Tuesday, 17 February 2009

De Bijbel volgens Calvijn kostbaarste goed

De Bijbel, is volgens reformator Calvijn "het belangrijkste en het kostbaarste goed dat wij in deze wereld hebben. Zij is de sleutel die ons toegang geeft tot het koninkrijk van God, opdat we zouden weten welke God we moeten aanbidden en waartoe Hij ons roept. Zij is de spiegel waarin we het aangezicht van God zien om ons te veranderen tot zijn heerlijkheid. Zij is de koninklijke scepter waardoor Hij ons leidt als zijn volk, en de staf die Hij ons geeft als een teken dat Hij onze herder wil zijn. Zij is het instrument van zijn verbond dat Hij met ons gemaakt heeft."

No comments:

Post a Comment