Thursday, 22 January 2009

Plan van God

 
 
Van bij de aanvang van de wereld  had de schepper, van alles rondom ons en van datgene wat wij nog niet kennen, een uitgewerkt plan.
Het Scheppingswerk werd door de houding van de eerste mens bedoezeld zodat de architect nu verder aanpassingen moet doen.
 
Wij mogen er echter verzekerd van zijn dat de ontwerper van het Plan er voor zal zorgen dat het ook werkelijk volledig wordt uitgevoerd en dat er een moment zal komen van afsluiting of beieindiging van het Scheppingserk. Dan zal het Koninkrijk van God een voldongen feit zijn.

No comments:

Post a Comment