Saturday, 3 January 2009

Ons vernieuwen en behoeden voor schadelijke invloeden

Christelijke Overdenking

Zaterdag 3 januari 2009

english version > God himself must do the renewing

 

Efeziërs 4:23      

  • Vertaling GNV
  • Vertaling NBG
  • Vertaling NBV
  • Vertaling Het Boek

"Vernieuw de geest die uw denken beheerst."

"dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken,"

"dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden"

"Uw denken moet grondig vernieuwd worden."

 

Overdenking van vandaag:

We kunnen onszelf niet alleen vernieuwen. We kunnen onszelf behoeden voor schadelijke invloeden. Wij kunnen ons aan God geven en komen tot een betere nuancering van zijn wil. Maar uiteindelijk zal God zelf de vernieuwing moeten doen, niet alleen wanneer we worden gered, maar dagelijks. Alleen Gods genade kan doorstaan, kracht bieden en ons vernieuwen. Laten we onszelf aan hem geven. Laten we vervolgens in vertrouwen hem vragen om Zijn genade om ons kracht te geven, ons te verbeteren en ons te vernieuwen!

 

Gebed:

Vader, ik kom u vragen om uw genade om mij nieuw te maken zodat ik anders tegen de dingen aankijk, vooral hoe ik de mensen zie. Reinig alstublieft mijn hart en maak mij nieuw in mijn bewustzijn en mijn geest. In Jezus' naam bid ik. Amen.

No comments:

Post a Comment