Thursday, 20 November 2008

Bedekking der zonden

Een concept dat regelmatig gelinkt wordt aan het werk van Christus is dat Jezus een Bedekking van onze zonden is of brengt. Sommige kerken brengen zelfs aan dat door de dood van Jezus men zo wieso gered is en vrij uit kan gaan. De evangelische beweging heeft sinds Luther het concept naar voor gebracht dat onze zonden bedekt zijn door de rechtvaardigheid van Christus. Men gaat zelfs soms zo ver dat men zegt dat God onze zonden niet meer ziet of er geen rekening meer mee houdt.

No comments:

Post a comment