Monday 26 January 2009

Gelukkig de mens die niet de raad volgt van wie zonder God leven

Christelijke Overdenking


Psalm 1:1-2Maandag 26 januari 2009

English version > Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked

 

Psalm 1:1

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;" (Ps 1:1 STV)

"Gelukkig de mens die niet de raad volgt van wie zonder God leven, die niet omgaat met wie slecht zijn, die niet aan tafel wil zitten met wie alleen maar spotten."

"Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters;"

"Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit,"

"Gelukkig is de mens, die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen, die niet blijft stilstaan op de weg van de zondaars en vermijdt te zitten bij hen die met God spotten."

 

Overdenking van vandaag:

Vaak worden zondige en goddeloze levenswijzen als glamoureus afgebeeld. Maar de weg van God is echter zegen. Hij wil wat goed is voor ons, zijn geboden vinden hun bron in zijn genade en bescherming en zijn weg is de weg naar leven. We worden gezegend wanneer we met God wandelen en zijn wil doen.

 

Gebed:

Vergeef me Vader, wanneer ik de leugens van deze wereld geloof en wanneer ik bedrogen en verleid wordt. Ik weet dat zonde verdriet, moeilijkheden en problemen brengt. Ik weet ook dat wanneer ik de juiste dingen kies; zoals volharden in de waarheid en trouw voor u leven, soms heel moeilijk zijn. Help mijn hart te geloven en mijn gedachten te laten zien dat met u wandelen in uw wil mij leven geeft. In de naam van Jezus bid ik dit. Amen.

No comments:

Post a Comment