegwissen.

In sommige landen ziet men dat het censuurspook weer meer zijn intrede begint te doen. Zelfs in landen zoals België en Groot-Brittannië waar men denkt met democratieën te  maken hebben.

Occupy Movement Verzwegen in de media

Een politieke, Europese en financiële crisis maakt vele Belgen bang. Bang voor het ineenstorten van ons systeem. De vraag die de vorige weken op velen hun tong lag was “Keren we terug naar de jaren dertig, het decennium waarin angst … Verder lezen

Om de hoek loerende censuur in Verenigd Koninkrijk

De economische crisis zette zich naarstig voort.

De waterval naar de banken


Louise Weiss gebouw en Torens volgens Babels Ziggurat

+

Fragiliteit en actie #5 Oproep

Fragiliteit en actie #6 Juistheid van handelen

Fragiliteit en actie #7 Gebeurtenissen en Prioriteiten

Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening

Christen houding en fragiliteit 21. Wetsvoorziening 1: Eerste Wetten Zeer vroeg in het aards bestel werd er voorzien door de Schepper dat de mensen richtlijnen hadden om te volgen zodat zij hun leven makkelijk zouden kunnen laten verlopen. In het … Verder lezen

Fragiliteit en actie #9 Herval zondigheid

Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht

Fragiliteit en actie #11 Horen

Christen houding en fragiliteit 27.Hoorders In het Oude Testament (Heb. mi”wa) zijn de Woorden van God opgetekend tot lering van de mens. Men kan er in de geschiedenis van de mens volgen, zijn gebreken zien en hoe zij met de … Verder lezen

Fragiliteit en actie #12 Beperking

Fragiliteit en actie #13 Zichtbare ellende

Fragiliteit en actie #14 Plagen van God


Politekgewijze werden vele hete hangijzers boven gehaald.

Hard werk met tegenwind

Handig gebruik van Roosevelt’s techniek door Obama

De mens die zelf veel natuurgeweld over zich kreeg was niet verlegen om verder zijn aanslag te plegen op het natuurschoon, waarbij hij vergat hoe hij eigenlijk dit alles slechts in bruikleen heeft gekregen van de Schepper. (Enkel in het Engels beschikbaar)

Natural England, English Heritage in danger

In het hele plaatje wenst de mens zich ook speciale figuren voor te stellen en verwondert zich (gelukkig) ook nu en dan over wat bepaalde figuren kunnen bereiken. Men heeft mensen en zaken die men leuk vindt en graag eens in de bloemetjes zet. Ook al is het geen charismatische figuur of één vredelievend persoon. Soms heeft de wereld enkele mensen nodig die ze wakker schudt. En zo kan diegene die zich verzet tegen een bepaalde wantoestand het dan toch verdienen om even in de aandacht te komen.

De Protesteerder door Time verkozen tot Persoon van het jaar

De Protesteerder door Time verkozen tot Persoon van het jaar

Toffe persoon van het jaar 2011

Maar met de sluiting van het jaar vergeten velen wie eigenlijk best de meest koele persoon zou kunnen zijn. "Jesus may be cool." Maar moeten wij die toffe kerel ook op 25 december vieren? In het Engels kon u er een reeks over lezen op de Belgische Christadelphians hun Ecclesia Website. Die Jesus begotten Son of God #4 Promised Prophet and Saviour kreeg er de volle aandacht over een reeks artikelen terwijl er ook over zijn natuur werd gesproken en hoe hij een preëminente zoon was van Maria (Miryam) en Jozef maar die ook zoon van God is en zaad van een verbrijzelde vrouw. Voor hen die twijfelen over het of "god de zoon zijn" of het "zoon van god zijn" of daar geen verschil in zien, raden wij aan die reeks verder door te lezen.

Lees over die 25ste December ook:

Achtergrond Christelijk KerstfeestWat betreft Kerstfeest + Jesus begotten Son of God #1 Christmas and Christians + Jesus begotten Son of God #2 Christmas and pagan rites

Alsook verder een kijkje te nemen in: Wat betreft Korte inhoud van lezingen: Bijgeloof en feesten en even in het verleden te duiken in het lezen van Pasen 2006.

U een voorspoedig 2012 toewensend,

Marcus Ampe

No comments:

Post a Comment