Monday, 16 February 2009

Groei door het leven

"Ga niet door het leven,
groei door leven."
- Eric Butterworth

"De rechtvaardige zal groeien als een palmboom;
hij zal wassen  als een cederboom op Libanon."
Psalm 92:12

"… groeit in genade en kennis
van onze Heer en redder, Jezus Christus."
2 Peter 3:18

Dierbare Heer, laat elke dag van mijn leven een zijn tot verrijking.
Geef dat ik van mijn vergissingen en ervaring leer
en dat ik elke dag geestelijk mag groeien.

English version > Grow through life