Wednesday, 7 January 2009

What Christadelphians Believe

The Bible is the only true message from God, entirely given by Him.
There is only one God, the Father, who made the world and has a wonderful purpose for it.
Jesus is the son of God and son of man.
Mankind is mortal, having been condemned because of sin. Men are responsible for their own sins.
Death is the complete ceasing of life, the end of conscious existence.
Jesus overcame human nature and sin, and God has provided a means of being saved from sin and death, through him.
Jesus will return to raise and judge the dead, granting life to the faithful.
When Jesus returns he will be King over the restored Kingdom of God.

De Bijbel is de enige ware boodschap van de enige waarachtige God, schepper van hemel en aarde.
Jezus is een mensenzoon en zoon van God.
Door de erfzonde is de mens gedoemd te sterven, waarbij zijn leven volledig ten einde komt.
De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun zonden.
Christus heeft de menselijke natuur overstegen en was zondenloos.
Door zijn offerdood hebben wij de mogelijkheid gered te worden en eeuwig leven te verkrijgen.
Jezus, die opgestaan is uit de doden, zal terug naar de aarde komen om de levenden en doden te oordelen en de getrouwen eeuwig leven te geven.
Jezus zal de koning zijn van het herstelde Koninkrijk van God.

No comments:

Post a Comment