Saturday 24 January 2009

Niemand is op zich bekwaam zich zelf te verbeteren

"Niemand is bekwaam zich zelf te verbeteren als hij geen model ziet anders dan hemzelf."
- Conrado I. Generoso

" En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn voetstappen treden.   Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden. "
1 Petrus 2:21-22

God, ik ben dankbaar dat u ons Jezus Christus als een prachtig voorbeeld hebt geschonken.
Geef dat ik mag leren van de vele heilige personen wiens werken in de Bijbel beschreven staan.

No comments:

Post a Comment