Wednesday, 28 January 2009

Goddelozen als kaf dat de wind verstrooit

Christelijke Overdenking

Psalm 1:4 Woensdag 28 januari 2009

English version > Wicked are like chaff that the wind blows away

 

Psalm 1:4

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft." (Ps 1:4 STV)

"Maar zo gaat het niet met mensen die zonder God leven. Zij lijken op het kaf, weggeblazen door de wind."

"Niet alzo de goddelozen: die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit."

"Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind."

"Bij de zondaars ligt het echter anders! Die waaien uiteen als het kaf in de wind."

 

Overdenking van vandaag:

Ondanks alle tijdelijke voordelen van slechte ideeën en kwade macht, dit alles eindigt in het graf. Ze worden weggeveegd en laten de slechte achter met niets voor hun inzet en geen Redder om voor hen te pleiten wanneer ze voor de rechtvaardigheid en oordeel van de enige ware en heilige God staan.

 

Gebed:

Lieve Vader, help me alstublieft om de verleiding te weerstaan van mensen als idool. Zij die succes hebben met kwade methoden, ideeën en plannen. Help mijn hart om uw koninkrijk en gerechtigheid te zoeken. In Jezus'naam bid ik dit. Amen.

No comments:

Post a Comment