Friday 30 January 2009

Moed is angst die haar gebeden heeft gezegd

"Moed is angst die haar gebeden heeft gezegd."
- Karl Barth

"Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij luidkeels te roepen: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’...
 Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem eens hier.’Ze riepen de blinde toe: ‘Heb goede moed! Sta op. Hij roept u.’”
Markus 10:47, 49

Ik wil de moed hebben om Jezus te volgen
maar ik ben dikwijls zo zwak.
Geef mij kracht Heer zodat ik de moed kan opnemen
om door al de problemen te gaan die mij omringen.


No comments:

Post a Comment