Thursday 20 August 2009

Aramese vertaling in het Nederlands

Er is een bijbelvertaling gebaseerd op de meest betrouwbare Aramese testamentische grondtekst van de bijbel, de Peshitta – Met voetnoten - bewerkt door Egbert Nierop, op het net geplaatst.

De vertaling is gebaseerd op de Aramees-Engelse grondtekst (Paul Younan Interliniar en Glenn David Bauscher Interlinair, Etheridge, Murdock, en de Lamsa Bible) en diverse Aramese lexicons.
Uitgaande dat Jeshua's apostelen, geen taalgeleerden waren, en veel waarschijnlijker hun eigen taal schreven, waarna hun werk spoedig en zo goed mogelijk naar andere talen is vertaald (Grieks, Koptisch, Hebreeuws (Sem Tov) mogen wij er van uitgaan dat misschien eerder de Aramese teksten, dat toen een wereldtaal was, de oorspronkelijke taal kon zijn.
Volgens Aramisten zijn de woorden van Jezus vaak heel poëtisch, een aspect dat vanwege vertaling in het Grieks helaas verloren is gegaan.

Eén doelstelling voor de Peshitta 2001 vertaling is met het besef van de beperking van elke vertaling die de grondtekst verzwakt, toch een zo goed mogelijke vertaling uit het Aramees te maken. Daarnaast, zijn dankzij de Dode Zeerollen, nieuwe inzichten ontstaan in het Aramees van Jeshua's (Jezus) tijd wat ook nieuw begrip op de grondtekst van het NT werpt.

In de Peshitta staat wel Gods naam in de vorm van Mar-Jah; 'Jah' is de verkorte Aramese/Hebreeuwse weergave van JHWH, terwijl 'Mar' te vergelijken is met 'Adon' (Heer). Weer beweren sommige critici dat 'Jah' niet hetzelfde is als Jahweh, maar hier moeten we niet vergeten, de joden waren inmiddels Aramees sprekend/schrijvend. En elke taal heeft haar typische schrijfwijzen! Zo schrijft men in het oud-Hebreeuws 'elohim' (goden) wat men vertaalt met 'God' terwijl het Aramees dit 'Alaha' (enkelvoud) schrijft.
Daarnaast komt de verkorte naam van JHWH, 'Jah' ook voor in de Hebreeuwse Tenach. En wel in de uitdrukking 'Hallelu-Jah' (Hallelujah) en o.a. in Exodus 15:2 en Psalmen 68:4 (King James). De 'voluit' geschreven naam van God, JHWH, ruim 6800 maal, één op één overgenomen in de Peshitta met mar-Jah (heer Jahweh).

Daar spreken de vertalers ofer de titel van God of Allah (Arabisch) Alaha (Aramees) El (Hebreeuws). De naam 'Jaweh' of 'mar-Jah' komt  215 keer voor in deze vertaling van de Peshitta. In het Oude Testament wordt Jehovah gebruikt als naamvermelding. In de Engelstalige versie wordt er verder dieper op ingegaan waarom zij ook kiezen voor Jehovah, welke de naam was die in vele Hebreeuwse geschriften voor komt.(Gebruik van Jehovah's naam in deze vertaling).

> Aramese Nederlandse Peshittta vertaling: 2001 American English Bible Dutch translation

> Lamsa Aramaic Peshitta Bible English Translation

> Dukhrana Peshitta New Testament

Omtrent Aramese Peshitta vertalingen: Aramese teksten,Vertalingen in het Engels, Afrikaans, Nederlands, Spaans en Portugees > Aramic New Testaments

No comments:

Post a Comment