Monday 19 January 2009

Hoop zal niet worden beschaamd


Romans 5:5
Christelijke Overdenking - Maandag 19 januari 2009 - Romeinen 5:5 

English version > Hope does not disappoint us

************************************************************

BIJBELVERS:
"Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is."
- Romeinen 5:5

OVERDENKING:
Hoop is een woord voor "watjes" geworden in onze moderne woordenschat. Het is niet eens meer een adequate vertaling van wat bedoeld werd in de meeste teksten van het Nieuwe Testament. Hoop is de zekerheid dat wat wij geloven zal gebeuren. We zouden het dan geestelijke zekerheid kunnen noemen. Die geestelijke zekerheid hebben we omdat er meer dan alleen een wens, meer dan alleen een emotie, meer dan alleen een geloof in onze harten verblijft. God woont in onze harten door zijn Heilige Geest. Wanneer wij Christenen worden, wordt de Heilige Geest op ons uitgegoten door Jezus (Titus 3:3-7), het cadeau van God voor ons (Hand. 2:38; 5:32) om ons te reinigen (1 Kor. 6:11), deel van het lichaam te maken (1 Kor. 12:12-13), en in ons te wonen (1 Kor. 6:19-20). Paulus voegt nog iets toe aan deze lijst van zegeningen die de aanwezigheid van God ons brengt -- de liefde van God. Niet dat we die alleen maar krijgen; God blijft zijn liefde in ons vernieuwen door de Heilige Geest, net zoals!
Jezus dat beloofde (Johannes 7:37-39).

GEBED:
Heilige en Almachtige God, overweldigend in macht en majestueus in heiligheid, dank u dat u niet alleen tot ons gekomen bent, maar dank u dat u ook in ons woont door uw Geest. Giet uw liefde in mijn hart zodat de vrucht van uw genade van mij naar anderen om mij heen mag vloeien en dat allen om mij heen uw genade zullen kennen. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

No comments:

Post a Comment