Sunday, 18 January 2009

Dagelijkse sterkte

Lichamelijke sterkte:

Deuteronomium 33:25: en al zijn steden zijn versterkt 
met grendels van ijzer en brons.
Niets zal hem deren zolang hij leeft.


De Heer belooft sterkte voor elke dag - sterkte om Zijn wil te doen voor wat HIj on s heeft geroepen te doen.

Geestelijke sterkte:

Psalms 138:3 Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt.


Wanneer wij in nood zijn voor geestelijke sterkte zal die sterkte in ons zijn wanneer wij naar God roepen en Hem zoeken. Dag voor dag.
Beroep jij je op de sterkte van de Heer?

English version > Daily Strength

1 comment:

  1. Een portie dagelijkse sterkte kan men opdoen door dagelijkse Bijbellezing. De Heilige Schrift zorgt voor vele antwoorden op de vele vragen die er in ons hoofd ronddolen.

    Ons dagelijks brood, de groenten en vlees die wij eten, vormen het materiële voedsel, maar het geestelijke voedsel, het Dagelijks Brood van de Heilige Schrift is een immer leven gevend voedsel, dat de tijdelijkheid of vergankelijkheid van deze wereld ver overstijgt.

    ReplyDelete