Friday, 21 August 2009

Mopper niet of geef geen kritiek


"Mopper niet of geef geen kritiek;
het neemt noch hart, noch hersenen om dat te doen. "
- Dwight L. Moody

" 'Stop te mopperend bij jezelf,' antwoordde Jezus.
'Niemand kan bij mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft hem trekt,
en Ik zal hem opwekken op de laatste dag. "
Johannes 6:43-44

Heer, geef dat ik verdraagzaam en tevreden ben
en de dagen met vreugde aanschouw.
Ik dank U voor al de mooie momenten in mijn leven
en kijk vol hoop naar het Komende Koninkrijk.

Engelse versie / English version > Do not grumble or criticize