Tuesday, 29 August 2017

Jeshuaists or Followers of Jeshua

Because there being lots of Messianics (Messianic Jews and Messianic Christians) who say they are following the Nazarene master teacher Jeshua, but having made him into their god, several Messianic Jews as well as some Christians want to separate or distance themselves from those trinitarian believers.

Jeshua-ists are believers in only One God, the God of Israel. The God about Whom Jesus came to tell and show the Way to Him. for Jeshua-ist there is no place for worshipping a three-headed god. For them there is only One True God, Who was and is the God of Abraham and Jesus.

Jeshua-ists want to honour the Nazarene Jewish rabbi and want to make his name better known. They want to let the people know that he is the Way to God and the sent one from God who gave his life as a payment for the sins of all, to redeem them from slavery of death for sin.The majority of Jeshua-ists may have a Jewish background, but there is also a connection made with non-trinitarian Christians who follow the same master teacher and Messiah Jesus Christ..

You may find some WordPress Jeshua-ist websites on the net:

A general platform: Jeshua-ists - Jeshuaisten

A personal site with the name Jeshuaist

A personal site of Immanuel Verbondskind

Friday, 25 August 2017

Sometimes we face trials

In life we encounter many difficulties. Even as an organisation we can have to face trials or having to look at people who tell lies about us and have people defending the false accuser.

Sometimes we lack this necessary wisdom to face trials and persevere faithfully. These are the times when our suffering is so overwhelming that we are tempted to question whether God is either sovereign or good or to come to question if the organisation we are with might be the right one.

In such circumstances we may not forget that the adversary of God may be everywhere and in all sorts of disguises. There are enough people who shall try to get you away from your church or from your faith group. Their aim shall be to discourage you and to destroy your faith in that group you where doing so much for.

Though when we look at the matter, take distance form it we shall see some good things in it as well. It shall give us an opportunity to check if we are connected  with the right persons. Also it shall remind us that if we lack the wisdom needed to face such trials with faith and steadfastness, we can ask God.
We should ask God.

We must ask God.

In the very first chapter of his letter, James reminds us that the God we are to ask is not only sovereign, He is also faithful.

Many people may try to annoy us and get us so far that we start doing the wrong things; They may tempt us or want us to lure in saying things which can harm us more.

Many may use many ways to tempt us or to get us so far that we might react in the way they would love us to see, bringing damage to us. God does not tempt us to sin; He is good. He doesn’t make fun of us when we ask for wisdom; He is the God who gives generously.
James 1:5 The Scriptures 1998+  (5)  If any of you lacks wisdom, let him ask of Elohim, who gives to all generously and without reproach, and it shall be given to him.
When tempted by evil doers, we should not be afraid to ask God for advice. At moments we may feel left abandoned. We may feel as if so many are turning against us. We also may feel like we once more failed.

When daring to talk to God and asking His advice, He shall come to us and by our guide. Our good and sovereign God will grant to us the very thing we are lacking, the very thing we need to face suffering well.

So, let us ask God for wisdom, believing that He is sovereign, faithful, and good, and that God uses our suffering to make us look more like Jesus.
James 1:4 The Scriptures 1998+  (4)  And let endurance have a perfect work, so that you be perfect and complete, lacking in naught.
Life might not always be easy and may demand a lot of us. Often we have to show a lot of patience.

When believing in God, trusting Him, we might find out that everything comes all right in due time.

Do you believe? Ask Him! He is a generous God who delights in giving good gifts to His children in order that we may patiently and faithfully endure to the end.

++

Additional reading
 1. An other look at the events of today by one of our magazines
 2. Today’s thought “Be aware of what went on” (August 15) He that answers a matter before he hears it, it is folly and shame unto him.
 3. The post-Christian world
 4. Through much tribulation
 5. About transgression, law and punishments
 6. The ecclesia Facebook account from now on restricted access 
 7. Golden rule for understanding in spiritual matters obedience
 8. The Golden rule not always as easy as its sounds
 9. Gates to different belief systems in this world
 10. Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 1 Charity and neighbour love
 11. Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 2 Prayer and neighbour love
 12. Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 3 Forgiveness and neighbour love
 13. Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 4 Treasures’ and neighbour love
 14. Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 5 Matthew 6: 24-34: e) Anxiety and neighbor love
 15. Matthew 7:1-11 – The Nazarene’s Commentary on Neighbor Love Continued 6: Matthew 7:1-5 Judgment and neighbor love
 16. Matthew 7:1-11 – The Nazarene’s Commentary on Neighbor Love Continued 8: Matthew 7:6-11 Giving and neighbor love
 17. Matthew 7:12 – The Nazarene’s Commentary: Summary on the Torah’s Fulfillment
 18. Matthew 7:13-14 – The Nazarene’s Commentary: The True Disciple #1 The Narrow Gate and the way to destruction 
 19. Religious Theology – The wide gate!

+++

Thursday, 17 August 2017

Mijn gebed voor vandaag

 
 
Here God, help mij
 om me niet te ergeren aan frustrerende onderbrekingen die mij afhouden van de dingen die ik meen te moeten doen.
 Geef mij geduld.
Help mij om m’n ik-gerichte geldingsdrang aan de kant te schuiven
 en me open te stellen voor alles wat U wilt dat ik vandaag doe. 

Leer mij ongewenste onderbrekingen te zien als onverwachte mogelijkheden! 
Amen.

  Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming (Jacobus 1 vers 4).
 
 

God, Strengthen my human weaknesses

 
 
I pray that Your Almighty power will strengthen my human weaknesses.

Hear my prayer, O God,
may it echo in Your ear.

In Jesus name, amen

Wereld van een Bijbels analfabetisme is ontstaan

In onze kapitalistische maatschappij valt het op dat wij tegen een Bijbels analfabetisme opkijken; Velen mogen zich dan wel Christen noemen maar weten niet echt wat er juist in de bijbel staat en praten dikwijls als een papegaai de kerkelijke doctrines na of denken dat hun kerkgemeenschap iets heel anders leert dan wat hun basis regel is. Zo treft men in België heel wat Katholieken aan die beweren dat Jezus niet God is en er op staan dat Jezus de zoon van God is, maar er ook op staan dat hun Kerk dat leert, wat dan weer niet zo is.

Ook vinden wij in onze contreien mensen die beweren dat in het protestantisme er de liefde voor de Heilige Schrift en voor Christus is, terwijl ze soms over het hoofd zien dat daar meermaals meer aandacht wordt gegeven aan de omvangrijke muziek- en zangcultuur.

Wat mensen wel opmerken is hoe er in de Kerk heel wat gaande is dat helemaal niet volgens de ethiek is en dat meerdere kerkgenootschappen ziek zijn in hun levenshouding naar omgang van hun geestelijken met kinderen of jongeren in het bijzonder.

Opvallend is dat er in de protestante gemeenschappen het effectieve Woord van God zo weinig aan bod komt; Men zwaait er wel met enkele zinnen, dikwijls nog uit de context genomen. Alsook kan men er een verwaarlozing van het sacrament, met name van de betekenis van avondmaal en eucharistie aantreffen.

Wat meerdere mensen tegen de borst stoot is eerst en vooral de houding van de Kerk tegen haar pedofiele priesters of hen die een voorbeeldfunctie bekleden alsook de verdeeldheid, voortdurende splitsingen en een moeizame interne oecumene: "zoeken naar waarheid zonder liefde."

Katholiciteit behoort niet enkel tot de Rooms Katholieken en bewaart protestanten voor individualisme 
en kerkelijk sektarisme, aldus 
dr. De Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, die zich primair beschouwt als christen.
„Dat is mijn naam, protestant is mijn bijnaam. Verder ben ik als protestant katholiek. Het is in strijd met het belijden van de kerk om katholiek gelijk te stellen met rooms-katholiek. Hoe persoonlijk geloof ook is, de kerk is een gemeenschap van mensen: twee of drie, samen in de Naam van Christus.”
 Verder zegt hij
 „Protestants geloven is persoonlijk, maar nooit exclusief of individualistisch, los van anderen. Een protestant moet in de ruimte van de katholiciteit ademen. Wie dit niet doet, versmalt geloof tot een privé-aangelegenheid en maakt van de kerk een religieus clubje. Ofwel, die amputeert het lichaam van Christus.”

Vorig jaar september vond bisschop De Korte dat Christenen elkaar wereldwijd steeds meer vinden, maar Dr. De Reuver is genuanceerder.
 „Op het grondvlak zie ik juist een moeizame relatie. De moeite om avondmaal en eucharistie samen te vieren, is niet uit te leggen. Anderzijds: je ziet tegenwoordig ook een nivellering ten aanzien van de verschillen: wat maakt het uit of je protestant of katholiek bent. Ook dat is verlies.”

Wat ook enorm opvalt als men op fora gaat op het net zowel bij specifieke website forums als op Facebook Groups over religieuze of geloofsaspecten, dat de gebezigde taal echt beneden peil is; Men kan er leden vinden die beweren christen te zijn maar anderen de huid vol schelden en het allerlelijkste toewensen. Een grote meerderheid toont er helemaal geen houding Jezus Christus waardig. Ook laten zij in hun kaarten van onkunde of weinig Schriftkennis zien. Men zal dan ook niet veel referenties naar Schriftplaatsen vinden of diepgaande studies over Bijbelgezegden vinden.

Normaal gesproken zou een kerk een gemeenschap van mensen moeten zijn en zou men denken dat waar twee of drie mensen samen zijn in de Naam van Christus, dat men dan een kerk vindt.Maar bij die groepen vindt men wel meerdere mensen die beweren christen te zijn maar door hun houding weinig getuigenis afleggen van dat christen zijn.

Het zou fijn zijn dat diegenen die beweren christen te zijn en zich op zulke groepen aldus willen profileren eerst en vooral die houding gaan aan nemen die Christus van een volgeling van hem zou verwachten. Vervolgens hoop ik dat zij ook wat meer moeite zullen getroosten on de Bijbel wat beter te kennen.

Prediking is meer dan nodig. Met die afschuwelijke taal die sommigen gebruiken zal men op die forums geen mensen kunnen bekeren tot het ware geloof. Het is een vast staand feit dat die forums mensen eerder doet afstappen van het geloof in het algemeen en hen er toe brengt om zich meer en meer tegen religie te gaan verzetten.

Touro Synagogue in Newport, Rhode Island

Touro Synagogue in Newport, Rhode Island, the nation's oldest synagogue, will no longer be in the hands of the local congregation but rather under the control of the nation's first Jewish congregation, in New York, Shearith Israel.

A federal appeals court in Boston overturned a lower court's decision that put control of the building and a set of bells worth millions of dollars in the hands of the congregation that worships there.

The 1st U.S. Circuit Court of Appeals decided on Wednesday that Shearith Israel is the rightful owner of the bells and the synagogue.

An attorney for the Newport congregation said he was disappointed with the panel's ruling.
"We are reviewing our legal options on behalf of the Touro Synagogue and Jeshuat Israel, the Congregation that has prayed there for over a century,"
 attorney Gary Naftalis said.

Touro Synagogue holds an important place in the history of the nation's commitment to religious liberty. In 1790, George Washington visited Touro, and then sent a letter to the congregation pledging America's commitment to religious liberty.

The synagogue, dedicated in 1763, is a national historic site that draws thousands of visitors each year.
By 1820, all of the Jews had left Newport, and Congregation Shearith Israel became trustee of Touro. It was reopened later that century as Jews began to move back to the city.

The dispute over ownership began when the Newport congregation, which was struggling with money, formed a plan to establish an endowment by selling the bells to the Museum of Fine Arts. The New York congregation objected, arguing that the sale would violate religious law and would be akin to selling a "birthright."

Wednesday, 16 August 2017

The Vatican really doesn't want Belgian Catholics to perform euthanasia

In May the Broeders van Liefde (Brothers of Charity) in Boechout by Antwerp, announced it would allow doctors to perform euthanasia at its 15 psychiatric hospitals in Belgium, one of only two countries — along with the Netherlands — where doctors are legally allowed to kill people with mental health problems, at their request.
In reaction to that proposed idea Pope Francis I ordered them stop offering euthanasia in its psychiatric hospitals and warned them if they wanted to continue their idea they would be expelled from the Roman Catholic Church.

The Christian brothers would not offer euthanasia so easily but would have it only performed if there would be “no reasonable treatment alternatives” and that such requests would be considered with “the greatest caution.” for the first time it is that Catholic brethren express euthanasia to be an ordinary medical practice that falls under the physician’s therapeutic freedom and that the people running a hospital, psychiatric or medical centrum should listen to the medics.

But it seems that the Belgian charity’s administrative headquarters in Rome are not pleased with their Belgian confraters. They issued already a statement in May, arguing that allowing euthanasia “goes against the basic principles” of the Catholic Church, but it looks like the brethren in Belgium want to put foot.
Some weeks further now we still do not know what the the Belgium charity is going to do.

Mattias De Vriendt, a spokesman for the Belgium charity, said the charity’s hospitals had received requests from patients seeking euthanasia recently but could not say whether any procedures had been performed.

The vast majority of patients seeking euthanasia in Belgium have a fatal illness like cancer or a degenerative disease. While the number of people euthanized for psychiatric reasons accounts for only about 3 per cent of Belgium’s yearly 4,000 euthanasia deaths, there has been a threefold increase in the past decade.

Critics have previously raised concerns about Belgium’s liberal approach to euthanasia while advocates say that people with mental health illnesses should be granted the same autonomy as those with physical diseases.

+++