Tuesday, 28 March 2017

Gaining deeper understanding

As Christians, we are tasked with gaining a deeper understanding of God through the study of His inspired Scriptures. This requires great faith and personal effort to dig far beyond the superficial meanings of translated words and phrases, and with the aid of divine revelation, to discover the genuine intentions of the divine Author. 

Monday, 27 March 2017

Most important day in Christian year

The Resurrection of Christ
The Resurrection of Christ (Photo credit: Wikipedia)
What is the most important day in the Christian year
Ask the average person in the United States and chances are you will hear
Christmas.
But in the early centuries of the church, first they remembered the Last Supper and the gathering for the remembrance of the exodus out of Egypt. In later years several Christians started to put the accent on the day of the resurrection, finding that more important than the Egyptian exodus.

Some may think that
From its earliest days, the church annually celebrated the anniversary of Jesus' resurrection, often calling the holiday the Christian Passover. (The Greek name for Passover was Pasch, so Easter is sometimes called Paschal; Easter is an English word... Read More
but that was not at all the case. Eostre feast or Easter was the pagan Spring festival, very popular in the West of Israel, and the Roman Empire.

The real followers of rabbi Jeshua, very well knew that God had ordered to yearly remember the exodus of God's people out of Egypt. They kept to the same Jewish remembrance day as the Jews, for years, until there came division by those who agreed to go with the Roman requirement to integrate the Roman pagan gods in their religion, starting the trinitarian Catholic Church.

Though not all members of "the Way", like the Jewish sect was often called, agreed to accept that human doctrine of a three-headed god and to let their holy days to coincide with the Greek-Roman pagan festivals. The true Christians kept celebrating the by God given holidays, which where the Jewish religious holidays and festivals.

Today nothing should be different. We too should celebrate those special or set apart (holy) days which where ordered by God for man to remember or to keep special in their heart.
as such the 14th to 22th Nisan should be a special time, where on the 14th of Nisan we take more time to remember what Christ Jesus has done for mankind.

Coming April the 10th it shall be that special remembrance day when real Christians come together to think about the Gift which is given to mankind., the Grace of Salvation, which is given for free, but which each individual has to accept and take the responsibility for himself or herself concerning the faith in Jesus, the Way to God.

+

Please read also
 1. 1691 years ago on June the 20th in 325
 2. Altered to fit a Trinity
 3. Who Celebrates Easter as Religious Holiday
 4. High Holidays not only for Israel
 5. Eostre, Easter, White god, chocolate eggs, Easter bunnies and metaphorical resurrection
 6. 14-15 Nisan and Easter
 7. Seven days of Passover
 8. Peter Cottontail and a Bunny laying Eastereggs
 9. Fraternal week-end at Easter in Paris
 10. Risen With Him
++

Additional reading

 1. Spring playing hide and seek
 2. Family happiness and little things we do
 3. Christian values, traditions, real or false stories, pure and upright belief
 4. Looking for answers on the question Is there a God #2 Pantheon of gods and celebrations
 5. Who Gets to Say What the Bible Says?
 6. Being Religious and Spiritual 8 Spiritual, Mystic and not or well religious
 7. Necessity of a revelation of creation 2 Organisation of a system of things
 8. Holidays, holy days and traditions
 9. Seven Bible Feasts of JHWH
 10. Easter holiday, fun and rejoicing
 11. Entrance of a king to question our position #1 Coming in the Name of the Lord
 12. Entrance of a king to question our position #2 Who do we want to see and to be
 13. A Messiah to die
 14. Not bounded by labels but liberated in Christ
 15. The Weekend that changed the world
 16. Pesach and a lot of brokenness in the world
 17. 14 Nisan a day to remember #4 A Lamb slain
 18. Welcome to Easter 2014
 19. Easter: Origins in a pagan Christ
 20. Exodus 9: Liar Liar
 21. Hanukkahgiving or Thanksgivvukah
 22. Irminsul, dies natalis solis invicti, birthday of light, Christmas and Saturnalia
 23. Christmas in Ancient Rome (AKA Saturnalia)
 24. Different approach in organisation of services #1
 25. Why we do not keep to a Sabbath or a Sunday or Lord’s Day #3 Days to be kept holy or set apart
 26. For ever changed by spiritual experience
 27. White Privilege Conference (WPC) wanting to keep the press out for obvious reasons
+++

Sunday, 26 March 2017

Na verzwegen Bernie Sanders vast houdend aan de zelfde principes waardoor populair

Bernie Sanders, U.S. Congressman (now U.S. Sen...
Bernie Sanders, U.S. Congressman (now U.S. Senator) (Photo credit: Wikipedia)
Misschien loont het wel om voor jaren vast te houden aan de zelfde principes, ook al mogen sommigen dan nog je beschouwen als een "oude zak".

Ook al komt Bernie Sanders terug heel wat minder aan bod dan tijdens de verkiezingsstrijd, maar in ieder geval is dat veel meer dan de jaren voorheen, toen hij in feite bijna compleet verzwegen werd, blijft hij nu toch wat populair. Tot voor twee jaar  was hij buiten zijn eigen thuisstaat Vermont een nobele onbekende voor de meeste Amerikanen. Sinds hij nipt de strijd voor de Democratische nominatie verloor tegen Hillary Clinton wordt Sanders niet langer genegeerd door de grote Amerikaanse media.


Sanders trekt onvermoeid het land rond voor lezingen, waarin hij zijn politieke ideeën verkondigt. Zelfs in zuidelijke staten die overwegend voor Trump hebben gestemd blijft hij volle zalen trekken. Het verbazende aan dat blijvend succes is dat hij in feite niets nieuws vertelt sinds zijn verkiezingscampagne van 2015/2016. Die campagne was bovendien opgehangen aan de ideeën die hij al verdedigt sinds hij in 1981 burgemeester werd van de stad Burlington in Vermont.
Een mogelijke verklaring is zijn geloofwaardigheid. Sanders verdedigt zijn idee van democratisch socialisme al 36 jaar. Een andere reden is dat zijn boodschap meer dan ooit actueel is. De Amerikaanse middenklasse en werkende klasse verdient in 2017 minder dan in 1980.
Misschien zonder het zelf goed te beseffen heeft hij een politiek programma geschreven voor de 99 procent, een begrip dat sinds de Occupy beweging een nieuw politiek symbool werd. Dat programma is in feite een kopie van de sociale welvaartsstaat zoals die in de Benelux, Duitsland en de Scandinavische landen bestaat (en daar zwaar wordt aangevallen en ondergraven). Sanders pleit voor:
 • recht op een redelijk minimumloon in heel de VS van 15 dollar per uur (13,94 euro); als de lonen sinds 1980 de inflatie zouden hebben gevolgd zouden ze nu het dubbel zijn van wat ze nu in werkelijkheid zijn;
 • recht op openbare gezondheidszorg voor iedereen;
 • recht op gratis degelijk openbaar onderwijs van kleuterklas tot middelbare school;
 • recht op een gezond leefmilieu;
 • recht op een onpartijdig rechtssysteem, dat etnische minderheden en arme witte Amerikanen gelijke toegang geeft tot een billijke rechtspraak;
 • stemrecht en verbod op privé-financiering van verkiezingscampagnes;
 • recht op lidmaatschap van een vakbond: in meerdere staten en bedrijven is dat nu verboden; in heel de VS is vakbondsactiviteit onderhevig aan talloze repressieve maatregelen;
 • recht op burgerschap voor de meer dan 11 miljoen ongedocumenteerde immigranten;
 • openbare banken en een openbaar postbedrijf (alleen de staat North Dakota heeft een overheidsbank die onder meer goedkope hypotheekleningen aanbiedt);
 • verder pleit Sanders voor een taks op speculatieve transacties, op aandelen en op andere financiële producten en voor een taks op de fortuinen boven 10 miljoen dollar.

Consistent principles pay of for Bernie Sanders

Bernie Sanders, U.S. Congressman (now U.S. Sen...
Bernie Sanders, U.S. Congressman (now U.S. Senator) (Photo credit: Wikipedia)
You may doubt it but it can well help to your credibility to hold on for years to the same ideas.

It looks like people are coming to see who can be the more honest politician. Having come to see how Trump is of the same political tribe to fill his own pocket with power, no matter if he does violence to the truth, more Americans are willing to come to listen to Bernie Sanders.

Saying the same things for nearly a half-century. He's been a consistent democratic-socialist fighting on behalf of working people and against financial/corporate power. While his straightforward commitment to his ideals is refreshingly genuine, he did not make his mark on the national scene until last year at age 74.

Sanders His message about the ravages and unfairness of runaway inequality hit home because it is true.

He wants more citizens going for basic human rights.


Here's a rough draft of such an agenda:
 • The right to a job at living wage: Everyone who is willing and able to work should be entitled to a job that today would pay at least $15 an hour. If the private sector is unable to produce such jobs, then government should serve as the employer of last resort. There's more than enough work to be done to rebuild our infrastructure and protect our environment.
 • The right to universal health care: It is time to expand Medicare—our efficiently run single-payer system for the elderly—to anyone who wishes to join.
 • The right to free public education from pre-k to graduate school: Each child deserves access free of charge to as much education as he or she qualifies for through our public educational systems. Nearly every economically advanced country provides free higher education. So should we. (See here.)
 • The right to a sustainable environment, free from chemical, radioactive and carbon pollution: We need to protect working people and communities from harmful exposures while rapidly reducing the emission of greenhouse gases—the cause of global warming. The climate crisis is real and must be addressed now. In doing so we also should have a policy of buying goods as locally as possible to limit the carbon footprint of transportation, and we should make sure industries do not flee to countries with weaker health, safety and environmental standards.
 • The right to an impartial criminal justice system that does not harm anyone based on their ethnicity, gender, sexual orientation, racial category or religion. In particular, we need to dramatically reduce the differential impact of enforcement, prosecution and sentencing on young people of colour.
  • The right to vote, free of voter suppression activities and billionaire influence: For our democracy to endure we need to halt any and all efforts to deny voting rights, and we need to curtail the influence of money in all areas of the political system.
  • The right to citizenship for all residents: We are a nation of immigrants, documented and undocumented. There should be a straightforward pathway to citizenship for the more than 11 million undocumented immigrants here today.
  • The right to organize unions without employer threats or harassment, We need to reform the current laws and processes which allow employers to intimidate workers from joining labor unions. Congress should pass the Free Choice Act which will level the playing field. (See here.)
  • The right to control our money through public state banks and a national postal bank: We need an alternative to the predatory financing provided by Wall Street. Modeled on the public Bank of North Dakota, every state should charter a public bank whose first and only goal is to serve its people. Like many other nations, we also need a national postal bank to provide financial services in all our communities. (See Public Banking Institute and Campaign for Postal Banking.)
  But can America really afford these basic human rights?
  +++

Tuesday, 21 March 2017

Racisme geen eenrichtingsverkeer

Affiche racisme dans le sport
Affiche racisme dans le sport (Photo credit: Wikipedia)
Racisme is geen éénrichtingsverkeer. Het is helemaal niet enkel een probleem dat uitgaat van autochtone Vlamingen ten aanzien van allochtonen. Er bestaat evenzeer racisme tussen diverse bevolkingsgroepen. En verder bestaat er ook racisme of vooroordelen van allochtonen ten aanzien van autochtone Vlamingen. Sommige onderzoekers beweren zelfs dat dat nog groter is bij allochtonen dan bij autochtonen.

De kijk van de Gentse schepen Elke Decruynaere (Groen) op racisme doet Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA)  de wenkbrauwen fronsen..

Denkt zij dat racisme éénrichtingsverkeer is? Dat racisme iets is dat enkel uitgaat van "autochtone Vlamingen" richting "allochtone Vlamingen"?

Racisme is geen éénrichtingsverkeer. Het is helemaal niet enkel een probleem dat uitgaat van autochtone Vlamingen ten aanzien van allochtonen. Er bestaat evenzeer racisme tussen diverse bevolkingsgroepen. En verder bestaat er ook racisme of vooroordelen van allochtonen ten aanzien van autochtone Vlamingen. Sommige onderzoekers beweren zelfs dat dat nog groter is bij allochtonen dan bij autochtonen.

Lees:

'Campagne die discriminatie wil tegengaan, moet beter kunnen dan andere vooroordelen bevestigen'

+++

John Gossner teaching spiritual life came not from church but from God

As a young Catholic priest, educated at the University of Dillingen, in Germany late in the 1790s, Johannes Evangelista Gossner also known as John Gossner, longed for a Christianity that would make him alive. He began to teach others what he had learned from Johann Michael Sailer of the   Society of Jesus and Martin Boos, who had followed the extreme practices of asceticism as a penance for sin, all to no avail, as he believed, and then developed a doctrine of salvation by faith which came very near to pure Lutheranism.

By 1802, Gossner his earnest endeavours to show people that they could have new spiritual life directly from God (rather than through the agency of priests and the church) landed him in hot water with his denomination. The Jesuits brought him into a church court. Still unsure of how to reconcile evangelical thought with traditional Catholic teaching, John agreed to toe his church's line. (When he sought to leave his church, a highly-placed Lutheran advised against it.)

Having a real gift for teaching at those places hr came to speak he reached many, packing assembly halls with lots of listeners. This got him such reputation wich led to an invitation to come and pastor the Germans who lived in Russia. In St. Petersburg from 1820-1824 he preached evangelical sermons after each mass. Four and five hundred listeners packed the church every time. He invited sincere seekers to his apartment and when that could not hold everyone, he rented assembly halls. He worked closely with Prince Golitsyn, an evangelical.
Because the Dominicans distrusted him, Johannes provided private teaching outside of the church building. This proved so successful that Russia's Orthodox leaders grew alarmed. Metropolitan Serafim of the Orthodox church pleaded for John's expulsion from the country. The Tsar ordered John out; but the evangelical seed had been planted. It spread into neighboring Estonia and Finland, and was strong in St. Petersburg two generations later.
When John returned to Germany, the Catholic church expelled him in 1826, and he went for the Protestant communion. As Reformed (Calvinist) minister of Bethlehem's Church (1829-1846), a Lutheran and Reformed simultaneum in Berlin, he was conspicuous not only for practical and effective preaching, but for the founding of schools, asylums and missionary agencies. In Berlin's Bethlehem church he continued his successful work, leading large numbers of people to seek a deeper Christian life. He created kindergarten schools, founded a hospital, and started the mission organization which bears his name.
Gossner emphasized the missionary as an apostle driven by faith and casting all his cares on God. His soc. received royal sanction 1842. Sent missionaries to Australia, New Guinea, South Sea Islands, Indonesia, India (with special success among the Kols), Afr., and Am. 
John Gossner died in Berlin on this day, March 20, 1858. His mission work lives on, having converted hundreds of thousands to Christ in India.
+++

Monday, 20 March 2017

Incidents of hate have become commonplace in the U.S.A. anno 2017

In the United states of America since Donald Trump raised his voice, incidents of hate have been directed against transgender women, Jews, African Americana, Hispanics, Muslims, Hindu Americans, Sikh Americans and others. They have taken place from New York and Florida to California and Washington State.

Friday March 10, 156 civil and human rights groups urged Trump in writing to respond faster and more forcefully to hate-based incidents. In his recent address to a joint session of Congress, the president condemned "hate and evil in all of its very ugly forms," but some critics said he had taken to long to issue that statement.
According to me he in the previous years has contributed a lot to the friction between the different ethnic as well as different religious groups.

In addition, a new Muslim-Jewish coalition, against hate crimes, is pushing the government to provide more data on hate crimes and focus on punishing offenders. The group represents an effort get advocates to stand up for people of other faiths and ethnic backgrounds.

Suhail Khan, a member of the group and former Republican appointee, said the power of the Muslim-Jewish alliance is the ability for members to come to the defence of people of another faith, not their own.

Khan told Cup of Politics there is a very powerful impact on people who witness situations
 "when people are standing up for each other.”
"When a stranger stands up for another individual who is being attacked for their ethnic or religious background, others will join in,"
 he said. But the effect works in reverse as well: People can be encouraged by their peers to join the harassment of someone from a different background.

Stanley Bergman, a co-chairman of the group, said
 "our goal is to make sure that this matter — this hate crimes challenge — is on top of mind of the legislature." 
The first step, Bergman said, is to ensure uniformity of data collection and prosecution around the county.
"In some parts of the country there is better collection of data and of course there is better prosecution," he said, but "in other parts of the country there is not any kind of recognition that there is a challenge."

Listen to the whole conversation.


+

Additional reading
 1. What to do in the Face of Global Anti-semitism
 2. The Rise of Anti-Seminism
 3. If you’re going to be a hater, make sure you’ve done your homework.

+++