Tuesday, 9 December 2008

Voorbijgaande wereld maar toch blijvend

“ En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. { #Psalmen 90:10 Jesaja 40:6 1Korinthiërs 7:31 Jakobus 1:10 4:14 1 Petrus 1:24}” (1 Johannes 2:17 Hernieuwde Staten Vertaling Nieuw Testament en Psalmen)


God heeft de mens besef van duur ingegeven, maar toch blijft Gods werk voor hem van het begin tot het eind ondoorgrondelijk. (Predikers 3:11) De tijd voelt aan traag of snel te gaan. Iedereen voelt dat anders aan, nochtans tikken de seconden overal even snel weg. En de wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid. Alles rondom ons is vergankelijk. Wij kunnen helemaal opgaan in het aardse. Al de materie rondom ons kan ons zo danig verleiden dat wij er in stikken. Wij mogen de wereld gebruiken maar niet misbruiken.(1 Korinthiërs 7:31) En wij moeten beseffen waar wij onze prioriteiten willen leggen.

Wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid. (1 Johannes 2:17) Hij houdt van de mens en heeft hen een belofte gemaakt die Hij zal nakomen. Gods Woord blijft voor altijd geldig.(1 Petrus 1:25) Hij is niet zoals mensen waar je niet steeds kan op rekenen. Op God kan je steeds vertrouwen. Dankzij de hoop van de heropstanding hebben wij een verzekerde toekomst als wij de wil van God de Vader doen. (Mattheus 7:21) Wij mogen niet wachten tot op het laatste moment. Trouwens wanneer zal dat komen? Laat ons er niet door verrast worden. Vandaag moeten wij reeds de stappen ondernemen om de rest van ons aardse leven door te brengen volgens Gods wil en niet langer volgens menselijke begeerten.” (1 Petrus 4:2) God alleen aanbidden en hem alleen dienen is wat wij ons moeten voornemen. In Gods kracht geborgen door het geloof, moeten wij geduldig wachten op het heil, maar wij worden er van verzekerd dat het reeds klaar ligt voor ons. Het ligt gereed om op het eind van de tijd geopenbaard te worden. (1 Petrus 1:5)

No comments:

Post a Comment