Sunday, 26 March 2017

Na verzwegen Bernie Sanders vast houdend aan de zelfde principes waardoor populair

Bernie Sanders, U.S. Congressman (now U.S. Sen...
Bernie Sanders, U.S. Congressman (now U.S. Senator) (Photo credit: Wikipedia)
Misschien loont het wel om voor jaren vast te houden aan de zelfde principes, ook al mogen sommigen dan nog je beschouwen als een "oude zak".

Ook al komt Bernie Sanders terug heel wat minder aan bod dan tijdens de verkiezingsstrijd, maar in ieder geval is dat veel meer dan de jaren voorheen, toen hij in feite bijna compleet verzwegen werd, blijft hij nu toch wat populair. Tot voor twee jaar  was hij buiten zijn eigen thuisstaat Vermont een nobele onbekende voor de meeste Amerikanen. Sinds hij nipt de strijd voor de Democratische nominatie verloor tegen Hillary Clinton wordt Sanders niet langer genegeerd door de grote Amerikaanse media.


Sanders trekt onvermoeid het land rond voor lezingen, waarin hij zijn politieke ideeën verkondigt. Zelfs in zuidelijke staten die overwegend voor Trump hebben gestemd blijft hij volle zalen trekken. Het verbazende aan dat blijvend succes is dat hij in feite niets nieuws vertelt sinds zijn verkiezingscampagne van 2015/2016. Die campagne was bovendien opgehangen aan de ideeën die hij al verdedigt sinds hij in 1981 burgemeester werd van de stad Burlington in Vermont.
Een mogelijke verklaring is zijn geloofwaardigheid. Sanders verdedigt zijn idee van democratisch socialisme al 36 jaar. Een andere reden is dat zijn boodschap meer dan ooit actueel is. De Amerikaanse middenklasse en werkende klasse verdient in 2017 minder dan in 1980.
Misschien zonder het zelf goed te beseffen heeft hij een politiek programma geschreven voor de 99 procent, een begrip dat sinds de Occupy beweging een nieuw politiek symbool werd. Dat programma is in feite een kopie van de sociale welvaartsstaat zoals die in de Benelux, Duitsland en de Scandinavische landen bestaat (en daar zwaar wordt aangevallen en ondergraven). Sanders pleit voor:
  • recht op een redelijk minimumloon in heel de VS van 15 dollar per uur (13,94 euro); als de lonen sinds 1980 de inflatie zouden hebben gevolgd zouden ze nu het dubbel zijn van wat ze nu in werkelijkheid zijn;
  • recht op openbare gezondheidszorg voor iedereen;
  • recht op gratis degelijk openbaar onderwijs van kleuterklas tot middelbare school;
  • recht op een gezond leefmilieu;
  • recht op een onpartijdig rechtssysteem, dat etnische minderheden en arme witte Amerikanen gelijke toegang geeft tot een billijke rechtspraak;
  • stemrecht en verbod op privé-financiering van verkiezingscampagnes;
  • recht op lidmaatschap van een vakbond: in meerdere staten en bedrijven is dat nu verboden; in heel de VS is vakbondsactiviteit onderhevig aan talloze repressieve maatregelen;
  • recht op burgerschap voor de meer dan 11 miljoen ongedocumenteerde immigranten;
  • openbare banken en een openbaar postbedrijf (alleen de staat North Dakota heeft een overheidsbank die onder meer goedkope hypotheekleningen aanbiedt);
  • verder pleit Sanders voor een taks op speculatieve transacties, op aandelen en op andere financiële producten en voor een taks op de fortuinen boven 10 miljoen dollar.

No comments:

Post a Comment