Tuesday, 2 December 2008

Welk soort leven moet een Christen hebben?

“Welk soort leven moet een Christen hebben?” is de vraag die wij ons zelf moeten stellen.

Een Christen zou moeten eerlijk zijn. Hij zou waarheidlievend, vredelievend, vriendelijk, genereus en hardwerkende moeten zijn. Zijn leven zou moeten zuiver zijn en heilig. Het zou een voorbeeld moeten kunnen zijn naar anderen toe. Echtgenoten en hun vrouwen moeten vriendelijk en trouw aan elkaar blijven zoals Jezus Christus vriendelijk en getrouw gebleven is aan zijn kerk. Kinderen moeten in een gelukkige omgeving opgebracht worden en moeten aangeleerd worden God te gehoorzamen en lief te hebben. (Romeinen 12:9-21; Galaten 5:22-23; Efeziërs 4:20-32; 5:1-5,22-33; 6:1-9; Kolossenzen 3:12-25)

Een Christen zou zijn leven moeten inzetten in dienst van God en van Christus. Wij kunnen God dienen door elkaar van dienst te zijn. Dit betekent dat wij de noden van een ander voor onze behoeften plaatsen. Wij tonen liefde zoals Jezus ons lief heeft. Indien wij elkaar niet kunnen liefhebben kunnen wij God ook niet lief hebben. Indien wij anderen niet kunnen dienen, kunnen wij God niet dienen. (Lukas 10:25-37; 1 Johannes 3: 16-23; 4: 20-2&; Johannes 13: 12-17)

> Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.
> Christadelphian mens
> Christelijk Leven
> Christen genoemd
> Christen, Jood of Volk van God
> Christenmensen met ons geloof

No comments:

Post a Comment