Wednesday, 17 December 2008

Heb het goede voor met alle mensen

English version> Live at peace with everyone

"Vergeld geen kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Stel alles in het werk om met iedereen in vrede te leven."

Romeinen 12:17-18
Overdenking van vandaag:
VERLOSSEND - Dit is hoe Jezus leefde! Hij heeft geprobeerd om een verschil te maken in de levens van anderen. Zijn doel was niet om gelijk te krijgen, te krijgen wat rechtmatig van hem was of zelfs het winnen van de argumenten. Zijn focus was om mensen verlossend te laten handelen en hen meer gezegend te laten zijn dan ze waren.

Gebed:
Vergeef mij, God, voor de bitterheid die ik ondergebracht heb en de kwade dingen die ik gedacht heb over anderen. Help me om hun te zien en te waarderen zoals Jezus doet. In zijn naam bid ik. Amen.
Phil Ware
In vertaling

No comments:

Post a Comment