Thursday, 29 January 2009

Geef je tranen aan God

"We kunnen onze tranen aan God geven omdat Hij onze Trooster is
Onze ontmoedigingen omdat Hij ons Vertrouwen is
Onze pijnen omdat Hij onze Genezer is
Onze stress omdat Hij onze Vrede is
Onze zwaarmoedigheid omdat Hij onze Vreugde is."
- Roy Lessin

"Verdriet mag ons tot de aarde brengen en dood mag ons tot het graf brengen
maar lager kunnen wij niet zinken en uit de diepten zullen wij verrijzen tot de hoogste van allen."
- C.H. Spurgeon

"Dikwijls laten de wolken van verdriet de zonneschijn in Zijn gezicht openbaren"
- Hilys Jasper

"Zij die zaaien met tranen, zij zullen oogsten met jubel.
Hij gaat en hij schreit bij het gaan die het zaaizaad draagt en het zaait;
hij keert met jubelen, hij keert - een die mag dragen zijn schoven.”
Psalm 126:5-6

"“De Heer houdt de mens recht op zijn voeten wanneer Hem zijn wandel behaagt:
mocht hij vallen, geveld is hij nooit, want de Heer heeft zijn hand reeds gegrepen.”
Psalm 37:23-24

"“Gerechtvaardigd door het geloof, leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer.
Hij is het, die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan;
door Hem ook mogen wij ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid Gods.”
Romeinen 5:1-2

Verheug in de hoop en de glorie van God.


Troost mij, genees mij, geef mij sterkte en vertrouwen.
Geef dat ik elke dag mag groeien en dichter bij U mag komen,
zodat ik vrede en vreugde zal kunnen vinden,
in Jezus naam, Amen.English version > Give your tears to God

No comments:

Post a Comment