Sunday, 18 January 2009

Vergiffenis is een zegen voor diegene die vergeeft

"Vergiffenis is een zegen voor diegene die vergeeft zo wel ald voor diegene die is vergeven."
- Alice Gray

" Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste, en juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd; ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen. "
1 Timotheus 1:15-16

Door Christus ben ik vergeven en daar ben ik dankbaar voor.
Heer, geef mij de kracht om ook aan anderen vergeving te schenken,
al deden zij mij kwaad.

No comments:

Post a comment