Monday, 22 December 2008

Overwin het kwade door het goede

Christelijke Overdenking - Romeinen 12:21
************************************************************
English version: Overcome evil with good

BIJBELVERS:
"Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." 
- Romeinen 12:21

OVERDENKING:
Een vriend herinnerde me dat de beste doelstelling die je kunt hebben wanneer je te maken hebt met moeilijke mensen of omstandigheden, het volgende is: Wordt niet wat je haat. Hij sprak niet over het haten van de persoon, maar het afkeuren van hun kwade, goddeloze, kleingeestige en zondige acties en motivaties. Wij overwinnen het kwaad niet door slinkse en smadelijke middelen. We overwinnen het kwaad, we drijven het terug naar de afgrond, door te doen wat juist is en door onze harten en levens te vullen met God.

GEBED:
Heilige God, zegen mij alstublieft met een mentaliteit zodat ik degenen die kritisch, cynisch en vol wraak zijn, kan weerstaan. Alstublieft, help me te reageren op een manier die het karakter weerspiegelt van Christus. In Jezus' naam. Amen.

No comments:

Post a Comment