Thursday 26 February 2009

Liefde door geloof zonder te zien

“U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde,” (1Pe 1:8 Nbv)

 “We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.” (2Co 5:7 Nbv)

 “Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.” (1Jo 4:19 Nbv)

 “Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.” (1Jo 4:16 Nbv)

 “In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is” (Efe 1:13 Nbv)

 “Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.” (Col 1:27 Nbv)

 “Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief, ‘maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.” (1Jo 4:20 Nbv)

 “Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’” (Joh 20:29 Nbv)

 “Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem.” (Ps 2:12 Nbv)


No comments:

Post a Comment